08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 11 اسفند 1394 ساعت 09:40

هشدارسازمان ملل درمورد احتمال بروزقحطی درسوریه

نوشته شده توسط
زاید رعد الحسین»، رئیس کمسیاریای عالی سازمان ملل برای حقو ق بشر کمیسرعالی سازمان ملل درامورحقوق بشردر مورد احتمال وقوع یک فاجعه انسانی ناشی ازقحطی وگرسنگی در سوریه هشدارداد. بگفتۀ وی ادامه محاصره برخی از مناطق مسکونی در سوریه، از یکسو توسط نیروهای ارتش و از سوی دیگرتوسط شبه نظامیان مخالف رژیم اسد، این کشور را بطور جدی با خطر بروز قحطی روبرو کرده است. « به گزارش رادیو فرانسه ، زاید رعد الحسین»، رئیس کمسیاریای عالی سازمان ملل برای حقو ق بشر، دراین رابطه گفته است: محروم کردن قهرآمیز مردم از مایحتاج اولیهٔ حیاتی هم اکنون می‌تواند به قربانی شدن هزاران نفرمنجر شود. وی گفت : « محروم کردن عامدانۀ مردم از دارو و مواد غذائی به عنوان ابزار جنگی ممنوع است و در محاصره قرار دادن مناطق مسکونی نیز مسمول همین ممنوعیت می شود.رئیس کمسیاریای عالی سازمان ملل برای حقو ق بشر در سخنان خود افزود: بیش از ۴۵۰۰۰۰ شهروند سوری درروستاهای محاصرشده این کشوردرتله فقرو گرسنگی گرفتارآمده‌اند که این فاجعه حتی سال هاست که ادامه دارد.رعد الحسین افزود: رساندن مواد غذایی ودارویی و دیگرنیازهای فوری و مبرم برای مردم این مناطق به طورمداوم متوقف می‌شود، ازاین رو احتمال مرگ و میرهزاران نفر ازقربانیان این محدویت‌ها وجود دارد.سازمان ملل متحد اعلام کرده است با آغاز اجرای آتش بس مامورین سازمان سعی می‌کنند طی پنج روز آینده کمک‌های اولیه غذایی و دارویی را برای ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر از محاصره شده گان تامین نمایند.به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان ملل درانتظارچراغ سبز گروهای متخاصم درسوریه بسرمی برد تا بتواند کمک‌های حداقل غذایی و دارویی را به ۱ میلیون ۷۰۰۰۰۰ قربانیان محاصره که در نقاط دور افتاده سوریه گرفتارآمده‌اند برساند.سازمان ملل می‌گوید: درمجموع شمار نیازمندان به غذا ودارو درمناطق دورفتاده سوریه به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزارنفربالغ می‌گردد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان