08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 14 دی 1394 ساعت 21:18

درگيري ها در سوريه و كشته شدن دو سرگرد پاسدار رژيم

نوشته شده توسط
خبرگزاري هاي رژيم ايران گفتند دو سرگرد پاسدارش در نبردهاي سوريه كشته شده اند. ازطرف ديگر خبرنگارالجزيره در درعا گفت درگيريها در شهر شيخ مسكين ميان عناصر رژيم سوريه وشبه نظاميان طرفدارش با گروههاي مسلح سوري هنوز ادامه دارد. گروههاي اپوزيسيون مسلح تلاش ميكنند مواضعي¬كه درروزهاي اخير ازدست داده اند را بازپس بگيرند. هواپيماهاي روسي نيزبمباران مواضع اپوزيسيون مسلح درداخل شهر شيخ مسكين درحومه غربي استان درعا را ادامه مي دهند».تلويزيون الجزيره 13 دي 1394 ـ 3 ژانویه 2016

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان