Menu

روز جهانی زن گرامی باد

ejtemaee 014b88مارس، روز جهانی زن، جشن شور و شکوه، فصل زیبایی و روشنایی جهان، پس ازهزاره‌های زشت و تاریک، جشن بودن، شدن، توانستن، امید و عشق، برفراز آوار هزاره‌های جهل و ستم و تبعیض و یأس و ناتوانی. در آستانه 8مارس گرامی می‌داریم جنبشهای پیشتاز زنان و مبارزان راه آزادی و برابری را در سراسر جهان که جملگی نوید بخش دنیای شکوهمند برابری و صلح و دموکراسی و پایان عصر ستم و تبعیض شرم‌آور جنسی هستند.

و حالا با سلامی دوباره برای هر زن و مرد ایرانی، به پیشواز 8مارس 2017 می‌رویم. یادواره‌یی زنده و پویا که اکنون با دگرگونیهای کلان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی همزمان شده و حامل پیامی نو برای زنان و دختران شجاع و بی‌باک و بیم و گرد آفریدهای ایران‌زمین است. و برای مجاهدین و جنبش مقاومت ایران، 8مارس، شوری است و شکوهی و سپاسی دوباره در برابر پرچمدار جنبش نوین برابری، مریم رجوی؛ خالق انقلاب و آفریننده نسلهایی از زنان پیشگام و قهرمان، از جمله هزار زن خالق شورای مرکزی که در اوج صلابت، فداکاری و دلاوری، جنبش راستین برابری و انقلاب رهایی زنان و مردان را در روند کارزار سرنگونی رژیم به پیش می‌برند و این چنین بر تارک جنبش برابری و آرمانهای 8مارس در سراسر جهان می‌درخشند.

یک‌ونیم قرن گذشته، دوران شکل‌گیری و اوج‌گرفتن نهضتها و جنبشهای زنان برای تحقق حقوق انسانی و زدودن آثار تبعیض کهن جنسی بوده است. به‌یمن همین مبارزات بود که جنبش برابری به‌رغم مقاومت سنگینی که در برابرش وجود داشته توانسته گامهایی به جلو بردارد‌. امسال اما مردم ما، خلقهای خاورمیانه و زنان در پیشاپیش آنها، 8مارس را پرشکوهتر خواهند یافت. چرا که جهان به‌خصوص در این منطقه، آبستن تحولاتی عظیم است که ضرورتاً مولودی فرخنده را در صورت بندی قرن بیست و یکم نوید می‌دهد. در کانون این تحولات بزرگ در خاورمیانه، زنان با مبارزه شجاعانه و فداکارانه خود علیه دیکتاتوریهای حاکم، مسیر نیل به آزادی و برابری را هموار کرده و می‌کنند. در این میان، زن ایرانی با بیش از یک قرن مبارزه، مظهر جسارت و شهامت با الگوها و قهرمانان بیشمار، با قیام‌آفرینان بی‌باک و بیم و دهها هزار زن قهرمان و پیشتاز، تحسین جهانیان را برانگیخته است. این چنین است که زنان ایران، در روز 8مارس، به کمتر از شعار سرنگونی بانکدار تروریسم و بنیادگرایی زن‌ستیز رضایت نمی‌دهند. در همین حال در کشورهای به‌پاخاسته خاورمیانه عربی و شمال آفریقا نیز دختران و زنان آگاه به میدان مبارزه شتافته‌اند و توجه رسانه‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده‌اند تا آنجا که این رسانه‌ها از «طلوع زن عرب» سخن به میان آورده و نقش این زنان را در کشورهای عربی از سوریه خونفشان تا تونس و لیبی و مصر، یادآور شده‌اند.

صد سال پیش، کلارا زتکین، چهره معروف جنبش زنان سوسیالیست و سردبیر روزنامه آلمانی «برابری» در پایان سخنرانی پرشورش در دومین اجلاس جهانی زنان سوسیالیست که نطفه 8مارس ”روز جهانی زن“ در آن منعقد شد، بر همبستگی زنان برای مبارزه با جنگ‌افروزی، که بیشتر قربانیان آن از زنان و کودکان بودند فراخوان داد. او افزود مبارزه برای آزادی بدون شرکت زنان انجام شدنی نیست. کلارا سرانجام سخنانش را با جمله جنگ علیه جنگ (Krieg dem Krieg)، پایان داد. او به نبرد زنان علیه جنگ و جنگ‌افروزی فراخوان داد. و امروز 100سال پس از زتکین، زنان این مبارزه را به اوج رسانده و نبرد علیه دیکتاتوری دینی و بنیادگرایی را که مبنای جنگ‌افروزی، تروریزم و زن‌ستیزی است رهبری می‌کنند. مریم رجوی پرچمدار جنبش نوین برابری و رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، فراخوان به نبرد تمام‌عیار با دیکتاتوری دینی و بنیادگرایی، تهدید اصلی قرن کنونی می‌دهد. او می‌گوید: «شرکت فعال زنان در رهبری، ضرورت نبرد همه‌جانبه علیه بنیادگرایی و دیکتاتوری دینی است. شکست قطعی بنیادگرایی ممکن است. اما به دست همین زنان. آنها هستند که چهره جهان را تغییر می‌دهند». آن روز مبارزه برای آزادی بدون حضور زنان نمی‌توانست آغاز شود و امروز زنان ایران، با بیلانی افتخار آفرین از بیش از سه دهه نبرد برای آزادی و تقدیم دهها هزار شهید، راهگشای آزادی و برابری و دینامیزم تغییراند و حتمیت آزادی و دموکراسی را در قرن بیست‌ویکم تضمین می‌کنند. مریم رجوی می‌گوید: «در میان عوامل متعددی که فرا رسیدن بهار آزادی ایران را حتمی کرده است، عامل تعیین کننده، ظرفیت شکافنده و تغییر دهنده زنان است».​​​

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ