12092021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 27 دی 1394 ساعت 00:58

بیانیه تعدادی از زندانیان سیاسی گوهر دشت از همیاری بیستم سیمای آزادی ـ دیماه 94

نوشته شده توسط
حمایت تعدادی از زندانیان سیاسی از گلریزان سیمای آزادی هموطنان عزيز؛ رژيم ضدبشري پيوسته كليه بلندگوهاي سنتي مثل منابر و جمعه بازارها و راديو تلويزيون، ورق پاره هايش و ايضا رسانه هاي مدرن از قبيل ماهواره ها و فضاي مجازي را بكار ميبدد تا صداي مردم و مقاومت ايران را در گلو خفه كند. بقول شاعر انقلابي ميهن فرخي يزدي:شیخ از آن كند اصرار بر خرابی احرارچون بقای خود بیند در فنای آزادی؛در چنين شرايطي، تنها صداي مردم ستمديده، كودكان خياباني، كارتن خوابها، كارگران، پرستاران ، معلمان، اقليتهاي قومي و ديني و ساير اقشار تحت ستم، سيماي آزادي ست. بله اين صداي دهها هزار شهيد راه آزادي، صداي ما زندانيان دربند سياهچالهاي آخوندهاست. و نبايد حتي يك لحظه خاموش شود.براي روشن ماندن اين چراغ پر نور و ادامه كار اين رسانه ملي، ميهني و مردمي وظيقه هر ايراني شرافتمندي است كه به اندازه وسع خود، سوخت آنرا تامين كند.كمك به سيماي آزادي، كمك به مادر ان داغديده، كودكان يتيم، جوانان بيكار و بي آينده، و كمك به ما زندانيان است .بياييم دست به دست هم بگذاريم تا بهرعلتي ولو مشكلات مالي در پخش اين رسانه كه تنها بلندگوي ما مردم ايران است هيچ وقفه اي ايجاد نشود.بياييد براي هرچه رساتر كردن نفيرمان با كمكهايمان آنرا ارتقا دهيم.ما زندانيان سياسي با شرمندگي به اندازه بضاعت مان ميخواهيم سهم بسيار كوچكي حتي به اندازه چند ثانيه در اين امر مهم سهيم باشيم.لذا قسمتي از جيره غذايي يكماه خود را در اختيار سيماي آزادي بصورت جمعي ميگذاريم و به ميزان 200 هزارتومان ناقابل تقديم حضورتان ميكنيم.به اميد پيروزي خلق قهرمان ايرانجمعي از زندانيان سياسي زندان رجايي شهر (گوهردشت كرج) – دي ماه 1394

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان