09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 21 فروردين 1395 ساعت 09:21

بن بست و بحران بی درمان اقتصادی رژیم آخوندی

نوشته شده توسط
ازمجموعه به هم پیوسته بحران های ریز و درشت رژیم آخوندی که پس از شکست های زنجیره ای ولی فقیه ْ موجودیت آنها را به خطر انداخته، بحران فزاینده و خطرناک اقتصادی است . امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست ،عامل اصلی که آخوندها را وادار به زهر خوردن اتمی کرد تا از مهمترین تضمین استراتژیک بقا‌ی رژیم بالاجباردست بردارند، همانا ترس از قیام میلیونی توده های بیکاران و گرسنگان ْ  بوده است وهست که با تحریم ها به مرز خطرناک رسیده است .  علاوه برآن فسادهای نجومی رژیم و سرکوب وحشیانه بر دامنه نارضایتی و تنفر مردم افزوده است   به قسمی که خامنه ای و سایر باندهای متخاصم و عمال ریز و درشت آنها مرتبا" از بحران اقتصادی به عنوان تدبیر امنیتی عاجل صحبت می کنند. تشدید بحران اقتصادی از ابتدا ی اعمال تحریم ها روند صعودی و رو به رشد داشته و دامنه اعتراضات میلیونی اقشار مختلف مردم تهیدست اعم از کارگران ، کارمندان ، بازاریان ، پرستاران ، معلمان و ...را روز به روز گسترده تر می شود .  راه حلی که هر دو باند متخاصم رژیم برای برون رفت از بحران ارائه می دهند در تقابل آشکار با یکدیگرند .خامنه ای در هر روضه خوانی مدام تأکید بر اقتصاد مقاومتی دارد .بدون آنکه یک تعریف علمی و یک برنامه ریزی مشخص اقتصادی برای مقابله با آن ارائه دهد.سینه چاکان و تئوری پردازان ولی فقیه نیز تا بحال مثل خود خامنه ای ، در این زمینه دستشان خالی است و به کلی گویی های بی معنی بسنده می کنند که البته انتظاری هم از آن ها نیست .اخیرا در یک شوی تلویزیونی آخوندها  ،یک تحلیل گر رژیم برای جا انداختن مقوله  "اقتصاد مقاومتی" زندگی یک روستایی را مثال می زند که آنها با دامداری و کشاورزی همه نیازهای معیشتی و سایر را با همان سرمایه خود حل و فصل می کنند و به هیچ منبعی برای ادامه زندگی وابسته نیستند . فرد مذکور به طور مضحکی این الگوی ساده روستایی را به عنوان راه حل "اقتصاد مقاومتی "ارائه می کرد که البته این افاضات همیشه اسباب تمسخر مردم آگاه ایران می شود. .   مردم به تنگ آمده از وضعیت وخیم اقتصادی و کارشناسان مستقل همگی می دانند که در لابلای روضه خوانی های بی سرو ته و ملال آور خامنه ای منظور او از شیوه "اقتصاد مقاومتی" ادامه تسلط کامل ارگان های نظامی و پاسداران و امنیتی و دفتر بیت بر امور زیر بنایی و اقتصاد کلان است که به هیچ کس پاسخگو نباشند و د رآمدهای مردم را یا د رحساب های مشخص خود و آقازاده ها پس انداز کرده یا صرف تروریسم و صدور ارتجاع و سرکوب مردم ایران و منطقه می کنند..فریبکاری و دجال گری آخوندها وعوامل آنها هیچ حد و مرزی نمی شناسد..پاسدار سبز علی رضایی که هر از گاهی تحت عنوان تئوریسین همه جانبه آخوندها در تلویزیون رژیم اظهار نظر می کند در یک مصاحبه   بی سروته و خالی از محتوا که در پانزده فروردین از تلویزیون رژیم پخش میشد ،در برابر انبوه سؤال های متعدد خبرنگار رژیم اندر تعریف" اقتصاد مقاومتی" پس از انبوهی پرت و پلا گویی بالاخره گفت که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر اودولت باید یک پارچه عمل کند و هر وزیری مثلا به عنوان وزیر کشاورزی یا وزیر صنعت به تنهایی تصمیم نگیرند و بلافاصله د رادامه تکمیل حرفهایش در یک تناقض آشکار مدعی شد که به استان ها باید اختیارات لازم و بیشتر برای پیش برد اقتصاد مقاومتی داده شود .باند روحانی ـ رفسنجانی د ربرابر روش ولی فقیه  ، ساز دیگری می زنند و برای برون رفت از بحران اقتصادی علاج را در آویختن به دامن آمریکا و غرب می دانند و شخص روحانی با تمام توان خود مرتبا از پیروزی برجام و از تحقق برجام دو وسه و ... دم می زند.در کشاکش دو روش متفاوت طرف های متقابل دست همدیگر را با تمام قوا رو می کنند .روحانی با دروغ های آشکار که در وعده های میان تهی در باب رفع تحریم ها ی بانکی و نفتی وآمار دروغ اقتصادی سعی در جا انداختن راه حل خود دارد که البته خشم بیشتر ولی فقیه و طرفداران و ی را به همراه دارد . جنگ باندی و تک و پاتک های اخیر ولی فقیه با الفاظ بی سابقه و تیز و تند که تؤام با تهدید به حذف واتهام های سنگین مثل خیانت است .شعله نزاع باندی را به اوج رسانده و بدنبال خائن نامیدن رفسنجانی از طرف ولی فقیه پاسدار جعفری نیز دولت و مجلس دست نشانده روحانی را تهدید به حذف می کند .خبر های دست دوم و رسانه ها و سایت های هر دو باند به طور بی سابقه و د رحجم فراوان شدیدترین الفاظ ممکن را مستقیما و بدون کنایه به سران همدیگر رد و بدل می کنند.  این در حالی است که هر دو طرف دعوا می دانند که اگر زود نجنبند آن انفجار اجتماعی و طوفانی که هر دو از آن بدرستی می ترسند از راه خواهد رسیدو دودم آنها را بر باد خواهد داد .جالب این جاست که طرف آمریکایی درست بر خلاف روحانی هر روز بر موانع بزرگی که در راه است اشاره می کنند و ....این موضع گیری ها  بهانه به دست ولی فقیه و عمال او می دهد که هرچه بیشتر به رفسنجانی و روحانی بتازند . به عنوان نمونه مارک تونر در همین ایام به عنوان سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد :" دولت آمریکا به رژیم ایران اجازه دسترسی به بازارهای مالی آمریکا را نمی دهد" .پل رایان رییس کنگره می گوید که "تحریم هاعلیه رژیم   بدلیل آزمایش موشکهای بالستیک باید سخت تر شود" .اوباما در کنفرانس هسته ای در میان نمایندگان پنج قدرت جهانی رییس آژانس اتمی می گوید که" لغو تحریم های اقتصادی علیه رژیم ایران احتیاج به مدت زمان بیشتری دارد".روحانی که مدعی بود که تحریم های بین المللی مالی د رمورد ایران برطرف شده است ْ بدنبال لغو سفر وی به اتریش رییس جمهوری اتریش تصریح نمود که اتریش توان واسطه گری برای تأمین نیاز رژیم برای رفع محدودیت از خدمات بانکی سولفیت را ندارد و البته  اتریش جز کوچکی از این مجموعه است .بر ملا شدن دروغ های روحانی در مورد راهگشایی برجام بهانه بدست رقیب داد  که با تمام توش و توان باند او و رفسنجانی را به باد حملات بی سابقه بگیرند که در نوع خود بی سابقه است .به عنوان یک نمونه از دهها و صدها نمونه ، تلویزیون رژیم در یک مصاحبه از کارشناس رژیم به استناد حرف های خامنه ای گفت که برجام خسارت محض است . حمید رسایی در مجلس فریاد می زند که آمریکا زیر آب تعهدات خود را زده و ظریف و لاریجانی هم به این امر اعتراف می کنند و جملاتی از قبیل برجام مایه ذلت است نه عزت در سطح گسترده ای بر زبان و قلم باندهای خامنه ای جاری است و رادیکال تر هم میشود. .  تازه ترین آنها لشکر کشی بیش از دویست نماینده   علیه مواضع روحانی و رفسنجانی است ودر نهایت این همان بن بستی ناگشودنی است که هر دو طرف رازمین گیر کرده و در یک جنگ فرسایشی تمام عیار بر شدت بحران وبلاتکلیفی می افزاید که نهایتا هیچ راه حلی جز سرنگونی رژیم باقی نمی گذارد..  کلام ‌آخر اینکه جا دارد که د رراستای هرچه روشن شدن حقایق  و اتفاقات تاریخی در مورد مقوله تحریم نمونه هایی ذکر شود که هرچه بیشتر به عمق بی کفایتی و وطن فروشی و خیانت رژیم آخوندی پی برده شود.   سابقه تحریم های معروف آمریکایی به عنوان ابر قدرت مسلط اقتصادی و نظامی جهان به دوران انقلابات سوسیالیستی برخی کشورها در اوایل قرن بیستم بر می گردد که بر علیه دیکتاتوری های دست نشانده آمریکا شوریده و دولت وقت آمریکا برای جلوگیری از نفوذ و گسترش سوسیالیزم در آ ن دوره کشورهای انقلاب کرده را تحریم می کردندکه نمونه روشن آن تحریم پنجاه ساله کوبا بود که امروز به دست او باما لغو شد  .همچنین مصداق بارز آن در کشورمان تحریم نفتی علیه دولت ملی دکتر مصدق بود ولی از آنجا که این نوع تحریم ها ناعادلانه و علیه ترقی خواهی بود دولت ها و ملت های آزاد شده از قید استعمار با همکاری و همدلی ومشارکت مردمی می توانستند فشارها وکمبودهای ناشی از این تحریم ها را به خاطر منافع استقلال طلبانه خود تحمل کنند و البته هر کدام از این کشورهای آزاد شده تجربه و برنامه مدونی با مشارکت مردمی برای مقابله با آن ارائه می دادند . در   دولت ملی دکتر مصدق مردم ایران شاهد همکاری صمیمانه با دولت در زمینه مقابله با تحریم بودند و دولت مصدق علیرغم تمامی فشارها و تهدیدها توانست با صدور اوراق قرضه ملی و با حمایت مردمی و برنامه ریزی عملی و واقعی برای تقویت تولید ملی  ، کشور را به نحو احسن اداره کند که نهایتا حربه استعمار با تحریم کارساز نیافتاد ومنجر به کودتا علیه دولت ملی شد.و اما تحریم امروز آخوندی از طرف دولت های غربی و آمریکا درست بر خلاف تحریم علیه انقلابات ضد استعماری علیه دکتر مصدق است این تحریم ناشی از ماجراجویی و صدور تروریسم وبنیادگرایی و تولید بمب هسته ای برای فقط بقای یک رژیم جنایتکار است که از قضا این تحریم ها باید تشدید هم بشود تا سرمایه مردم به هدرنرود.   به همین دلیل است که دار و دسته آخوندی هیچ گاه به خود اجازه نمی دهند حتی کلامی در مورد تحریم ها علیه دکتر مصدق و استفاده از تجارب آن برای مردم بازگو گنند .چون بخوبی واقفند که این دو تحریم کاملا از نظر ماهوی تفاوت بنیادین دارد. و حنای آخوندها برای جعل حقایق تاریخی در برابر مردم ایران رنگ باخته است  .امید است که با سرنگونی هرچه سریعتر آخوندها به تمامی بلاها و مصائب حاکمیت منحوس رژیم آخوندی خاتمه داده شود و ایران سراسر صلح و تمدن و آزادی شود.حمید معاصر

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان