11302022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
در همین روزهای اخیر و در کنار محاکمه دژخیم خون‌ریز حمید نوری یکی از مجریان فتوای خمینی در سال۱۹۸۸ـ یعنی سی وسه سال پیش- در استکهلم، دادگاه دیگری در شهرستان برلین تشکیل شده است
زنده یاد پدرم تعریف می‌کرد، که روز سقوط دکتر مصدق پیشوای تاریخی ملت ایران، ساواک اولیه شاه از قبل مقدمات حمله به یاران و هواداران او، و اعضای نهضت ملی‌اش را، کاملاً مهندسی کرده
قول داده بودم شرح حال مقاومت‌های سازمانیافته و کانونهای مکیزار و پارتیزان و ... (بخوانید شورشی)، و داستانهای کوتاهی از خائنین به مقاومت‌های سازمانیافته کشورهای دمکراتیک را، برای اطلاع هموطنان عزیز، بنویسم.
در باره محتوا و انگیزه و ماهیت ضد میهنی نظام ضد وطن و ایرانسوز خمینی- خامنه ای، این روزها بسیار گفته و نوشته میشود و الحق که هموطنان و میهن دوستان داخل و خارج کشور، مراتب نفرت و انزجار خود را بدرستی و گستردگی نشان داده اند

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان