Menu

خشم و ترس ولي فقيه از مزار شهداي مجاهد خلق

iran4 c95fe

سایتهای عوامل خامنه ای در روز ۱۳اسفند در مطلبی تحت عنوان« نصب شیر آب در قطعه مجاهدین در بهشت زهرا»، باکین توزی علیه شهیدان مجاهد خلق، نوشتند:

سازمان بهشت زهرا زیر مجموعه شهرداری تهران در دوران مدیریت جدید اقدام به نصب شیر آب در اطراف قطعه (مجاهدین) بهشت زهرا نموده است....نکته حائز اهمیت این است که این شیر آبها، که توسط جوانان حزب اللهی کور می شود تا آب از آن بیرون نیاید؛ به فاصله زمانی اندکی، دوباره باز می شود تا مورد استفاده (مجاهدین) قرار گیرد.

دژخیمان ولایت فقیه سپس به تهدید کسانی که شیرآبها را نصب کرده یا باز می کنند، پرداخته و نوشته اند:

از تحولات جدید در قطعه (مجاهدین) در بهشت زهرا اسنادی در اختیار (داریم) که به زودی منتشر می شود.

نمایش فیلم از نصب شیر آب در قطعه (مجاهدین) خبر میدهد(و) از نهاد های امنیتی خواستار توضیح درباره علت این اتفاق هستیم!!

به نظر می رسد که درآستانه نوروز،قاتلان شهیدان از روی آوردن مردم به مزار آنها و از جنبش دادخواهی به شدت می ترسند.

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ