Menu

وحشت از سرنگوني در نمايشات جمعه بازار

iran3 932fa

وحشت از سرنگونی رژیم، امام جمعه خامنه‌ای در تهران، آخوند صدیقی، را به پرت و پلا گویی واداشت. وی در نمایش جمعه تهران گفت:

و این دشمن تمام تلاشش اینه كه این چهل ساله نشود ولی بحمدالله 39 سال رو گذراندید و در آستانه ورود به چهل سالگی انقلاب هستید چله چهل روزه چهل روز كسی مراقبه ترك گناه داشته باشه دارای بركات وجودی میشه قدر بدانید اون روز كسی می تونه روزه شكر بگیره روزه شكر بگیره وگرنه یا دو ركعت نماز شكرانه یا یك سجده شكر

امام جمعه خامنه ای، کسانی را که شریعت ناپاک و ظلم ولایت فقیه را قبول ندارند، با فرهنگ کثیف آخوندی، ویروس و پست تر از حیوان توصیف کرد.

بدترین جنبنده آدمی ست كه ایمان ندارد از گرگ از ویروس از میكروب از كرم از همه چیز پست تر است كسی كه ارتباط با خدا ندارد كسی كه دین ندارد آدم بی دین با حیوان نه تنها تفاوت ندارد كه از حیوان پست تر است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ