Menu

ضرورت آموزش برنامه نويسي به كودكان

world 45a16

«"فن اوري متحول ميشود اما منطقش همان است. مهم نيست كه امروز در دبيرستان چه زبان برنامه نويسي خاصي را ياد ميگيريد. مهم، يادگرفتن رويكرد و روش حل مسائل با استفاده از برنامه نويسي است. " امروز رايانهها نقش مهمي در تمامي جنبههاي زندگي روزمره ما دارند. در اروپا مدارس زيادي آموزش اين مهارت را در برنامه درسيشان قراردادهاند. آيا آشنايي با برنامه نويسي يكي از مهارتهاي ضروري قرن بيستو يكم است؟ آموزش اين مهارت در مدارس از چه سني بايد آغاز شود و چگونه ميتوان شكاف جنسيتي موجود بين متخصصان فن آوري اطلاعات را از ميان برد؟ در اين گزار جهان آموزش به سراغ طرحهاي آموزشي ميرويم كه هدفشان تربيت نسل بعدي متخصصان فناوري اطلاعات است.
فرانسه، آموزش برنامه نويسي در مهدكودكها-در تعدادي از كشورهاي اروپايي دانش آموزان اصول اوليه برنامه نويسي را از دوره ابتدايي مي آموزند. اما طرحي در فرانسه اما در نظر دارد آموزش برنامه نويسي را از سنين پايينتر براي كودكان فراهم كند كودكان عاشق روباتها هستند. مهد كودك تاردي در شهر “سنت اتين ”هم با توجه اين علاقه، كودكان را با اصول اوليه برنامه نويسي كامپيوتري آشنا ميكند. كودكان اين مهدكودك حين بازي با مكعبهاي چوبي كه با امواج راديويي كار ميكنند، برنامه نويسي با روباتي را مي آموزند كه “كوبتو ”نام دارد. شركت ايتاليايي موسوم به پريمو اين ربات آن را طراحي كرده است. اگر كودك ژتون سرخ را در كنترل راه دور بگذارد روبات مستقيم به جلو خواهد رفت. اگر ژتون آبي را در كنترل بگذارد به سمت چپ خواهد رفت و با ژتون زرد به سمت راست. به اين ترتيب براي روبات برنامه مينويسد و آن را كنترل ميكند. هدف از بازي“پريمو ”اين است كه دانش¬آموز توان پيشبيني وتجسم فضايي كسب كند و متوجه ميشود كه برنامه روباتهاي پيچيده توسط انسان نوشته شده است.
ژولي برژئو، مهندس كامپيوتر ميگويد: «برنامه نويسي بخشي از آموزش عمومي امروز است. در سراسر دنيا، كامپيوتر ما را احاطه كرده است چه در تلفن همراه، ماشين لباس شويي، يا ابزارهاي متصل به شبكه كه روزبه روز بيشتر ميشوند. اگر با برنامه نويسي آشنا شويم يا بدانيم چطور بايد به ماشين خاصي برنامه داد، دنياي اطرافمان را بهتر خواهيم شناخت». سيستم مكان يابي جهاني، تلفن همراه، برنامه نويسي براي جاروبرقي، نمونههايي از اهميت كامپيوتر در زندگي امروزي هستند و كودكان امروز در چنين محيطي بزرگ ميشوند. استفاده از روبات بهعنوان ابزار آموزشي براي تربيت نسل بعد مهم است، چون در دنيايي زندگي ميكنيم كه تقاضا براي متخصصان فناوري اطلاعات روزبه روز بيشتر ميشود. اما آيا زبان هاي برنامه نويسي امروز، فردا منسوخ نخواهند شد؟
ياسين سرروچني، مدير طرح نسل روباتها ميگويد: «فناوري متحول ميشود اما منطقش همان است. مهم نيست كه امروز در دبيرستان چه زبان برنامه نويسي خاصي را ياد ميگيريد و با كدام فناوري آنشا ميشويد. مهم، يادگرفتن رويكرد و روش حل مسائل با استفاده از برنامه نويسي است».
مجارستان؛ آموزش برنامه نويسي فقط براي دختران- امروز بيشتر برنامه نويسان مرد هستند اما پروژههايي هستند كه هدفشان وارونه كردن اين روند و از بين بردن شكاف جنسيتي در فناوري اطلاعات است. يكي از اين پروژهها در مجارستان قصد دارد دختران را به سوي حرفه برنامه نويسي سوق ميدهد. گروه موسوم به دختران برنامه نويس سال گذشته با حمايت شركت نوپاي موسوم به پرتزي در مجارستان شكل گرفت. هدف اين گروه اين است كه غلبه مردان در دنياي فناوري اطلاعات را كمتر كرده و فرصتهاي شغلي برابر براي زنان خلق كند. شركت در دوره درسي اين گروه رايگان است. ...معمولا ۱۲ دختر در سنين ۱۶ تا ۱۸ سال در آن شركت ميكنند. هر دوره صدها متقاضي دارد. با گسترده شدن ابعاد اين برنامه سازمان غيردولتي موسوم به اسكول هم به آن پيوسته است. سونيا ۱۳ ساله در سگالوم مجارستان، واقع در ۲۰۰ كيلومتر با بوداپست تعطيلات تابستانياش را ميگذراند. ...سونيا عشقي دارد: كامپيوتر و برنامه نويسي. سونيا برنامه نويسي را در گروه «دختران برنامه نويس» ياد ميگيرد. ...يكي از زبانهاي برنامهنويسي كه در گروه دختران برنامه نويس آموزش داده ميشود، زبان “پراسسينگ ”است. پراسسينگ زبان برنامهنويسي اي است كه هنرمنداني كه با تصاوير و نقاشي سروكار دارند آن را خلق كردهاند و همين هنرمندان كاربران اصلي اين زبان هستند. متن برنامههاي اين زبان در دسترس همه هست.
آمستردام؛ برنامه نويسي براي دستكاري مغز ديگري -چگونه ميتوان كه با فشار دگمهاي حواس خود را متمركزكرده يا دو كالبد در دو قاره مختلف را به هم وصل كنيم؟ براي دانشمندان كانادايي و هلندي دستكاري مغز ديگري، موضوع داستانهاي علمي تخيلي نيست. «دستكاري مغز» رخدادي سه روزه بود كه همزمان در آمستردام و مونترال برگزار شد و هنرمند وطراح و فيلسوف و برنامه نويس و دانشمند عاشق كامپيوتر را يك جا گرد آورده است. آنها با استفاده از نرم افزار و سخت افزارهايي كه مشخصهها و متن برنامههايشان در دسترس همه است به دنبال راههاي تازهيي براي كندوكاو در ذهن ميگردند. براي نمونه اين گروه تلاش ميكند حالت مغز فرد را تشخيص دهد و از آن براي نورآرايي استفاده كند. روي مغز گيرنده هايي كار گذاشته ميشود كه مغز را به كامپيوتر متصل ميكند تا كامپيوتر بتواند امواج مغزي را اندازه بگيرد. گروه ديگري ميخواهد احساسات فردي را تشخيص دهد، كاري كه به گفته عصب شناسان حاضر در اين رخداد بسيار مشكل است. پس از انجام آزمايشها در آمستردام و مونترال، دانشمندان دو تيم بدون اينكه يكديگر را بشناسند، براي ارتباط بين مونترال در يك قاره و آمستردام در قارهاي ديگر آماده ميشوند. هدف اين است كه با فرستادن سيگنالهاي مغزي مرتبط با كامپيوتر به گيرنده هايي كه روي ماهيچهها كار گذاشته ميشوند دستي را در آن سوي اقيانوس حركت داد. پيتر وان بوهيمن، يكي از متخصصان در آمستردام درباره كاربردهاي «دستكاري مغز» ميگويد:
« براي نمونه براي يادگيري حركات ورزشي يا جراحي ميتوانيد با اجراي برنامهاي كاري كنيد كه بدن شما را مغز فرد ديگري كنترل كند. مثلا كسي را داريد كه خيلي خوب نقاشي ميكند و ميخواهيد از او نقاشي ياد بگيريد، ميتوانيد به مغز او وصل شويد و حركات دست او را ياد بگيريد».
سايت يورونيوز 17شهريور 1394ـ 8 سپتامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ