چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 11 بهمن 1394 ساعت 05:28

شركت اپوزيسيون سوريه در گفتگوهاي صلح

نوشته شده توسط
گفتگوهای صلح سوریه در ژنو « كانال خبري العربيه الحدث روز جمعه گفت كه بدنه اصلي اپوزيسيون سوريه موافقت كرده است كه در گفتگوهاي صلح كه جمعه در ژنو شروع مي‌شود شركت كند. به گفته اين كانال خبري, “كميته عالي مذاكره‌كننده بعد از دريافت تضمينهاي آمريكا و ملل‌متحد تصميم به شركت در گفتگوهاي ژنو گرفت ”. گفتگوها روز جمعه, بعد از يك هفته عدم تعين در مورد شركت كميته عالي مذاكره‌كننده, شروع شد».« منذر ماخوس سخنگوي هيأت مذاكره كننده اپوزيسيون سوريه گفت انتظار ميرود و در صورتيكه رژيم اسد زندانيان را آزاد كند و بمباران و محاصره شهرهاي سوريه را متقف كند هيأت مذاكره كننده اپوزيسيون سوريه به ژنو سفر كند او تاكيد كرد مشاركت اپوزيسيون در هر مذاكره اي با ميزان موافقت رژيم اسد با اجراي قطعنامه شما 2254 شوراي امنيت است بويژه بندهاي 12 و 13 اين قطعنامه كه اسد را ملزم مي كند محاصره را از روي شهرها و شهرك هاي سوريه بردارد تا كمك هاي انساندوستانه به آنها وارد شود و پرتاب بشكه هاي انفجاري و شليك موشك و بمبهاي ممنوعه متوقف شود علاوه بر اين رژيم اسد مي بايست اسراي سوري بويژه زنان و كودكان و سالمندان را آزاد كند».« به نقل از تلويزيون الجزيره رياض نعسان آغا سخنگوي هيأت مذاكره كننده اپوزيسيون سوريه گفت اپوزيسيون به ژنوخواهد رفت تا صداقت سازمان ملل در اجرا كردن قطعنامه شوراي امنيت در برداشتن محاصره از مناطق و شهرهاي سوريه و جديت رژيم اسد در مذاكرات را امتحان كنيم او تاكيد كرد كه اپوزيسيون سوريه وارد مذاكرات مستقيم با رژيم اسد نخواهد شد».