Menu

”ديكتاتوري مذهبي سرنگون خواهد شد“

مريم رجوي رئيس اپوزيسيون در تبعيد ايران نسبت به معاملات غرب با ايران هشدار ميدهدiran2 91106
يازدهم فوريه در ايران تعطيل رسمي است: انقلابي كه در سال 1979 به ديكتاتوري شاه پايان بخشيد، گرامي داشته ميشود. مجاهدين خلق جزو نيروهاي سرنگون كننده بودند.

رئيس جمهور كنوني شان مريم رجوي است. او از پاريس اپوزيسيون تبعيدي عليه ديكتاتوري ملاها كه بلافاصله بعد از انقلاب تا كنون در قدرت هستند را نيز رهبري ميكند.
خانم رجوي، شما در 11 فوريه 1979 كجا بوديد؟
در آن روز و روزهاي قبل از آن من در تهران بودم. در حاليكه خميني از همان روزهاي اول تلاش ميكرد جوانان را كه نيروي اصلي انقلاب ضد سلطنتي بودند از صحنه خارج كند، ما از همان لحظه سقوط ديكتاتوري در 11 فوريه، در حال تلاش براي سازمان دادن جوانان آزادي خواه به خصوص دانشجويان دانشگاه‌ها شديم. من اينكار را با همراه گروه‌هايي از اعضاي مجاهدين كه برخي از آن‌ها تازه از زندان‌هاي ساواك شاه آزاد شده بودند، انجام دادم.

آيا در آن زمان فكرش را ميكرديد كه ايران به يك كشور ظالم بجاي يك دمكراسي تحول پيدا كند؟

با شناختي كه ما از حاكمان جديد و مشخصاً از خميني داشتيم، مي‌دانستيم كه آنها عقب مانده انحصار طلب و حامل برداشتهاي ارتجاعي خاص خودشان از اسلام هستند. لذا سياست ما اين بود كه با آگاه كردن و سازمان دادن مردم و جوانان تا آن جا كه ممكن است از بروز اين ماهيت عقب‌مانده و شروع اختناق و سركوب همه جانبه جلوگيري كنيم
با اين حال، من چنين تصويري نداشتم كه يك ديكتاتوري صدبار خونريزتر از ديكتاتوري قبلي حاكم خواهد شد. فقط دو سال پس از شروع حاكميت خميني، شمار زندانيان سياسي به هزاران نفر رسيده بود. در ژوئن 1981 يعني فقط 28 ماه پس از شروع حاكميت، ملاها يك نسل كشي را آغاز كردند. در زندان اوين تهران، بعضي روزها صداي 400 تير خلاص به گوش مي‌رسيد كه به معني 400 اعدام بود.

شما كشور را ترك كرده و شوراي ملي مقاومت را كه در سال 1981 تاسيس شد، رهبري ميكنيد. بدين ترتيب مبارزه تان عليه رژيم ملايان 34 سال طول كشيده است. آيا بعضا ترديد ميكنيد كه روزي بتوانيد به ميهن تان بازگرديد؟

خير، هرگز ترديد نكرده‌ام كه ديكتاتوري مذهبي در ايران به دست مردم و مقاومت ايران سرنگون مي‌شود و همه كساني كه براي مبارزه با اين رژيم از وطن خود دور مانده‌اند از جمله خود من به كشورمان باز خواهيم گشت.

براي چه هدفي براي ايران تلاش ميكنيد؟

ما خواهان يك جمهوري بر اساس لائيسيته، كثرت گرايي و برابري زن و مرد هستيم. جامعه‌يي بر اساس حقوق بشر، بدون اعدام و شكنجه و بدون قوانين شريعت ملاها و يك ايران غير اتمي. آرمان ما در سه كلمه آزادي، دمكراسي و برابري خلاصه مي‌شود. اين آرمان قدرت پيروزي دارد.

اما بنظر ميرسد كه دولت آمريكا بطور جد خواستار نزديكي به تهران باشد و بخاطر داعش حتي صحبت از يك همكاري نظامي با ايرانيان در عراق هست. شما چه انتظاري از رئيس جمهور اوباما و يا از خانم صدراعظم مركل داريد؟

نزديك شدن با ملاها به خاطر مقابله با داعش، تجربه فاجعه‌باري است. رژيم ايران مهم‌ترين عامل بي‌ثباتي در منطقه و منشأ تروريزم و بنيادگرايي است. فرماندهان پاسداران اين روزها با افتخار مي‌گويند: "ما يك گروه حزب‌الله در لبنان داريم و بسياري حزب‌الله‌هاي ديگر در يمن و عراق و جاهاي ديگر". اگر ملاها در ايران حاكم نبودند، هرگز فضاي رشد اينچنيني براي داعش در عراق فراهم نمي شد.
انتظار من از صدراعظم مركل اين است كه رهبري يك ابتكار جهاني براي مهار خطري را برعهده بگيرد كه به عراق و سوريه محدود نمانده و بخشهاي وسيعي از جهان از اروپا تا آمريكاي جنوبي را نيز در برگرفته است.

همچنين اروپا با بنيادگرايي اسلامي درگير است. جنبش شما از سالها قبل دراين رابطه هشدار داده بود.

بنيادگرايي اسلامي يك ايدئولوژي استبدادي است كه حيات خود را در زن ستيزي و تبعيض ديني و صدور تروريزم مي‌بيند. تولد اين پديده پس از انقلاب سال 1979 به موتور محرك بنيادگرايي اسلامي در همه كشورهاي اسلامي تبديل شد. آنتي تز بنيادگرايي اسلامي، اسلام دمكراتيك و بردبار است كه ما بدان اعتقاد داريم. اسلامي كه پيام رحمت و آزادي دارد.

تا آخر مارس و شايد هم ژوئن بايستي يك توافقي حول برنامه اتمي با ايران حاصل گردد. مجاهدين خلق بدفعات افشاء كرده اند كه ايران حقايق را در رابطه با برنامه اتمي اش نميگويد. اين برنامه طبق اطلاعات شما به كجا رسيده است؟

در اثر مذاكره و امتياز دادن از سوي غرب ملاها به بمب بسيار نزديكتر شده اند. هرگونه كوتاه آمدن جامعه بين المللي باعث مي شود كه خامنه اي بار ديگر به فريبكاريش ادامه دهد.

آيت الله خامنه اي جانشين خميني در ايران مرجع تصميم گيرنده باقي مي ماند. بخاطر يك بيماري اما شايعاتي درباره يك جنگ قدرت براي جانشيني او در ميان هست. آيا شما اطلاعاتي در اينباره داريد؟

جنگ قدرت درون رژيم امري فراتر از بيماري خامنه‌اي است. رأس حاكميت عميقا شقه شده است. جنگ قدرتي كه بازتاب جنگ واقعي بين مردم ايران و ديكتاتوري ديني است و مستمرا تشديد ميشود.

سال 2009 رژيم متزلزل شد ولي انقلاب سبز را سركوب كرد. در سال 2012 بدليل قانون ارزي نا آرامي پديدار شد. همچنين اين خيزش نيز دوام نياورد. از انتخاب روحاني در سال 2013 بنظر ميرسد كه حداقل وضعيت اقتصادي ثبات پيدا كرد باشد. شما ميگوييد كه اين يك فريبكاري است؟

بله. وقتي كه ما تحولات سال گذشته را بررسي بكنيم، افزايش اعتراضات را مشاهده ميكنيم. بطور رسمي بيش از 3000 اعتراض توسط كارگران، دانشجوها و معلمين وجود داشته است. سركوب و نقض حقوق بشر - بطور خاص 1200 اعدام در دوره حسن روحاني - تشديد پيدا كرده، خانواده ها فقيرتر شده اند. درصد بيكاري بر اساس برآورد دروني رژيم ملاها به 41 درصد ميرسد!
روزنامه آلماني راين فالتس با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت Die Rheinpfalzمصاحبه

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ