10052022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 12:06

بمناسبت روز جهاني گارگر و روز معلم

نوشته شده توسط
« زنداني سياسي ارژنگ داوودي از زندان گوهردشت کرج با انتشار نوشته ايي روز جهاني کارگر و روز معلم را به زحمتگشان سراسر کشور تبريک گفته و حمايت خود را از بيانيه فراخوان آقايان اسماعيل عبدي و جعفر عظيم‌زاده اعلام کرده است. ... متن کامل پيام :پيوند تاريخي دو حلقه از يک زنجيره دمکراسي سازبا اهداي صميمانه‌ترين درود‌ها به روان پاک تمام تمامي جان نثاران فقيد راه آزادي بشر به حضور يکايک کارکنان زحمتکش جهان بويژه معلمان و کارگران سراسر کشور سلام مي‌فرستم. ضمن گراميداشت همزماني دو مناسبت تاثير گذارتاريخي در ۱۲ ارديبهشت ماه امسال يعني سالگرد روز جهاني کارگر و نيز سالگشت روز ملي معلم در ايران، اين تقارن فرخنده را به فال نيک گرفته و با استقبال از ابتکار نمادين آقايان اسماعيل عبدي و جعفر عظيم‌زاده از همه هميهنان در اقصا نقاط گيتي بخصوص کارکنان کشور و بالاخص ازکارگران ومعلمان ايراني، اميدوارانه درخواست مي‌نمايم ...كه حمايت و همبستگي خود را با فعالان اجتماعي و مبارزان سياسي بويژه کارگران و معلمان زنداني ابراز دارد..... هم ميهنان، باند ۵۰۰ نفره متشکل از گدازادگان ديروز ولي مولتي تريلياردرهاي امروز و نيز بادمجان دور قابچين‌هايشان که در ۳۷ سال گذشته تمامي اهرمهاي ريز و درشت قدرت استبدادي را در دستان ناپاک خود گرفته ...اينک که کفگير اقتصاد به غارت رفته ملي به ته ديگ خورده، بر سر تقسيم عايدات نامکفي کشور، چنان بيرحمانه به جان هم افتاده‌اند که لرزه برتن اخلاق مي‌اندازد؟!اما با وجود تمام سفاکيهاي رژيم خامنه‌اي و شرکاء، نبايد اين اصل تاريخي را از ياد ببريم که هنگامي که فشارهاي مردمي از حدو مرز مشخصي فرا‌تر برود لبه تيز تيغه سرکوب کند مي‌شود و مستبد ترين خودکامکان، ابتدا مجبور به عقب نشيني و رفته رفته وادار به تسليم مي‌شوند. در سالهاي اخير نيز اعلام دو ترکيب نا‌متجانس «نرمش قهرمانانه» و« اقتصاد مقاومتي»، نه اولين نمونه ونه آخرين نمونه از اينگونه عقب نشيني‌ها هستند.....در اين ميانه برماست تا درنبرد سهمگين جاري هر چه مسئولانه‌تر سهيم شده و دين خودرا به ملک وملت ادا نماييم. زنده باد ايراني پاينده باد ايران هرچه گسترده‌تر باد مبارزات حق طلبانه و عدالت خواهانه ايرانيان-ارژنگ داودي زندان رجايي شهر. ۲۷ فروردين ۱۳۹۵».

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان