10042022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دکتر عبدالعلی معصومی

دکتر عبدالعلی معصومی

خمینی دجّال تا پایان حیات ننگینش نتوانست با ترفندهای مزوّرانه و جنایتکارانه، از جمله، شیطان‌سازیِ بی‌وقفه و «نفوذ» در تشکیلات مجاهدین، سازمان را از درون بپاشاند.
«در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت/           حق خود را از دهان شیر می باید گرفت تا که استبداد سر در پای آزادی نهد/          دست خود بر قبضه شمشیر می باید گرفت بهر مشتی سیر، تا کی یک جهانی گرسنه؟          انتقام گرسنه از سیر می باید گرفت»                                                   (فرّخی یزدی) 
«با "مدّعی" مگویید اسرار عشق و مستی/ تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی»
«راه توده»، شمارۀ ۷۶۴، ۵آذر ۱۳۹۹، در مقالۀ «مخالفت حزب تودۀ ایران با اعدام مجاهدین خلق» ادّعا می کند که «دربارۀ حوادث آغاز دهۀ خونین ۶۰، قضاوتهای بی سند و مدرک زیاد می شود،

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان