Menu

داستان پرورش زنبور عسل در اروپا و تحقيقات علمي

گردآوري و تنظيمhhs58 b040f از:اميرخداوردي
زنبور عسل گونه‌اي زنبور است كه با گردآوري شهد گل‌ها در کندو ،عسل مي‌سازد.در فارسي به زنبور ، عسل منگ، منج و مگس انگبين هم گفته مي‌شود.زنبور عسل از حشرات اجتماعي است حتي اگر در خارج از کندو داراي غذاي کافي باشد نمي‌تواند به تنهايي زندگي کند
زنبورهاي هر کندو يکي از سه نوع زنبور ميباشد:ملکه -نرها-كاگرها
ملكه
ملکه معمولاً مادر تمامي زنبورهاي موجود در کندو است.جنسيت آن ماده بوده و مهم‌ترين وظيفه‌اش تخم گذاري مي‌باشد.ملکه در تاريک‌ترين و محفوظ‌ترين نقطه کندو سکونت دارد و در اطراف اين محل خانه‌هاي ويژه‌اي براي محافظت از تخم‌ها و نوزادان قرار گرفته. علاوه بر اين‌ها سه تا ده خانه براي ملکه‌هاي جوان در نظر گرفته شده است. ملکه همانند روح کندو محسوب مي‌شود و اگر ملکه را بردارند و جانشيني براي او وجود نداشته باشد بعد از سه يا چهار ساعت تمام کارهاي کندو متوقف مي‌شود و بعد از مدتي زنبورها بر اثر اندوه نداشتن ملکه نابود مي‌گردند. ملکه از اواخر فروردين تا اواخر خرداد روزانه حدود ۱۵۰۰ تخم مي‌گذارد. ملکه‌ها و کارگرها از تخم‌هاي لقاح شده و نرها از تخم‌هاي غير لقاح شده (هاپلوديد) به وجود مي‌آيند. طول بدن ملکه بسته به هر نژاد متفاوت مي‌باشد. بال‌هاي آن کوچک بوده و خرطوم آن توانايي جمع آوري شهد گل‌ها را نداشته و در عوض داراي شکمي بزرگ‌تر از ماده‌هاي کارگر بوده و به طور طبيعي بيش از ۵ سال مي‌تواند زنده بماند. در زنبورداري تجاري به علت کاهش تخمريزي از سال دوم زندگي به بعد، بيش از دو سال از يک ملکه استفاده نمي‌شود. ملکه عسل در زمان شفيرگي گرده نمي‌خورد و بجاي آن ژله رويال مصرف مي‌کند و شفيره‌اي که از گرده تغذيه شود هيچگاه به ملکه تبديل نشده و کارگر خواهد شد.ملکه تا آخر عمر توسط ژله رويال توليدي کارگران تغذيه مي‌شود.
زنبور نر
زنبورهاي نر در کندو تنها وظيفه بارور نمودن ملکه را دارند و تا مي‌توانند عسل مي‌خورند و داراي نيش نمي‌باشند.داراي سر و بال‌هاي بزرگ مي‌باشند.توانايي جمع‌آوري شهد و گرده را نداشته و ۲۴ روز زنده مي‌مانند
زنبور نر در حجره‌هاي بزرگ‌تري نسبت‌به زنبورهاي کارگر پرورش مي‌يابند.تخمهاي بارورنشده ملکه به زنبور نر تبديل مي‌شوند
زنبوركارگر
جنسيت زنبورهاي کارگر ماده بوده و بيشتر جمعيت کندو را تشکيل مي‌دهند.طول بدن آن‌ها ۹ ميليمتر مي‌باشد.در يک کندوي قوي با بيش از ۱۰ قاب، حدود ۷۰ هزار زنبور کارگر وجود دارد. زنبورهاي کارگر با اينکه ماده هستند توانايي بارور شدن ندارند. ولي در صورت نبودن ملکه در کندو مي‌توانند تخم ريزي کنند. که در زنبورداري ماده تخم‌گذار گفته مي‌شود. نيش زنبورهاي ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ۱ ميلي متر مي‌باشد. به خاطر وجود همين خارها پس از نيش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتي که ساختار گوشتي دارد نيش در پوست گير کرده و موجب جدا شدن کيسه زهر از زنبور مي‌شود. و پس از چند دقيقه زنبوري که نيش زده خواهد مرد. اين باور اشتباه وجود دارد که زنبور‌ها به صورت آگاهانه اقدام به نيش زدن مي‌کنند و به عبارتي خود را فدا مي‌کنند ولي زنبور‌ها به هيچ وجه نمي‌دانند بعد از نيش زدن کيس ي زهرشان پاره خواهد شد.
نوزادان
honi 1ec16نوزادان پس از خروج از تخم بعد از طي دو مرحله به صورت زنبور کامل در مي‌آيند. در مرحله اول به صورت کرم‌هاي سفيدي هستندو در خانه‌هاي کوچکي به سر مي‌برند و پرستاران به آن‌ها غذا مي‌رسانند و پس از چند روز به صورت زنبورهايي در مي‌آيند که هنوز کامل نشده‌اند و به حالت خوابيده و خشک شده به سر مي‌برند (مانند حالت پروانه ابريشم در پيله) به اين جهت غذا نمي‌خورند تا وقتي که به صورت حشره کامل درآيند.

سوابق زنبور داري
به دليل تحقيقات علمي در مورد زنبور عسل به بسياري از سئوالات انسان در مورد طبيعت پاسخ داده شد. کارل فون فيش تمام دانستنيهاي خود را در يک جمله چنين بيان ميکند: ًزنبورهاي عسل مثل چاه هاي جادوئي هستند، که هر آنچه آدم از آنها آب بکشد، بيشتر از آن آب در آنها جريان پيدا ميکند.ً
قصه ها و داستانهاي بجا مانده در مورد کار با زنبور عسل و يا بهتر بگوئيم زنبورداري اين را اثبات ميکنند، که زنبورداري از دوران آريستو تلس (محقق و دانشمند در امور طبيعت، هم دوران پلاتون و سقراط از يونان قديم ) تا دوران پاياني قرون وسطي از اطلاعات و آگاهي وتوانائي قابل توجه برخوردار بودند. متاسفانه بسياري از اين دانسته ها با مرور زمان ازبين رفتند و بعد ها دوباره کشف شدند. اکثر تکنيکها و پيدايشها در قرن 19 ، ازجمله، ساخت و پيدايش کندوي قابل حمل و جابجائي يکي از نقاط برجسته در داستان زنبورداري است. آنچه که قبلا وجود داشته، اغلب مورد تمسخر و بي اعتنائي قرار ميگيرد و يا بسيار عقب مانده ديده ميشود. اگرچه اين نوع ديدگاه، ديدگاهي يك طرفه ميباشد.
نقاشيهاي روي سخره
در سال 1921 در والنسياي اسپانيا نقاشيهاي روي سخره کشف شده اند، که نشان از برداشت عسل از زنبورهاي وحشي را ميدهد.اين نقشواره ها متعلق به 10000 سال قبل از ميلاد مسيح هستند. در آن نقشواره ها استفاده از نردبان براي دست يافتن به لانه زنبور و برداشت عسل به خوبي قابل روئيت است.
شکارچيان عسل در دوران مدرن
نه فقط در دوران قديم شکارچيان عسل وجود داشتند، بلکه هنوز هم اين شکارچيان وجود دارند.يکي از اين گروه ها که در دورافتاده ترين نقاط هيمالايا زندگي ميکنند به نام “گورونگ”هستند. آنها براي بدست آوردن و برداشت عسل و موم بزرگترين زنبور عسل آپيس دورساتا از تنابها و نردبانهاي وصل شده به سخره و معلق بالا ميروند.
حتي هنوز هم در بخشهائي ازآفريقا نوعي زنبورداري همان فرم قديم خود را نگه داشته است. در بخشي نقاط در آفريقا يک رابطه بسيار تعجب آور و تنگاتنگي بين شکارچي عسل و يک پرنده به نام ( نشاندهنده عسل) وجود دارد. وقتي شکارچي عسل به دنبال پيدا کردن يک لانه زنبور عسل وحشي است، پرنده نشاندهنده ،عسل را با سوت زدن و كوبيدن به درختان، از قصدش آگاه ميکند. وقتي که اين پرنده از بودن يک لانه زنبور عسل وحشي با اطلاع باشد، شکارچي عسل را به محل لانه زنبور راهنمائي ميکند. پرنده مسير را با پروازهاي کوتاه و يا پريدن در پيشاپيش شکارچي و درآوردن صداهاي ويژه از خود، شکارچي را به لانه زنبور راهنمائي ميکند. دانشمندان در تحقيقات علمي خود حتي به اين نتيجه رسيده اند که پرنده با رفتار خود اطلاعاتي در رابطه با فاصله را هم به شکارچي منتقل ميکند. شکارچي بعد از برداشت عسل مقداري موم را که درونش کرم هاي زنبور نشده هستند را به عنوان تشکر و جايزه براي پرنده به جا ميگذارد.
کندوي زنبور عسل يا به صورت جعبه هاي مکعبي به ابعاد 50 سانتي متر که کندوي modem مي گويند و يا به صورت سبد که کندوي بومي مي گويند.
asal 903bcاز فراورده‌هاي زنبور عسل مي‌توان به ۱-عسل ۲-موم ۳-بره موم ۴-ژله رويال ۵-گرده ۶-زهر اشاره کرد
زنبور عسل در جريان زندگي خود محصولاتي توليد مي كند كه هر يك يا دردي از انسان را درمان مي كند و يا غذايي براي انسان است.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ