08052020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 10 مهر 1392 ساعت 17:20

کليد رشد و شکوفايي اقتصاد جهان در دست زنان است

نوشته شده توسط
تازه ترين گزارش تحقيقاتي صندوق بين المللي پول در باره نفش زنان در اقتصاد جهاني که ديروز انتشار يافت نشان ميدهد که کليد رشد بهينه اقتصادي در جهان در دست زنان است. شرکت مؤثر آنان در اقتصاد مي تواند اقتصاد جهاني را از محدوديت هاي رشد نجات داده و روند پردوام رشد و شکوفايي اقتصادي در جهان را تضمين کند.

اين گزارش، ياد آور عنوان شعر زيباي "لويي آراگون" شاعر متعهد و انقلابي فرانسه است که "ژان فررا" خواننده مردمي فرانسه با صداي بسيار زيبا و دلنشين آن را اجرا کرده است." زن آينده بشر است."
اين گزارش تحقيقاتي سي صفحه اي که به وسيله اقتصاد دانان و کارشناسان صندوق بين المللي پول تهيه و روز، دوشنبه منتشر گرديد، " زنان، اشتغال و اقتصاد Women , Work, and the Economy" نام دارد. اين گزارش تحقيقاتي مزاياي افزايش اشتغال زنان و برابري زن و مرد را در اقتصاد کلان بررسي کرده است.
"کريستين لا گارد" مدير کل صندوق بين المللي پول طي ياداشتي به مناسبت انتشار اين کار تحقيقي خواستار دوبرابر شدن تلاش هاي دولت هاي جهان درجهت دستيابي زنان به بازار کار و در شرايط برابر با مردان در جهان شده است. دراين ياداشت "کريستين لا گارد" نوشته که افزايش نرخ اشتغال زنان مزاياي بسيار زيادي را از نقطه نظر رشد اقتصادي دارد و به عنوان مثال در صورتيکه نرخ اشتغال زنان به پايه مردان برسد، توليد ناخالص ملي امارات متحده عربي 12 در صد افزايش خواهد يافت. بر همين سياق، توليد ناخالص ملي مصر 34 درصد، ژاپن 9 در صد و آمريکا 5 در صد افزايش خواهد يافت.
در اين گزارش تحقيقاتي آمده است که زنان بيش از نيمي از جمعيت جهان را تشکيل ميدهند، در حالي که در صد مشارکت آنان در فعاليت هاي مختلف اقتصادي بسيار کمتر از نيروي بالقوه آنان است. در حال حاضر در يک ساختار رسمي، زنان کمتر از 40 در صد نيروي کار در اقتصاد جهان را تشکيل ميدهند. با احتساب شرکت زنان در فعاليت هاي غير رسمي و بدون پرداخت دستمزد، اين آمار بسيار بالا تر ميرود. به عنوان مثال، در کارهاي مربوط به خانه، مانند نظافت، آشپزي و...زنان روزانه به طور متوسط بيش از 2.5 ساعت بيش از مردان کار مي کنند، بدون آنکه براي انجام اين کار، حقوق و دستمزدي دريافت کنند.
بر اساس اين گزارش تحقيقاتي، نرخ اشتغال زنان در کشورها و مناطق مختلف جهان به شدت متفاوت است.
در حالي که در صد اشتغال زنان در منطقه آسياي شرقي بيش از 63 در صد است، در کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي کمتر از 21 در صد گزارش شده است.
در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي OCDE اين تفاوت همچنان آشکار است.
به عنوان مثال در صورتيکه نرخ اشتغال زنان در ژاپن به سطح متوسط اشتغال در کشورهاي گروه 7 برسد، رشد اقتصادي ژاپن مي تواند به ميزان سالانه 0.25 در صد افزايش يابد. در صورتيکه در آمريکا سطح اشتغال زنان هم پايه اشتغال مردان شود، توليد ناخالص ملي آمريکا سالانه 5 در صد افزايش خواهد يافت.
گزارش صندوق بين المللي پول همچنين به عوامل نابرابري زنان نسبت به مردان در شرايط توانايي هاي حرفه اي مساوي پرداخته است. اين عدم تساوي در زمينه حقوق و دستمزد و شرکت در مشاغل و مسئوليت هاي مديريت حکايت از نابرابري آشکار بين زنان و مردان در جهان دارد. در اين زمينه، اين گزارش نشان ميدهد که زنان تنها 4 در صد از پست هاي مديريت بالاي 500 شرکت بزرگ اروپايي را به عهده دارند.
"کريستين لا گارد" مدير کل صندوق بين المللي پول از رهبران جهان دعوت کرده تا تمامي تلاش خود را به کار گيرند تا با وضع موازين و مقرارت تازه، موانع موجود برسر راه اشتغال زنان را بر طرف کرده و زمينه مشارکت گسترده زنان را در فعاليت هاي اقتصادي فراهم کنند. در اين راستا، "کريستين لا گارد" با توجه به نتايج اين گزارش تحقيقي به رهبران جهان توصيه کرده که در سياست هاي مالياتي، سياست هاي مصرفي و مقرارت بازار کار به نحوي تجديد نظر کنند که زمينه هاي اشتغال بيشتر زنان در فعاليت هاي اقتصادي فراهم گردد.
گزارش تحقيقي اخير صندوق بين المللي پول در باره نقش غير قابل انکار زنان در توسعه اقتصادي جهان، تنها گزارش و تحقيقي نيست که در اين زمينه انتشار يافته است. طي سال هاي اخير دهها کار تحقيقي در اين زمينه انجام گرفته است. اما دو گزارش تحقيقي در اين زمينه که اخيراً انتشار يافته بيش از ساير تحقيقات شايان توجه است. بانک بزرگ تجاري آمريکا " گلدمن ساکس Goldman Sachs" و يکي از معروف ترين شرکت هاي مشاوره اي آمريکا و جهان به نام "گروه مشاوره بستون Boston Consulting Group" در اين زمينه کارهاي تحقيقي کرده اند. گزارش هاي تحقيقاتي اخير اين دو نهاد مالي و مشاوره آمريکايي " آينده اقتصاد جهان را در دست زنان ميداند."
نتايج اعلام شده گزارش تحقيقي اين دو نهاد معروف آمريکايي تقريباً مشابه هم هستند. اين دو نهاد نتيجه مي گيرند که "بزرگ ترين بازاري که در 5 سال آينده ميتواند پويايي اقتصاد جهان را به وجود بياورد، نه بازار کشور چين است و نه بازار کشور هند، بلکه بازاري است که شکو فايي آن با شرکت فزاينده زنان در فعاليت هاي اقتصادي تضمين ميگردد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان