08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 11 بهمن 1394 ساعت 05:18

مردم سوريه هنوز بخاطر گرسنگي مي ميرند

نوشته شده توسط
ساكنين  شهرك  مضایا در سوریه هنوز بخاطر گرسنگي مي ميرند « سازمان پزشكان بدون مرز در سايت رسمي اش در اينترنت اعلام كرد به رغم ورود كمك هاي انساني به شهرك مضايا در سوريه ساكنين اين شهرك هنوز بخاطر گرسنگي مي ميرندو بعد از ورود كمك هاي انساندوستانه در ابتداي ماه جاري به اين شهرك شانزده مورد مرگ ساكنان به دليل گرسنگي وجود داشته استبه گزارش تلويزيون الجزيره اين سازمان نسبت به سرنوشت يك و نيم ميليون سوري در شهرها و مناطق تحت محاصره سوريه هشدار داده و در گزارش خود به وضعيت وخيم انساني در معظميه شام در حومه دمشق كه در محاصره است نيز اشاره كرد استدر همين رابطه منابع پزشكي گفتند يك مرد سالمند در معظميه شام به دليل گرسنگي ناشي از محاصره جان خود را از دست داده و اين نهمين مورد از مرگ بخاطر گرسنگي در دوهفته اخير در معظميه بوده است. ».

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان