Menu

قاضي سابق مرگ براي خروج از كشور (آلمان) از پليس جنايي ايالت حفاظت دريافت كرد

median b2c81هانفر – 12 ژانويه 2018 – مخالفان حكومت ايران در مقابل مجلس ايالتي نيدرزاكسن براي تغيير رژيم در كشورشان تظاهرات ميكنند ، عكس از: راينر دروزه

اعتراضات ادامه دارند. پليس جنايي ايالت ميگويد كه يك ارزيابي در مورد وجود تهديد [عليه شاهرودي – م] وجود داشته و اين تامين حفاظت شخصي بهنگام تردد براي خروج از كشور را موجه ميكرده است.

هانفر – جنجال حول قاضي سابق مرگ ايران محمود هاشمي شاهرودي (69 ساله) پايان نمي پذيرد: اين سياستمدار جنجال برانگيز روز پنجشنبه معالجه بيماري سرطان خود در كلينيك خصوصي انستيتو بين المللي علوم اعصاب را ناتمام گذاشت و از طريق فرودگاه هامبورگ همراه با شش همراه خود به ايران بازگشت. بنا به اطلاعات هفته نامه اشپيگل پيش از آن (دولت) تهران شش محافظ مسلح را براي حفاظت از او اعزام كرده بود. از آنجا كه اما آنها حمل سلاح با خود را اطلاع نداده بودند، لذا يكي از محافظان با سلاحها برگشت. پنج نفر مابقي به هانفر رفته و احتمالا آيت الله را نهايتا در مسير بسمت هامبورگ همراهي كردند.

روز پنجشنبه شوراي ملي مقاومت به يك تظاهرات در مقابل پارلمان نيدرزاكسن فراخوان داد و 150 نفر بدين خاطر روز جمعه گرد آمدند. سخنگوي شورا در آلمان جواد دبيران گفت ”ما اين فرار به ايران را محكوم ميكنيم. اين بازگشت به ايران يك دليل اثباتي براي آن است كه شاهرودي حق داشت از مجازات بخاطر اعمالي كه مرتكب شده است، واهمه داشته باشد.” اين آيت الله بنا به اطلاعات فعالان حقوق بشر در زمان تصدي پست اش حداقل براي 2369 مورد اعدام منجمله 10 سنگسار، يك مورد قطع سر و همچنين 87 مورد اعدام زندانيان سياسي مسئول بوده است. دبيران ميگويد نميتواند بفهمد كه چرا ادارات قضاييه آلمان جلوي خروج شاهرودي از آلمان را نگرفته اند. سياستمداران نيز در اين زمينه اشتراك نظر دارند. خانم سيلويا برونز نماينده مجلس ايالتي از حزب ليبرال FDP از دولت فدرال خواست تا ”يك موضع روشن” اعلام كند. روز پنجشنبه وزير خارجه زيگمار گابريل با همتاي ايراني اش ديدار كرد. او درخصوص اعتراضات اخير در ايران گفت كه از تلاشهاي ايران براي رفع وضعيت خراب استقبال ميكند. در مورد اقامت شاهرودي، فرار او و همچنين در مورد موضوع پيگرد محتمل جزايي او (اما) سكوت كرد.

در حال حاضر هنوز بررسي ميشود كه آيا مجازات قاضي سابق (شاهرودي) اساسا امكان پذير است. در زمان معالجه او در هانفر تعداد زيادي شكايت عليه او ثبت شدند. دادستاني فدرال هنوز در خصوص موضوع مصونيت احتمالي شاهرودي پاسخي نداده است. مشخص اين هست كه قاضي القضات سابق ايران در تاريخ 21 دسامبر به كلينيك خصوص مزبور در هانفر آمد. مطابق اطلاعات نويه پرسه شاهرودي پيش از آن جهت معالجه در لندن اقامت كرده بود. بنا به گزارش يك سازمان حقوق بشري در ايران او بايد يك پاسپورت ديپلماتيك با شماره 10002142 در اختيار داشته باشد كه در تاريخ 30 اوت 2017 در تهران صادر شده است.

اگر اين واقعيت داشته باشد، مطابق نظر متخصصان ميتوان از اين گذرنامه مصونيت ديپلماتيك را نتيجه گرفت. اين توضيح ميدهد كه چرا شاهرودي 69 ساله در تردد خودش از هانفر به هامبورگ توسط پليس جنايي ايالت نيدرزاكسن همراهي ميشد. سخنگوي پليس جنايي ايالت فرانك فدرآو روز جمعه گفت: بدليل يك ارزيابي در مورد وجود تهديد [عليه شاهرودي – م] حفاظت متناسب آن صورت گرفت.” حفاظت شخصي با پول ماليات دهندگان.

روزنامه نويه پرسه به تظاهرات درهانفر12 ژانويه 2018ـ بقلم ب. لورس و م. سارتي

 

median 9cca8 روز جمعه در مقابل پارلمان ايالتي در شهر هانفر يكصد ايراني تبعيدي عليه رژيم كشورشان دست به اعتراض زدند. آنها از جمله خواهان تحقيقات عليه آيت الله شاهرودي و نيز سرنگوني ملاها هستند.

هانفر، بيش از يكصد ايراني در تبعيد روز جمه در مقابل پارلمان ايالتي عليه رژيم كشورشان تظاهرات كردند. با پلاكاردها و شعارهايي كه از بلندگو پخش ميشد، خواهان سرنگوني ملاها شدند. جواد دبيران از شوراي ملي مقاومت ايران گفت ”ما ميخواهيم با قيام مردم ايران اعلام همبستگي بكنيم“. دبيران گفت كه هم اعتراضات در ايران و همچنين كه در آلمان نيز ”يك علامت واضح ميباشد كه مردم ملاها را نمي خواهند“. اعتراض كنندگان از جمله پلاكاردهايي با اين مضمون ”پاياني ديكتاتوري مذهبي“، ”زنده باد آزادي“ و ”خامنه اي و روحاني بايستي بروند“ به جهنم.

همزمان تظاهركنندگان انتقاد مي كردند كه فرار ناگهاني قاضي القضات سابق ايران آيت الله شاهرودي در روز پنجشنبه از كلينيك خصوصي موسسه علوم اعصاب در منطقه گروس بوخ هولتس (شهر هانفر) احتمالا بخاطر گريز از دستگيري بوده است. در دوران تصدي مقام فوق توسط شاهرودي در فاصله 1999 تا 2009 در ايران موارد اعدام نوجوانان و سنگسار بوقوع پيوسته است. شاهرودي 69 ساله از 21 دسامبر در كلينيك خصوصي توسط هموطنش مجيد سميعي تحت معالجه قرار داشت و از زمان افشاي حضورش در هانفر، شكايات جزايي فراواني عليه او ثبت شده اند. دبيران در جريان تظاهرات اعتراضي در مقابل پارلمان ايالتي گفت: ”ما فرار شاهرودي از دست عدالت را محكوم ميكنيم. اين فرار اثبات كننده نقش او در جنايت عليه بشريت است.” او ابراز اميدواري كرد كه دادستان فدرال به تحقيقاتش عليه شاهرودي ادامه دهد.

عليرغم خارج شدن شاهرودي ايرانيان در تبعيد به برگزاري تظاهراتي ديگر ادامه ميدهند. آنها ميخواهند روز شنبه ازساعت 15 در مقابل انستيتو علوم اعصاب تظاهرات كنند. آنها عليه مجازات اعدام در ايران فعال خواهند بود.

مقاله اي بود بقلم پر هلرلينگ

روزنامه هانفرشه آلگماينه جمعه 12 ژانويه 2018

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ