Menu

مصاحبه سيماي آزادي با دكتر وليد البني سخنگوي سابق ائتلاف ملي سوريه

image017 26847

دكتر وليد البني سخنگوي سابق ائتلاف ملي سوريه

سيماي آزادي - مصاحبه سيماي آزادي با دكتر وليد البني سخنگوي سابق ائتلاف ملي سوريه مسئول سابق دبيرخانه شوراي ملي اپوزيسيون سوريه وعضو سابق هيات سياسي و سخنگوي سابق ائتلاف ملي سوريه
دكتر وليد البني : از شما تشكر مي كنم از اينكه براي اولين بار با كانال سيماي آزادي گفتگو مي كنم و خواهم توانست با برادران ايراني ام كه آنها هم در مقابل رژيم ظالمي قرار دارند كه با قاتلان كشور ما كه وطن ما را ويران كرده اند هم پيمان است گفتگو كنم خوشوقتم من دكتر وليد البني متخصص گوش و حلق و بيني ، استاد سابق دانشگاه دمشق و يكي از بنيانگذاران جنبش اعلام دمشق در سال 2001. هستم بعد از بنيانگذاري اعلان دمشق به مدت 8سال زنداني بودم . رئيس دفتر روايط خارجي شوراي ملي سوريه و در يكي از مراحل عضو هيأت سياسي و سخنگوي رسمي شوراي ملي سوريه بودم و در حال حاضر نويسنده سياسي و مخالفي مستقل هستم .
دكتر وليد البني در پاسخ به اين سؤال كه بعد از مذاكرات ژنو كه چندين بار انجام شد چه نتيجه اي از اين مذاكرات گرفته شده گفت « در حال حاضر نگراني ام اين است كه ايده ژنو تنها براي وقت كشي و پايان يافتن دوره حاكميت اوباما باشد كه در واقع با سردي برخورد كرده و درد و رنج هاي مردم سوريه را به رسميت نشناخته است . آنها با داستان ژنو خواهان گذران وقت اين دولت و آمدن دولتي ديگر هستتند و فكر مي كنم يكي از كساني كه از باقي ماندن رژيم اسد و ادامه فاجعه و خونريزي ها در سوريه منفعت مي برد شايد امريكا و نيز اسرائيل باشد، چرا كه اين دو طرف باعث خونريزي درميان تمامي خلق هاي منطقه مي شوند. و بعد از آنكه رژيم حاكم بر ايران تمامي مقدرات مردم را به منظور حمايت از رژيم اسد در دست خودش گرفت باعث خونريزي در ايران شد و مردم ايران ر ا از حقوق پايه اي و حياتي اش در استفاده از ثروتهايش محروم كرد و همزمان شبه نظاميان حزب الله و عواملشان را كه مي گويند با اسرائيل مي جنگند و از فلسطين دفاع مي كنند را ساقط كرد و بعد از افشا شدن آنها باعث شد كه پايگاه مردمي شان را از دست بدهند امريكا در حال حاضر جنگ عليه دشمنانش را بصورت رايگان به پيش مي برد چه با به خاك و خون كشيدن منطقه عربي و چه با ايجاد جنگ ميان نيروهاي تكفيري كه امريكا آنها را دشمن خود مي داند. بطوريكه با درگيري هاي ميان داعش و نصرت تعدادي بيشتري از آن تعداد كه در افغانستان و عراق به قتل رساند، كشته شده اند
به اين دليل من از گفتگو هاي ژنو خوشبين نيستم و در واقع انتظار زيادي ندارم
دكتر وليد بني در ارتباط با دلايل عقب نشيني روسيه از سوريه و نقش مقاومت سوريه در اين رابطه و تاثيرات اين عقب نشيني بر روي رژيم ايران گفت من در واقع نمي دانم كه آيا واقعا عقب نشيني انجام شده يا نه . آيا روسيه از سوريه خارج شده يا نه ولي اطلاعاتي كه در روزهاي اخير وجود داشته اين است كه عقب نشيني انجام نشده بلكه تعداد كمي از نظاميان روسيه از سوريه خارج شده اند و چيزي كه به رژيم ايران برمي گردد ميان روسيه و ايران در حمايت از رژيم بشار اسد همكاري وجود دارد. رژيم ايران از جيب مردم ايران از رژيم بشار اسد و جنگ در سوريه و شبه نظاميان فرقه گرا ي وابسته از شبه نظاميان لبناني گرفته تا عراقي يا بعضي شبه نظاميان فرقه گراي ديگر كه از بعضي مناطق آورده حمايت مالي مي كند و روسيه نيز از نيروهاي زميني رژيم اسد حمايت هوايي مي كند تا مردم سوريه را سركوب كند و رژيمي را سرپا نگاه دارد كه طي پنجاه سال اين مردم را سركوب كرده است
عقيده دارم اين عقب نشيني تبليغاتي بوده و تعداد كمي از نيروهاي روسيه عقب نشيني كرده اند و نيروهاي اصلي روسي هنوز در سوريه حضور دارند و هنوز از رژيم اسد حمايت مي كنند
دكتر وليد البني در پيام به مردم ايران و مقاومت ايران و بويژه ساكنان كمپ ليبرتي گفت ما در واقع با ساكنان كمپ ليبرتي همدل و همبسته هستيم مي دانم كه آنها در زير سايه دولت عراق بعنوان رژيمي طرفدار رژيم آخوندي كه مردم ايران را مورد ظلم قرار مي دهد و اين بخش از رزمندگان ايراني را مورد ظلم قرار مي دهد در شرايط سختي زندگي مي كنند. ما و انقلاب ايران و مقاومت ايران هم سنگر هستيم ، دشمن مشترك داريم . مردم ايران همواره برادر ما و خلق هاي عرب بوده اند آنها همواره با آرمانهاي ما بصورت واقعي همبسته بودند تا اينكه رژيم آخوندي به ايران آمد و چنين موضعي را اتخاد كرد تا افكار قرون وسطايي اش را اجرا كند و در واقع ميان هم پيمانان واقعي يعني اعراب و مردم ايران ايجاد مشكل كرد. ما تاريخا و ازنظر ديني و جغرافيايي هم پيمان بوده ايم ولي رژيم ايران اين را به دشمني تبديل كرد ولي ما و مقاومت ايران عليه ظلم مشترك همسنگر هستيم».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ