Menu

نگاهي كوتاه به زندگي در خط مقدم در حلب

image019 3daeb

گزارش خبرنگار سوئيسي بعد از شروع حملات هوائي روسيه ،روحيه بالا و شور و نشاط رزمندگان
« كريستين امانپور: حلب كه بزرگترين شهر سوريه ميباشد براي بيش از 3سال زير بمبارانهاي هوائي تا آتشباري توپخانه ئي و خمپاره ئي توسط نيروهاي بشار اسد و نيروهاي داعش بوده است... اخيرا گزارشاتي مبني بر حملات هوائي جنگنده هاي روسيه عليه حلب و حومه آن وجود داشته كه نيروهاي بشار اسد را قادر به تهاجمات جديد عليه اين شهر كرده است... كرت پلدا از كشور سوئيس يكي از تنها روزنامه نگاراني است كه بعد از شروع دخالتهاي مستقيم روسيه از اين شهر بازديد كرده و بازگشته است... او به ما در باره صحنه هاي تكاندهنده و چيزي كه از حلب باقيمانده توضيح داد... او گفت شاهد استفاده از بمبهاي خوشه ئي عليه شهر حلب بوده است.
كرت پلدا KURT PELDA خبرنگار جنگي از سوئيس: من اخيرا از حلب بازگشته ام و فكر ميكنم اولين خبرنگار غربي بودم كه بعد از شروع دخالتهاي مستقيم روسيه در سوريه توانستم به حلب رفته و به سلامت برگردم. من با تعدادي از فعالين سوري كه براي مدتها آنها را مي شناختم به آنجا رفتم و آنها اغلب با گروههائي از رزمندگان اپوزيسيون كه قبلا خودشان را شورشيان توفان شمال كار ميكنند اينها رزمندگاني هستند كه سناتور مك كين نيز با آنها در سوريه ديدار كرده است. درحال حاضر آنها بخشي از جبهه شام [جبهه الشاميه] هستند ، اين افراد مرا براي ديدار با تعداد ديگري از واحدهاي رزمندگان همراهي ميكردند كه احتمالا بخشي از گروههاي ديگر بودند ولي من هميشه محافظاني داشتم كه از” جبهه الشاميه” بودند. خطر اصلي شبكه گروگانگيري كه وجود دارد بود لذا من بايد در داخل خودروئي كه شيشه هايش پوشيده شده بود ميماندم تا كسي مرا نبيند و خطري كه وجود داشت ديده شدن توسط جاسوساني بود كه به اين شبكه اطلاع ميداد كه خبرنگار غربي اينجا وجود دارد.
حلب براي سه سال زير بمباران بوده است كه عمدتا توسط نيروي هوائي رژيم بشار اسد بوده است ولي اخيرا روسيه نيز حلب را بمباران ميكند.... وقتي اين رزمندگان مي بينند كه هواپيمايي در حال نزديك شدن است تلاش ميكنندكه هدف هواپيما را پيش¬بيني كنند و تا زمانيكه هواپيماها از بمبهاي غيرهدايت شونده استفاده ميكنند اين رزمندگان ميتوانيد بفهمند كه هواپيما در جهت آنها حركت نميكند و خطري براي آنها وجود ندارد.... در لحظه ئي كه من جدا شدن بمب از بال هواپيما و سقوط بمب بطرف زمين را فيلمبرداري كردم من نميدانستم كه چه نوع بمبي است آيا يك بمب دقيق [هدايت شونده ] است يا بمب خوشه ئي است يا بمب معمولي است. - رزمندگان با صدا بلند ميگويند بمب، بمب
كرت پلدا خبرنگار جنگي از سوئيس: - و موضوع عجيب اين است كه زمان زيادي ميبرد تا بمب سقوط كند من احساس كردم كه 20 الي 30 ثانيه طول كشيد و منفجر شده و بعد ما صداي انفجار بمبهاي كوچكتر حاوي آن را شنيديم.... و من فهميدم كه اين خطر از ما رد شد و ما را هدف قرار نداد.
يك رزمنده سوري [ در حاليكه قسمتي از بمب سقوط كرده را در دستش گرفته است بزبان انگليسي ميگويد]: اين بمب است
كرت پلدا خبرنگار جنگي از سوئيس:... يك بمب خوشه ئي كوچك آنجا بود ، بمب كوچك، در واقع اين بمبهاي كوچك خوشه يي بسيار خطرناك هستند چرا كه وقتي منفجر ميشوند تركشهاي زيادي در منطقه بزرگي توليد مي كنند در هر يك از بمبهاي خوشه ايي بيش از 100 بمب كوچكتر خوشه ئي وجود دارد. بعضي از آنها بر روي زمين باقي ميمانند و اگر شهروندان غير نظامي برگردند حتي چند سال بعد ، اين بمبها ميتوانند در تماس با آنها منفجر شوند.

- نيروهاي دفاع مدني كه به نام كلاه خود سفيدها نيز مشهور هستند خواهان اين بودند كه من تاثيرات بمباران روسها را با چشمان خودم ببينم. البته چون هنگام بمباران محلي كه به من نشان دادند من در آنجا حضور نداشتم نميدانم كه بمباران روسها بوده با بمباران نيروهاي بشار اسد ولي از چيزي كه براي من تعريف كردند و از تصاوير ويدئويي كه يك فيلمبردار سوري فيلمبرداري كرده بود و من ديدم بسيار روشن بود كه خلبان هواپيماي جنگنده 4 بار برگشت و تلاش كرد تا هدفي را مورد اصابت قرار دهد.
... [خانواده پدر و مادر و فرزندان سوري را نشان ميدهد كه بعد از بمباران از خانه خود با عجله خارج ميشوند و الله اكبر... ميگويند].
-بمبها اطراف يك مسجدي سقوط كرده بودند ومسجد وخانه هاي اطراف مسجدرا تخريب كرده بود وفيلمبردار سوري درآخرين تهاجم هواپيما كشته ميشود تصاوير كمي قبل از كشته¬شدن وي متوقف ميشود. چهارمين بمب باعث كشته¬شدن او شده بود.
.... - در شب شما نميتوانيد هواپيما را ببينيد، شبها شما بيشتر از روز در مقابل بمبارانها بي دفاع هستيد،كاري نميتوانيد بكنيد در خانه خود مي مانيد و آرزو ميكنيد كه خانه شما مورد اصابت قرار نگيرد.....
- من از چند نفر از كودكان در حلب پرسيدم كه چكار ميخواهيد بكنيد و اكثر آنها جواب دادند ميخواهيم شهيد شويم ، ما ميخواهيم رزمنده بشويم، ميخواهيم مجاهد بشويم. و فقط يكي از آنها گفت من ميخواهم پزشك شوم.
-رزمندگان حول حوش اين كودكان آنها را از نيروهاي بشار اسد حفاظت ميكنند و لذا احترام زيادي براي اين رزمندگان قائل هستند.آنها اين احساس را دارند كه رزمندگان ما را از نيروهاي دولتي حفاظت ميكنند، آنها رژيم سوريه را شيطاني و بد ميدانند.
- رزمندگان و جنگجويان در جنگ سوريه جوان و جوانتر ميشوند بعضي از آنها 18 يا 19ساله هستند آنها هرگز سوريه را ترك نكرده اند. لذا آنها فقط از طريق تلفنهاي موبايل خود در جريان اتفاقات در جاهاي ديگر دنيا قرار ميگيرند. اين رزمندگان برغم شرايط سخت و فشار آلود شوخ طبع هستند به موسيقي گوش ميدهند ، چت ميكنند و جوك تعريف ميكنند، بنظر من فقط اين روحيه شاداب آنها است كه باعث ادامه راهشان ميشود چرا كه اگر به مساله با احساس سختي نگاه بكنند ديوانه ميشوند چرا كه در شرايطي هستند كه در دو جبهه [عليه نيروهاي بشار اسد و عليه روسيه ] در جنگ هستيد و در واقعيت هيچ كسي به شما كمك نميكند .
... - آنها ميدانند و ميگويند ما مسلمان هستيم كشورهاي مهم در اين جهان مسيحي هستند و اهميتي به ما نميدهند ، همه فكر ميكنند ما تروريست هستيم ولي در واقع ما با تروريستها ميجنگيم و اين مساله بواقع شرايط سخت و تحت فشاري براي آنها هست».

تلويزيون سي ان ان7 آذر 1394 ـ 28 نوامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ