12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 27 دی 1394 ساعت 20:40

پولهای آزاد شده در خدمت خامنه ای و پاسداران قرار می گیرد و هیچ مشکلی از مردم ایران حل نمی کند مطلب ویژه

نوشته شده توسط
اجرای برجام و تشدید بحرانهای درونی رژیم در آستانه نمایش انتخاباتپولهای آزاد شده در خدمت خامنه ای و پاسداران قرار می گیرد و هیچ مشکلی از مردم ایران حل نمی کند پذیرش برجام از سوی رژیم آخوندی و اجرای شتابزده آن با نقض خط قرمزها و دستورالعملهای اعلام شده خامنه ای، قبل از هر چیز از وضعیت انفجاری جامعه ایران به ویژه در آستانه نمایش انتخابات مجلس ارتجاع و خبرگان آخوندی، آثار فرساینده تحریمها، نگرانی از اعمال تحریمهای بیشتر از سوی کنگره آمریکا خبر می دهد.همچنانکه مقاومت ایران در تابستان گذشته اعلام کرده بود، شش ماه پس از پذیرش برجام از سوی رژیم جنگ قدرت در رأس رژیم در آستانه انتخابات تمامی رژیم را در برگرفته و به تضعیف ولی فقیه راه برده و تمامیت نظام آخوندی را بیش از پیش شکننده و آسیب پذیر کرده است. به خصوص که شکستهای پی در پی رژیم در سوریه بحران درونی رژیم را عمیقتر کرده است. بی جهت نیست که همزمان با اجرای برجام رژیم آخوندی برای تشدید جو رعب و وحشت روند اعدامهای جنایتکارانه را تشدید کرده و تنها در دو هفته اول سال میلادی 53 زندانی را اعدام کرده است.رفع بخشی از تحریمها و اموال مردم ایران که در اختیار رژیم نامشروع و غاصب حاکم بر ایران قرار می گیرد، به هیچوجه به بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران نمی انجامد، بلکه در اساس در خدمت سیاستهای سرکوبگرانه و صدور بنیادگرایی و تروریسم و جنگ افروزی و بخصوص کشتار مردم سوریه قرار می گیرد. لذا همچنانکه خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران در 14ژوییه 2015 اعلام کرد برای اینکه این اموال به عراق و سوریه و یمن و لبنان سرازیر نشود و جیب پاسداران را پر تر نکند، باید تحت کنترل شدید سازمان ملل صرف نیازمندیهای مبرم مردم ایران بویژه حقوق اندک و پرداخت نشده کارگران و معلمان و پرستاران و تامین غذا و دارو برای توده مردم شود.قابل ذکر است که بخش عمده اقتصاد ایران (شامل بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص ‏داخلی، ‏GDP) در 14 قطب اقتصادی بزرگ متمرکز است که همه وابسته به نهادهای نظامی و ‏انتظامی و بنیادهای تحت کنترل خامنه‌‌ای‌ است و اغلب تجارت خارجی رژیم به این 14 قطب اقتصادی مرتبط می شود. بخش زیادی از هزینه سپاه پاسداران، کمکهای مالی ماهانه به دیکتاتور ‏سوریه از سودهای همین نهادها پرداخت می‌شود.‏ بخش اعظم پولهای آزاد شده به این قطبهای اقتصادی خواهد رسید یعنی در خدمت خامنه ای و پاسداران قرار خواهد گرفت.در عین حال، با توجه به ساختار اقتصادی رژیم که فساد و چپاول سراپای آن را گرفته و با توجه به بحرانهای گوناگونی که رژیم را احاطه کرده است، پولهایی که در اختیار رژیم ایران قرار می گیرد، هیچ مسأله استراتژیکی از آن حل نمی کند، بلکه تنها خشم و نفرت مردم را از رژیم آخوندی و همه باندها و جناحهای آن که هیچ ارمغانی جز فقر و بیکاری برای مردم ایران نیاورده اند، تشدید می کند.مشکل مردم ایران با فاشیسم دینی حاکم نه فقط مساله اتمی بلکه قبل از آن نقض وحشیانه حقوق بشر و از بین بردن همه آزادیها و سرکوب عمومی به ویژه علیه زنان و جوانان و پیروان ادیان و مذاهب مختلف و همچنین اقوام و ملیتهای گوناگون جامعه ایران است. هر گونه چشم پوشیدن بر جنایتهای این رژیم در داخل ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج به بهانه توافق اتمی صلح و امنیت در منطقه و جهان را به طور مضاعف به خطر می اندازد و حتی این رژیم را در ادامه پروژه های اتمی و نقض همین توافقنامه نیز تشجیع می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران۲۷دی ۱۳۹۴ ـ۱۷ژانویه ۲۰۱۶)

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان