Menu

افشای یک توطئه وزارت اطلاعات از کوروش شریف زاده

kourosh 243d8

نقل از فیسبوک کوروش شریف زاده

هموطنان عزيز

اينجانب كوروش شريف زاده كه مدتها در مسير تحقق آزادي ميهن و مردم دربند و اسيرم و در پاسخ به نداي وجدان انساني و دروني ام در صفوف سازمان مجاهدين خلق ايران بودم اخيرا با توطئه كثيف وزارت اطلاعات آخوندي مواجه شدم كه نميتوانستم در برابر آن سكوت كنم و وجدانم اين اجازه را بمن نمي داد. بهمين دليل تصميم گرفتم كه موضوع را با هموطنان در ميان بگذارم.

فردي پريشان حال بنام سيامك نادري بهمراه باندي فاسد و عياش كه در خدمت به وزارت اطلاعات دستگاه خامنه اي، تلاش دارند گوي سبقت از همديگر بربايند، بنقل از اينجانب نكاتي را عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و مناسبات پاك و انقلابي اعضا و مسئولان آن در گذشته و حال، سرهم بندي كرده و روي سايتهاي معلوم الحالي منتشر كرده اند.

به استحضار همه هموطنان عزيزي كه در معرض چنين مطالبي قرار گرفته يا ممكن است غير مستقيم از آن مطلع گردند مي رسانم كه همه اين حرفها، چه سمعي و چه بصري، در يك سناريوي كثيف و از پيش تعيين شده وزارت اطلاعات، با زيرپاگذاشتن مينيمم ارزشهاي انساني، توسط اين فرد و اطرافيانش، ساخته و پرداخته شده و هيچ ارزشي ندارند. براي هر ايراني كه با الفباي سياسي آشنايي داشته باشد ناگفته روشن است كه فيلمبرداري مخفيانه و برنامه ريزي شده، با اهداف از پيش تعيين شده، از يك محفل دو نفره، فقط مي تواند توسط وزارتخانه اي طراحي شود كه دشمن ايران و ايراني است. دراين سناريو حتي رسيدگيهاي انساني من به اين پريشانحال كه در آستانه ديوانگي قرار داشت، ملعبه اين اهداف كثيف قرار گرفته است و من هرگز نه از فيلمبرداري از يك گفتگوي دونفره و نه سوال و جوابهاي طراحي شده آن و نه برنامه اي كه مرا به اين گفتگو كشاندند اطلاعي نداشتم و مورد كثيف ترين خيانتهاي اين باند قرار گرفتم. اقدامي كه حتي در سلولهاي اوين نيز فيلمبرداري بدون اطلاع قرباني تاكنون صورت نگرفته و پليدترين جانيان دستگاه شكنجه و اعدام نيز دست به چنين خيانتي نزده اند.

بايد به اين عناصر خودفروخته و آلوده به دستگاه جاسوسي آخوندي بگويم كه من هيچگاه و در هيچ شرايطي پرنسيبهاي انساني خود را زيرپا نگذاشته و نمي گذارم تا آلوده به اين جريان خودفروخته بشوم و جاده صاف كن توطئه هاي بعدي آن باشم، عشق به ميهن و مردمم كه صداي اعتراض آنها را در خيابانهاي تهران و ديگر شهرهاي ايران مي شنوم، اين اجازه را بمن نميدهد و سكوت در برابر اين رژيم جايز نيست.

درست است كه من هم اينك صفوف سازمان مجاهدين را بدلائل شخصي ترك كرده‌ام، ولي اين توهيني بزرگ به شعور هر انسان عاقلي است كه از واقعيت حتي يكمورد بسيار ناچيز، از دروغهاي صدمن يك غازي كه سيامك نادري با آب و تاب تعريف مي كند، با خبر باشد و حتي يك روز در چنين مناسباتي باقي بماند، به جرآت مي توانم بگويم كه اين حرفها فقط از ظرفيت ذهن پريشان سيامك نادريها و ساير خدم و حشم دستگاه جهنمي وزارت اطلاعات تراوش مي كند و صرفا اذهان بيمار و عليل يك مامور اطلاعات چون ايرج مصداقي و كينه هاي شتري اش را ارضاء مي نمايد تا آن را مايه چند روز حيات ننگيني نمايد كه با خوراك دادن به تلويزيونهاي ضدميهني بسر مي شود، تلويزيونها و راديوهايي كه هرايراني به منبع تغذيه مالي آن آگاه بوده و نيازي به روشنگري نيز ندارد. همه ادعاهايي كه آنها برايش كاغذ سياه نموده يا گلو پاره مي كنند، طي 40 سال حاكميت منحوس آخوندها، صدبار تكرار شده است و تكرار مكرر آن در شرايط حاضر، ناشي از هزيان سرنگوني است كه هم خامنه اي و هم پادوهايش را بشدت مي آزارد.

كدام ايراني است كه نداند از روز اول حاكميت خميني ملعون، كشتن و شكنجه كردن، ترور فيزيكي و رواني شيعه و سني، مسيحي و زرتشتي، كرد و بلوچ، تركمن و عرب، لر و آذري و ... فقط و فقط كار خميني، خامنه‌اي و عوامل آنها بوده و هست و باز هم در همانحال از روز اول حاكميت شان، براي پوشاندن اين جنايات، همه آن را به ديگران نسبت داده و كميته بررسي شايعه شكنجه درست مي كردند. به همين دليل است كه بي هيچ ترديدي، هر آنكسي كه در رابطه با قتل و شكنجه و ترور، تلاش كند آدرس اشتباهي بدهد، اسمش هركه باشد و از هر بلندگويي صدايش بيرون بيايد، نبايد ذره اي ترديد كرد كه مزدور با جيره يا بي جيره و مواجب همان دستگاه است، اين قانوني است كه تا رسيدن به آزادي ميهن، بايد به آن ايقان داشت، تاريخ 35 ساله و بسيار خونهاي ريخته شده، گواهي است براين تجربه،

فكر مي كنم كليه هموطناني كه طي بيش از 35 سال، كم يا بيش در ايران يا خارج از ايران، درگير طرح و برنامه هاي كثيف جاسوس پروري و تروريستي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار گرفته اند، بخوبي از شناعت اين اقدامات مطلع هستند، اين همان دستگاه كثيفي است كه بيش از 15 نفر از جوانان غيور قيام ديماه را فقط به اين دليل كه تن به ذلت وزارتي ها و پاسداران و زندانبانان ندادند خودكشي كرد، خاطره قتلهاي زنجيره‌اي، قتل و مثله كردن 3 كشيش بيگناه مسيحي و انداختن آن بگردن مجاهدين و دهها نمونه ديگر در حوصله اين سطور نمي گنجد، متخصصين و تحصيلكرده هاي خارج از ايران را نيز كه در يك مسافرت خانوادگي بدام اين دستگاه جهنمي افتاده و اينده شان درگرو همكاري با آنها تباه شده يا جان شان را نيز از دست دادند تا همين ماههاي اخير بخوبي سراغ داريم.

در انتها بايد تاكيد كنم كه من بنوبه خود اين حق را براي خود محفوظ مي دارم كه بدليل هتك حريم شخصي، فيلمبرداري مخفيانه، سناريوي طراحي شده و استفاده ابزاري از مناسبات دو نفره، براي خدمت رساني به يك سرويس جاسوسي، موضوع را از طريق مقامات ذيصلاح و وكلاي خود در دستگاه قضائيه دنبال كنم تا مخاطبان بدانند كه چنين خوش خدمتي هايي بهاي سنگيني دارد و ناگزير از پرداخت آن هستند.

آروزي قلبي من هميشه سرفرازي براي مردم و مقاومت ايران خواهد بود به اميد آزادي و رهايي ميهنم از شر رژيم پليد آخوندي.

 كوروش شريف زاده

هشتم آوريل 2018

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ