06252022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
عجب دنیای هَشلهفی شده. واقعا انجام تکالیف شرعی بچه شیطان های وظیفه شناس چه سخت شده است. مخصوصا فرزندان شیطان کبیر همچون حمید نوری و ایرج مصداقی.
 به اتکای تاریخ کهن و معاصر، سازمان مجاهدین خلق ایران؛ پدیده یی نوین و بی سابقه و مترقی ست که طبیعی ست که هنوز برای عده یی غیر مغرض هم ناشناخته مانده باشد.
سیاره زمین، از زیبایی‌های فراوانی برخوردار بود که به تدریج صاحبان قدرت و ثروت با آن دانسته یا ندانسته به جدال برخاستند.
موضوع داغ روز ولی خارج از این نوشتار ــ دادگاه دژخیم جنایتکار حمید نوری و نقش مفتضحانه مزدور بی‌آبروی نفوذی ایرج مصداقی و دریده اوباش مأمور دیگر وزارت بدنام اطلاعات رژیم سعید بهبهانی مورد بحث و فحص نویسندگان مقاومت ایران خانم ها: هنگامه حاجی حسن، پروین فیروزان، ماهوتچیان، بتول ماجانی و آقایان: مجتبی‌اخگر، فردین ماهوتچیان، رضا شمیرانی، هادی مظفری، مهرداد هرسینی، هادی محسنی، حسین یعقوبی و به ویژه نصرالله مرندی و رضا فلاحی به خوبی قرار گرفته است.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان