10082022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
هیچ‌چیز قریب‌الوقوع‌تر از غیرممکن نیست. ویکتور هوگو.

هفت شهر عشق

منتشرشده در مقالات و نظرات
29 بهمن 1400
هفت شهر عشق را عطار گشت                                       ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.                                                                              مولانا  
دوستت اینجاست که به تو خوش آمد بگوید. آنتوان دو سنت اکزوپری کمی بیش‌تر از دو هفته است که سرهنگ مجاهد بهزاد معزی، قهرمان بزرگ ملی وطن عزیزمان از میان ما پر کشیده است. دوستان و یاران مقاومت، اعضای محترم شورا و بخصوص رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با زیباترین صحبت‌ها همه چیز را درباره ایشان گفته اند.
نی نی برو مجنون برو خوش در میان خون برو از چون مگو بی چون برو زیرا که جان را نیست جا. مولانا

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان