Menu

استفاده مكرر بشار اسد از گاز كلر عليه مردم و بي‌تفاوتي اوباما

world 5209e

« مجري: در اين اثنا‌‌ء، ويدئو ناراحت كننده‌يي از سوريه، پيامدهاي حمله اي با گازهاي كلر بر عليه غير نظاميان بي‌گناه را نشان مي‌دهد. اين ويدئو هم‌چنين تلاشهاي شكست خورده دكترهاي سوريه اي را نشان مي‌دهد كه تلاش مي‌كنند جان يك خانواده كه داراي سه كودك كوچك هستند، نجات بدهند.
در مصاحبه با يك تلويزيون فرانسوي رئيس‌جمهور سوريه بشار الاسد استفاده رژيمش ازهر نوع گازي را بر عليه مردمش رد كرد...
بشار اسد: گاز كلر درسوريه تحت كنترل شورشيان مي‌باشد، اين موضوع دوم است. گاز كلر جزو دسته‌بندي WMD محسوب نمي‌شود و يك سلاح كشتار جمعي نيست. تسليحات معمولي كه ما داريم بسيار موثرتر از گاز كلر مي‌باشد، بنابراين ما به استفاده از اين گاز نياز نداريم. ...
مجري: ....به‌طور واقعي آن‌چه كه در جريان است يك تراژدي وحشتناك و غيرقابل وصف مي‌باشد. اين تصاويري از كشتار كودكان است ولي گزارش كردن آن بسيار مهم و حياتي است ... اين مسأله داستاني است كه بايد گفته شود. ...
گزارشگر: ابتدا مادربزرگ آورده شد ولي او پيشاپيش مرده بود. سپس سه كودك آورده شد كه دهانهايشان پر از كف بود كه اين نشانه اي از استنشاق گاز كلر مي‌باشد. هيچ جايي در اين بيمارستان براي آنها وجود نداشت در نتيجه كودكان را روي جسد مادربزرگشان خواباندند. سارا كه سه سال بيشتر سن ندارد هنوز نفس مي‌كشد. ...
دكترطناري (اسم دقيق نيست): وقتي كه اين خانواده به بيمارستان آورده شد ما همه تلاشمان را كرديم كه آنها را نجات بدهيم. ما ..... از ماسك اكسيژن و دستگاه تنفس مصنوعي براي نجاتشان استفاده كرديم، اما همه اين تلاشها شكست خورد. ...
گزارشگر: وقتي كه تلاش مي‌كند اين دختر كوچك و ديگران را نجات دهد و مجدداً آنها را زنده كند، چشمان و ريه او (دكتر) در حال سوزش است. دكتر طناري درمقابل شوراي امنيت ملل ‌متحد شهادت داد. آن‌چه كه او گفت درست مثل همان شواهدي بودكه مقامات ايالات متحده در اين هفته نشان دادند، گاز كلر كه توسط رژيم اسد استفاده مي‌شود كه به ظاهر شورشيان را هدف قرار مي‌دهد ولي از آن افراد غيرنظامي تأثير مي‌پذيرند. عليرغم اين تصاوير، بشار الاسد رئيس‌جمهور سوريه اين فيلم ويدئويي را مردود شمرد و آن را داستان سرايي ساختگي كه توسط كشورهاي غربي گفته مي‌شود، ناميد. ...
اكنون نزديك به 3سال از آن هنگام كه رئيس‌جمهور اوباما مرز سرخ خودش درباره سوريه را اعلام كرد، مي گذرد.
اوباما: ما كاملاً با رژيم اسد و هم‌چنين ديگر بازيگران صحنه (سوريه) واضح و صريح بوده‌ايم كه مرز سرخ ما جابجا كردن هر نوع سلاح شيميايي و يا استفاده از آن مي‌باشد. ...
-دكتر زهار سهلول از جامعه پزشكي سوري آمريكاييان: من به آنها گفتم كه رئيس‌جمهور اوباما خاطرنشان كرد كه استفاده از سلاح شيميايي مرز سرخ مي‌باشد، در حقيقت بسياري از آنها بهم خنديدند.
گزارشگر: دكتر سهلول كسي است كه كارزاري را براي اعمال منطقه پرواز ممنوع و كريدور كمكهاي انسان دوستانه در سوريه در سراسر جهان به راه انداخته است. وي دكتر طناري را به ايالات متحده آورده است كه آن‌چه را كه او شاهدش بوده است را با ديگران در ميان بگذارد.
دكتر زهار سهلول: هم‌چنان از سلاحهاي شيميايي استفاده مي‌شود. از اين سلاحها در سال گذشته استفاده شد و اكنون نيز در حال استفاده كردن از آن مي‌باشند و در آينده نيز استفاده خواهد شد.
گزارشگر: از آن زمان كه اوباما اين مرز سرخ را اعلام كرد سوريه ادعا مي‌كند كه تمامي ذخاير گازهاي اعصاب سارين و ديگر انواع غيرقانوني سلاحهاي شيميايي‌اش را از بين برده است. اما هيچ ماده غيرقانوني در مورد استفاده از ماده سفيد‌كننده كلر وجود ندارد مگر اين‌كه يك دكتر سوريه اي توضيح مي‌دهد كه اين مواد به بشكه‌ها پمپ مي‌شوند و سپس با استفاده از هليكوپتر بر فراز مناطق غيرنظامي پرتاب مي‌شوند. اين همان چيزي است كه دقيقاً در مورد غير نظاميان سوريه اي در منطقه سرمين اتفاق افتاد. ساعتهايي بعد از اين كه اين دو دكتر در سازمان ملل شهادت دادند، يك حمله ديگر با گاز كلر در همان منطقه گزارش شد.
دكتر طناري: در سوريه چيزي به اسم مكان امن وجود ندارد و پذيرش يك چنين صحنه‌هاي وحشتناكي كه در اين ويدئو ضبط شده است مطمئناً به‌معني آن است كه باز تكرار خواهد شد».
تلويزيون سي ان ان 1 ارديبهشت 1394ـ 21 آوريل 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ