Menu

قیام ایران-شماره ۱۰۶ - حمله نیروهای سرکوبگر به کشاورزان معترض ورزنه اصفهان و زخمی شدن ۷ تن از معترضان

moghavemat1 77006

هزاران تن از کشاورزان شرق اصفهان از جمله کشاورزان به جان آمده ورزنه صبح جمعه ۱۸ اسفند در اعتراض به طفره رفتن رژیم از دادن حق آبه آنها؛ دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

کشاورزان خشمگین تراکتورهای خود را در دو طرف جاده مستقر کردند و خود به سمت محل پمپاژ آب ورزنه به طرف یزد حرکت کردند. کشاورزان شعار می دادند: نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم؛ هر کس حرف از حق بزند او را خرابکار می‌نامید؛ خاک بر سرتان با این مدیریت‌تان؛ خاک بر سرتان با این عدالتتان؛ مرگ بر مسئولین بی غیرت؛
آدمکشان گارد ضد شورش برای جلوگیری از پیشروی کشاورزان و نزدیک شدن آنها به تأسیسات آب، به آنها حمله کرده و به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند و آنها را هدف شلیک گلوله قرار دادند. این حملات به مجروح شدن هفت تن از کشاورزان منجر شد. مردم با آتش زدن لاستیک به مقابله با گاز اشک آور پرداختند.

اعتراضات کشاورزان ورزنه از روز ۲۷بهمن شروع شد و از روز ۹اسفند به صورت تظاهرات و تجمع در مقابل بخشداری و سازمان آب و راهپیمایی در حاشیه زاینده رود ادامه یافت. کشاورزان در این تجمهای اعتراضی شعار می دادند: روحانی دروغگو زاینده رود من کو؟‌ آب زاینده رود حق مسلم ماست، می‌جنگیم می‌میریم حقمان را می‌گیریم.

خشک شدن زاینده رود که بر اثر سیاستهای خائنانه این رژیم ضد ایرانی صورت گرفته، از ۱۷سال پیش زندگی کشاورزان این منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده و وضعیت آنها روز به روز وخیمتر شده است. مقامات رژیم بارها با دادن وعده‌های فریبکارانه از جمله پرداخت خسارت سعی در خاموش کردن اعتراضات کشاورزان داشته اند، اما هرگز به آن عمل نکرده اند.

مقاومت ایران با درود به کشاورزان بپاخاسته و ستمدیده اصفهان، حمله جنایتکارانه نیروهای سرکوبگر و مجروح کردن شماری از آنان را قویاً محکوم می‌کند و عموم مردم و جوانان اصفهان را به حمایت و همبستگی با آنها فرا‌می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ (۹مارس ۲۰۱۸)

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ