06252022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
صدای دادستان در تالار دادگاه می پیچد. او می خواهد «فروغ جاویدان» را بهتر بفهمد. فهمِ آن فهمِ مقاومت است. فهمِ جوهر کشاکش با ملایان است. فهم یک نزاع فلسفی است. فهم يک هویت است.
«ولی ما امروز همچنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم: مرگ برارتجاع، پایش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد. همچنان که گفتیم: سرنگونی، سرنگونی».
تنور ِ قربانگاه معبد ِ خمینی
در عهد جدید، انجیل لوقا، باب ۹ آیه ۶۰ تمثیل عجیبی از عیسی مسیح نقل می شود. این تمثیل، بیان معضل جهان انسانی است. «عیسی به شخصی دیگر گفت:

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان