Menu

اشتباه بوش حمله به كشوري بود كه جانشين وي آن را در دستان ديكتاتوري رها كرد

world 4980a

وقتي كه مقامات آمريكايي تلاش مي‌كنند تا ناآراميهاي اخير در خاورميانه، از
عراق گرفته تا سوريه و يمن را توضيح بدهند، آنها اغلب به يك سخن كليشه اي درباره جنگ بين مسلمانان شيعه و سني متوسل مي‌شوند كه براي قرنها به‌خاطر نفرتهاي قديمي با يكديگر جنگيده‌اند. نه فقط اين ادعا به‌طور تاريخي اشتباه مي‌باشد بلكه آنها هم‌چنين بر نتايج غير عمدي جنگ عراق كه بسيار تازه‌تر از آن منطقه را دربر گرفت چشم‌پوشي مي‌كنند.
اديرنو و اما اسكاي
آن جنگ و هم‌چنين رويه اي كه ايالات متحده در سال 2011 آن را رها كرد، تعادل‌قوا را در منطقه به نفع رژيم ايران تغيير داد. رقابت منطقه اي كه پيآمد آن تنش بين رژيم ايران و عربستان سعودي مي‌باشد دليل اصلي مي‌باشد اما اين مسأله تنها بعد آن نيست. سلسله اي از اشتباهات تشديد شده موجود، با حمايت از بازيگران فرقه‌گراي افراطي، منجمله دولت اسلامي (داعش) اعتراضات محلي بر عليه حكومتهاي فقير را به جنگي نيابتي تبديل كرده است...
... ژنرال ريموند اوديرنو كه بعدها به فرماندهي نيروهاي ايالات متحده در عراق منصوب شد در اوايل سال 2010 به من گفت بزرگترين نگراني من اينست كه ما عراق را به ثبات مي‌رسانيم اما بعد از آن به‌خاطر عجله اي كه در خروج از اين كشور داريم آن را به رژيم ايران تسليم مي‌كنيم. ژنرال ا ( O - كه به اين نام شناخته مي‌شود) اخيراً فيلم سال 2007 جنگ چارلي ويلسون را تماشا كرده بود كه اين فيلم شرح مي‌دهد چگونه منافع ايالات متحده در افغانستان به يكباره با مجاهديني كه ارتش شوروي را در سال 1989 شكست دادند و آنها را از اين كشور بيرون، پايان يافت. اكنون، او اين دلواپسي را دارد كه وضعيت مشابهي در عراق اتفاق بيفتد. او گفت من در اين كشور به ميزان بسيار زيادي سرمايه‌گذاري كرده‌ام اما به سادگي ما از آن‌جا خارج مي‌شويم و اجازه مي‌دهيم كه وضعيت مشابهي اتفاق بيفتد.

من اولين بار در سال 2003 با اوديرنو ديدار كردم، زماني كه فرمانده لشكر چهارم پياده بود و مسؤل استانهاي صلاح الدين، ديالي و كركوك در اولين روزهاي جنگ عراق بود. در آن زمان من نماينده حكومت موقت ائتلاف - دولت انتقالي تحت رهبري ايالات متحده كه بعد از سرنگوني صدام عراق را كنترل مي‌كرد- در كركوك بودم. اكنون، به‌عنوان مشاور سياسي وي، من به او كمك مي‌كردم تا ژنرال " O " اطمينان پيدا كند كه درحاليكه نيروهاي ايالات متحده در حال عقب‌نشيني هستند ولي ايالات متحده بتواند بر ماموريتش در عراق متمركز باشد. اوديرنو خواستار آن بود كه ايالات متحده براي ساليان در امور عراق درگير باشد اما از طريق سيستم‌هاي غيرنظامي و نه از طريق ارتش. او بر اين باور بود كه به‌خاطر آموزش نيروهاي امنيتي عراق، هم‌چنين براي تامين حمايت رواني مورد نياز براي حفظ سطحي از ثبات در اين كشور، 20هزار نيروي آمريكايي و يا بيشتر از آن نياز است كه در عراق بعد از سال 2011 باقي بمانند، سالي كه برنامه‌ريزي شده بود كه تمامي نيروهاي آمريكايي از اين كشور عقب‌نشيني كنند. اما ژنرال " O " بر اين باور بود كه دخالت واقعي بايستي از طريق ديگر ابزارهاي نيروي ملي كه تحت هدايت سفارت ايالات متحده قرار داشت، انجام مي‌شد.
هرگاه كه هيأتي از كنگره ايالات متحده از ما در بغداد ديدار مي‌كرد ژنرال " O " پيشنهاد نمايش اسلايدي را به آنها مي‌داد كه نشان مي‌داد چرا ايالات متحده بايستي در عراق در چارچوب توافقنامه استراتژيكي جامعي كه در سال 2008 توسط هر دو كشور امضاء شده بود، سرمايه‌گذاري كند.
ژنرال " O " مي‌دانست براي اين‌كه ماموريت عراق موفق آميز باشد نياز است كه توافقنامه اي بين رهبران عراقي وجود داشته باشد. والا، تمامي دستاوردهاي امنيتي نيروهاي آمريكايي كه به‌خاطر آن به سختي جنگيده بودند پايدار نخواهد بود. او از هر فرصتي براي آموزش دادن و آگاه كردن دولت جديد اوباما در مورد پيچيدگي‌هاي موجود در عراق استفاده مي‌كرد.
براي 6ماه ژنرال " O " به سختي تلاش كرده بود تا از رهبري كريستفر هيل ( Chris Hill ) سفير جديد ايالات متحده در عراق حمايت كند. كريستفر هيل اين منصب را در آوريل سال 2009 تقبل كرده بود. اما اوديرنو شروع به نااميد شدن كرده بود.
اين كاملاً واضح بود كه اگر‌چه هيل يك ديپلومات كاركشته بود ولي از كمبود تجربه در اين منطقه از جهان رنج مي‌برد و فردي ناشايست براي اين نقش در بغداد بود. در حقيقت، او اين منصب را نخواسته بود ولي وزير خارجه هيلاري كلينتون وي را متقاعد كرده بود كه مسئوليت را بپذيرد. او (كلينتون) به همان اندازه ژنرال " O " به اين مسأله اذعان كرد، اين مسأله را ژنرال " O " به من گفت آن هم وقتي كه وي در ابتداي سال 2010 با كلينتون در واشنگتن ديدار كرد تا در مورد اختلال در روند كارهاي سفارت در بغداد با وي بحث و گفتگو كند. در آن ملاقات، ژنرال " O " شكايت كرد كه هيل با عراقيان و ديگر جامعه ديپلوماتيك در بغداد درگير كار نمي‌شود و ظاهراً او فقط به مانيتور كردن فعاليتهاي نيروهاي نظامي ايالات متحده تمركز كرده است. بسيار ترسناك است كه چگونه يك فرد مي‌تواند محيطي را زهرآگين كند. هيل با خودش گروه كوچكي را آورده بود كه در عراق تازه كار بودند و تمامي كساني را كه در اين كشور تجربه كسب كرده بودند، به حاشيه راند .
رابرت فورد ( Robert Ford had ) كسيكه به‌عنوان يك متخصص عرب مورد احترام و بسيار مطلع و مشهور است، ماموريت خود به‌عنوان سفير ايالات متحده در الجزائر را كوتاه كرده بود تا براي سومين دوره به عراق بيايد. او هم‌چنين ديگر ماموريتهاي محوله به‌عنوان سفير را رد كرد تا در عراق بماند و به‌عنوان معاون هيل انجام وظيفه كند. اما به‌نظر مي‌رسيد كه هيل مشاوره‌هاي فورد در امور سياسي را نمي‌خواست و به او فشار آورد تا در ابتداي سال 2010 از اين منصب دست بكشد. در عوض، او تلاش كرد كه روي روند نرمال سازي سفارت آمريكا در عراق مانند ساير سفارتها در كشورهاي ديگر تمركز كند. ظاهراً معني آن اين بود كه مجموعه سفارت آمريكا در درونش چمن خواهد داشت. تلاشهاي ابتدايي براي كاشت بذر چمن شكست خورده بود چرا كه پرندگان همه بذرها را خوردند، اما سرانجام رولهاي بزرگي از چمن وارد شده - البته من هيچ ايده اي ندارم كه از كجا آورده شد- و ريشه دواند. در پايان دوره وي وضعيت چمن به گونه اي بود كه وي مي‌توانست چوگان بر روي آن بازي كند.
در هفتم مارس 2010 انتخابات سراسري در عراق برگزار شد و بسيار آرام‌تر از آن‌چه كه ما اميدش را داشتيم پيش رفت. بعد از ماهها كارزارهاي رقابت انتخاباتي در سراسر كشور با پوشش خبري بسيار وسيع از كانديداها و احزاب مختلف، سرانجام 62 درصد از واجدين شرايط عراقي از خانه‌هاي خود براي راي دادن خارج شدند.
اتحاديه اروپا و ديگران صدها ناظر بين‌المللي انتخاباتي را در كنار هزاران عراقي آموزش ديده براي نظارت بر انتخابات به‌كار گماشته بودند درحاليكه سازمان ملل براي عراقيان مشاورهاي لازم در امور تكنيكي مربوط به انتخابات را تامين كرده بود. تمامي اين امور به حفظ اعتبار پروسه انتخابات كمك كرد. شورشيان به‌دنبال ايجاد فضاي ترس بودند و مي‌خواستند بمبهايي را در درون بطريهاي آب كار بگذارند و خانه اي را منفجر كنند ولي نيروهاي امنيتي عراق با شجاعت در مقابل اين آزمايش ايستادند.
"ما انتخابات را برديم"، رافع العيساوي معاون نخست‌وزير با هيجان در پشت تلفن در حالي‌كه با من صحبت مي‌كرد اين جمله را فرياد زد. من مي‌توانستم صداي شليك تفنگها كه به‌خاطر جشن پيروزي شليك مي‌كردند در دور دستها بشنوم. ما انتظار نداشتيم كه العراقيه ائتلافي كه توسط يك شيعه سكولار به نام اياد علاوي رهبري مي‌شد و رهبراني از جامعه سني را در بر مي گرفت و يك خط و مشي غير فرقه‌گرايانه را پيش مي‌برد، اينقدر خوب عمل كند. اين ائتلاف توانسته بود 91 كرسي در پارلمان به‌دست بياورد كه 2 كرسي بيشتر از ائتلاف دولت قانون تحت رهبري نخست‌وزير در حاكميت نوري المالكي بود.
روز بعد من ژنرال " O " و سفير هيل را در ملاقاتي با مالكي همراهي كردم. مالكي شيعه كسي بود كه از سال 2006 در مسند نخست‌وزير قرار داشت. در ابتدا آمريكاييان و عراقيان به او به‌عنوان فردي ضعيف نگاه مي‌كردند، اما شهرت او بعد از آن‌كه فرمان عمليات نظامي بر عليه شبه نظاميان شيعه‌ي را صادر كرد، بالا گرفت. بعد از آن سياستمداران عراقي به‌صورت رو به افزايشي نگران تمايلات ديكتاتور مأبانه و استبدادي او شده بودند . او مصر بودكه در انتخابات به‌عنوان دولت قانون جداگانه شركت كند به جاي اين‌كه به ائتلاف متحده شيعه مثل آن‌چه كه در سال 2005 اتفاق افتاده بود، بپيوندد، چرا كه احزاب شيعه‌ي با مسأله كه وي رهبري ليست را برعهده داشته باشد، موافقت نمي‌كردند . هيچ‌كس دومين دوره نخست‌وزيري مالكي را نمي‌خواست.
وقتي كه هيل از مالكي در آن روز درباره طرح بازنشستگي‌اش سؤال كرد، بلافاصله مشخص شد كه او در نظر ندارد از منصب خود كناره‌گيري كند. در عوض، او مدعي شد كه يك كلاهبرداري عظيم انتخاباتي توسط مجاهدين خلق ايران، يك گروه اپوزيسيون ايراني كه استان ديالي در شرق عراق زنداني بودند، انجام شده است. او گفت آنها (مجاهدين) از ماهواره براي دستكاري در كامپيوترهايي كه براي نتايج انتخابات استفاده مي‌شد، استفاده كرده‌اند و اين درحالي بود كه اين كامپيوترها مطلقاً به اينترنت وصل نبودند و هزاران ناظر انتخاباتي روند انتخابات را تحت نظارت خود داشتند. اما مشاوران مالكي به او گفته بودند كه او در اين انتخابات با بيش از 100 كرسي پيروزي بزرگي به‌دست خواهد آورد بنابراين او درخواست بازشماري مجدد آرا را كرد. مالكي ترسيده بود. ....».
به قلم: اما اسكاي ( EMMA SKY )
سايت پليتيكو مگزيين 27 فروردين 1394 ـ 16 آوريل 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ