04172021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 03 فروردين 1395 ساعت 07:00

ساعت زمين، چراغ خاموش در سراسر جهان

نوشته شده توسط
بناهاي به طور معمول روشن در ساعت ۸.۳۰ در شنبه شب (19مارس) در تاريكي فرو می روند « ساعت زمين يك جنبش جهاني است كه توسط صندوق جهاني طبيعت, براي اين سياره سازماندهي شده است. اين رويداد در سراسر جهان به صورت سالانه انجام مي شود تا افراد و جوامع و خانواده ها و تجار را به خاموش كردن چراغهاي غيرضروري خود به مدت يك ساعت (از ساعت ۸.۳۰ تا ۹.۳۰ بعدازظهر) در اواخر ماه مارس به عنوان يك سمبل خاموش كنند. اين رويداد چراغ خاموش در سيدني در سال 2007 آغاز شد. در استراليا رشد كرد و اينك بيش از 7000 شهر در سراسر جهان اقدام به اين كار مي كنند. اين يكي از سمبلهاي يك سري از مسائل زيست محيطي مي باشد كه طيف گسترده يي دارد. خانة اپراي سيدني و پل بندرگاه در ميان اولين نشانه هاي نمادين در سراسر جهان بوده است كه به نوبة خود دهمين سالگرد چراغ خاموش سالانة زمين را اجرا كردند. بناهاي به طور معمول روشن در ساعت ۸.۳۰ در شنبه شب (19مارس) در تاريكي فرو رفتند. همراه با آن دهها ساختمان ديگر در اين شهر بندري به عنوان اين رويداد جهاني چراغها را خاموش كردند تا تهديد تغيير آب و هوا را برجسته كنند. .... در حالي كه ساعت زمين سراسر كره را مي پيمايد بيش از 350 جاي ديدني در سراسر دنيا ازجمله برج ايفل, ساختمان امپاير استيت و تايپي 101 به زودي به اين رخداد مي پيوندند. سازماندهندگان مي گويند موضوع امسال يك جشن براي اماكني است كه ما به آنها عشق مي ورزيم, كه شامل ساحلها, جنگلها, صخره ها, پاركهاي ملي, كوهها, رودخانه ها و مناطق روستايي مي باشد كه مي تواند در معرض خطر تغييرات آب و هوا قرار بگيرد. سازمان دهندگان مي گويند ساعت زمين در سيدني در سال 2007 شروع شد و در سال بعد جهاني شد و حداقل 50 ميليون نفر را به خود جذب كرد. امسال سازمان دهندگان مي گويند اين رخدادها در بيش از 172 كشور برگزار مي شود و تمام مردم جهان علامت حمايت خود از اقدامات در مورد تغييرات آب و هوا را مي دهند.».برگرفته از گوگل

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان