09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 27 اسفند 1394 ساعت 08:58

گفتگو با دكتر اياد علاوي درباره اصلاحات دولت عراق

نوشته شده توسط
دکتر ایاد علاوی «مجري تلويزيون العربيه الحدث: درباره شكل گيري دولتي كه متناسب عراق باشد به چه ميزان شما اين خبرهايي كه درز مي كندرا تاييد مي كند... مفروض اينكه اين دولت جديد اصلاحي باشددكتر اياد علاوي: شما مي دانيد كه مشورتي در كار نيست و تك روي در تصميم گيري سياسي وجود دارد. حزب الدعوه گفته است كه هيچ وزيري بجز نخست وزير ندارند... تضاد درتبديل شخصيت‌ها نيست مشكل در پايه هاي روند سياسي است كه نمي تواند نهادهاي كشوري را بسازد...تغيير وزيران براي دادن نوعي آرامش و يا فرو نشاندن فريادهاست و چيزي بيش از اين نيست ولي اصل مشكل هنوز بقوت خودش باقي است... العبادي از ماه اوت گذشته موضوع اصلاحات را مطرح كرده بود ولي هيچ پيشرفتي نداشته است و تنها كاري كه كرد معاون رئيس جمهور و معاونين نخست وزير را بركنار كرد... هفت ماه است كه ما ديگر در دولت نيستيم چرا مشكلات را حل نمي كنند...... بايد از سياستهاي سهميه بندي خارج شوند و دستگاه شهروندي را بنا كنند... اگر اصلاحات در همه سطوح انجام نشود از جمله سمت نخست وزير و اين تعويض بايد واقعي باشد و بايد همه چيز بر اساس سند توافق سياسي باشد كه دولت بر اساس آن تشكيل شد غير از اين فريب دادن مردم است... ما خودمان نشست داشتيم و تصميم گيريهاي مشخصي اتخاذ كرديم كه به نظر ما موضوع اين وزير و آن وزير نيست بلكه مشكل در محتواست و اصلاحاتي است كه صورت نگرفته است...مجري: نظر شما درباره توافق بين العبادي با الجبوري چيست واحتمالات اين دولت چيست؟ علاوي: ...ما نمي¬دانيم كه شاخص هاي بركناري يك وزير و نگه داشتن وزير ديگر چيست اين موضوع بايد در مجلس به بحث گذاشته مي شد ولي نخست وزيركميته اي تشكيل داده است كه ناشناخته است ....آنچه كه مهم است توافق العبادي با سليم نيست آنچه كه براي مامهم است اينكه سرنوشت اصلاحات سياسي درعراق چه ميشود, ...ما حرفمان سر اصلاحات سياسي است كه مجلس عراق به آن راي داده است ...و بر اساس آن دولت تشكيل شده است... ما دنبال اصلاحات واقعي و ريشه اي هستيم و نه جابجايي وزير و يا افراد».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان