چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 09:03

دو خبر از شگفتی های طبیعت مطلب ویژه

نوشته شده توسط
پروانه‌ها از زمان طلوع خورشید خود را با نورخورشید تنظیم میکنند. و سپس با غروب خورشید در محلی روی گلها میمانند .دانشمندان راز مهاجرت پروانه ها را که سه هزار کیلومتر فاصله شمال آمریکا را تا مکزیک طی می کنند، کشف کرده انداین پروانه ها که در فصل گرما مهاجرت می کنند، سالیان است که تعجب همه را نسبت به ردیابی دقیق خود برای پیمودن این مسیر، برانگیخته بودند. اما اخیرا دانشمندان طی آزماییشهایی کشف کردند که پروانه‌ها از زمان طلوع خورشید خود را با نورخورشید تنظیم میکنند. و سپس با غروب خورشید در محلی روی گلها میمانند و مجددا صبح روز بعد با طلوع خورشید به ادامه سفر خود میپردازند.لذا با این شیوه ردیابی، مدت چند ماه طول میکشد تا این میلیونها پروانه به مقصد خود برسند. مورچه هایی با مو های نقره ای که گرمای 70 درجه را تحمل می کنند همچنين در صحرای شمال افریقا و در دمای ۵۰ درجه مورچه ها تنها موجوداتی هستند که میتوانند از لانه های خود بیرون امده و در شن های داغ که دمای آنها گاه تا ۷۰ درجه میرسد به گردش و جستجوی غذا بپردازند. این مورچه ها با موهای بسیار ریز میکروسکوپی نقره ای رنگی پوشیده شده اند که به شکل مثلث هستند. دانشمندان می گویند این موها تمامی نور خورشید را منعکس میکند و از جذب حرارت جلوگیری میکند. به همین دلیل این نوع مورچه ها میتوانند در چنین گرمای طاقت فرسایی زندگی خود را بگذرانند.