08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 20 بهمن 1392 ساعت 12:48

قطعنامه پاياني كنوانسيون جوامع ايرانيان براي دموكراسي دراروپا، ايالات متحده آمريكا،كانادا و استراليا 19 بهمن 1392 مطلب ویژه

نوشته شده توسط
در آستانه سي و پنجمين سالگرد قيام ضد سلطنتي، اولين كنوانسيون سراسري ايرانيان در خارج از كشور در 19 بهمن 1392 در پاريس، با حضور نمايندگان بيش از 300 انجمن و تشكل از سراسر جهان كه طيف وسيعي از روشنفكران، فعالان سياسي و حقوق بشري، فعالان حقوق زنان، دانشمندان، كارشناسان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي مختلف، دانشجويان و همچنين اقليت هاي قومي و مذهبي را در بر ميگيرد برگزار شد. 
Paris convention4 af9ea
كنوانسيون درسي و دومين سالگرد حماسه 19 بهمن 1360 كار خود را با احترام ودرود به اشرف شهيدان و سردار آزادي موسي خياباني با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي آغاز كرد.
Paris convention0 73c57
كنوانسيون با در نظر گرفتن كارنامه ننگين 35 سال حاكميت رژيم ولايت فقيه از جمله:
• اعدام 120 هزار زنداني سياسي و شكنجه صد ها هزار زنداني ديگر 
• سركوب زنان و محروم كردن آنها از حقوق بنيادين شان
• تبعيض و سركوب مستمر اقليت هاي قومي و مذهبي و اعمال قوانين ضد انساني تحت پوش مذهب 
• افزايش سركوب از جمله اعدام هاي جمعي و خودسرانه در دوران آخوند روحاني شامل بيش از 500 اعدام طي شش ماه 
• فرار مغزهاي كشور به دليل سياست هاي سركوبگرانه و نابود كردن بخش عمده اي از طبقه متوسط ايران 
• نابودي اقتصاد كشور و سرمايه هاي عظيم آن و از جمله به تاراج دادن منابع كشور براي كسب سلاح هسته اي 
• فساد فراگير رژيم و چپاولهاي ميلياردي، از جمله فضيحت 87ميليارد يورويي و انتقال غير قانوني ارز به تركيه 
• بحران دروني رژيم و پيامدهاي روي كار آمدن آخوند روحاني و تشديد مخاصمات دروني رژيم
• عقب نشيني ناگزير و از سر استيصال رژيم از پروژه توليد سلاح اتمي و بارز شدن آثار زهر در درون رژيم
• تشديد مداخله جنگ افروزانه و تروريستي رژيم در سوريه و عراق و استمرار صدور تروريسم و تامين مالي گروه هاي تروريستي برخلاف منافع مردم ايران و صلح و امنيت منطقه اي و جهاني 
• قتل عام و اعدام جمعي مجاهدان در اشرف در 10 شهريور و حملات موشكي به ليبرتي با كمك و از طريق حكومت دست نشانده اش در عراق
• توطئه هاي گسترده سياسي و هيستري اطلاعات آخوندي عليه مقاومت ايران و رهبري آن كه به موازات بحرانهاي لاعلاج رژيم در ماههاي اخير ابعاد بي سابقه اي بخود گرفته است
كنوانسيون اعلام مي كند: 
Paris convention1 8adfc
1. مردم ايران خواهان سرنگوني رژيم آخوندي و استقرار يك نظام جمهوري، دمكراتيك و مبتني بر جدايي دين از دولت هستند كه همه آزاديهاي فردي و سياسي در آن مورد احترام باشد. از نظر مردم ايران، تنها راه براي استقرار دمكراسي، آزادي و رشد اقتصادي، سرنگوني رژيم آخوندي با همه جناح هاي دروني آن است. 
2. رژيم آخوندي برخلاف تبليغات رسمي و دعاوي لابي هاي آن كه تلاش مي كنند آنرا قدرتمند معرفي كنند، به غايت آسيب پذير و تغيير آن در دسترس است. ما به همه دولت هايي كه تحت عنوان سياست واقعي از اين رژيم حمايت و تلاش مي كنند به آن مشروعيت بدهند، دوران پاياني شاه را يادآوري مي كنيم كه آنرا «جزيره ثبات» مي ناميدند و تاكيد ميكنيم جامعه ايران در يك وضعيت انفجاري و رژيم آخوندي در موقعيت سرنگوني قرار دارد.
3. روحاني رئيس جمهور جديد رژيم بخشي از رژيم ولايت فقيه است كه در همه جنايات آن از روز اول دست داشته است. رسالت او حفظ نظام و ممانعت از سرنگوني آن به دست مردم است. او روز 3 فوريه در ديدار با شكنجه گران وزارت اطلاعات گفت در ایران ”تنها یک پرچم و یک پرچمدار وجود دارد” و آن خامنه اي است و ”همه باید تحت لوای همان پرچم حرکت کنند و اینکه پرچم دیگری در کشور باشد نه عقلی است و نه شرعی”. 
همكاري دولتهاي خارجي با اين رژيم به بهانه تقويت مدره هاي موهوم و ناديده گرفت خواست مردم براي تغيير رژيم، كمك رساني به سركوب و عليه مصالح مردم ايران است و بر روابط آينده ايران با اين كشورها تاثير خواهد داشت. 
4. رژيم آخوندها در محاصره بحرانهاي داخلي و اقتصادي و تحريمهاي بين المللي و در وحشت از قيام عمومي توافقنامه ژنو را پذيرفت و يك قدم از پروژه هاي اتمي عقب نشست. ما ضمن هشدار به هرگونه امتياز دادن به رژيم در مراحل بعدي تاكيد ميكنيم تنها با يك سياست قاطع شامل تشديد تحريمها، اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت، اعمال پروتكل الحاقي و بازرسي هاي سرزده و تعطيلي تمامي سايتهاي هسته اي، مي توان تروريستهاي حاكم بر ايران را از دسترسي به بمب اتمي باز داشت.
5. ما حمايت فعال رژيم ايران از ديكتاتوري خون ريز سوريه و كشتار مردم اين كشور و دخالت هاي آن در عراق و لبنان ويمن و ديگر كشور هاي منطقه و ايجاد گروه هاي تروريستي و حمايت از آنها را قويا محكوم مي كنيم. رژيم براي بقاي رژيمش بيش از هر زمان به صدور بنيادگرايي و تروريسم در منطقه نياز دارد. 
Paris convention2 152e1
6. ما سكوت جامعه جهاني بخصوص آمريكا، اروپا و ملل متحد در مقابل نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران را محكوم نموده و تاكيد مي كنيم مساله مردم ايران و منطقه با اين رژيم تنها در مساله اتمي خلاصه نمي شود و چشم بستن بر نقض حقوق بشر و صدرور تروريسم، استقبال از فاجعه و غير قابل قبول است. اين رژيم نه تنها عليه مردم ايران بلكه تهديدي براي صلح و امنيت در منطقه و جهان است. لذا جامعه جهاني به جاي كمك به اين رژيم بايد در كنار مردم ايران و خواست مشروع آنها براي سرنگوني رژيم بايستد.
7. ما حمايت از شوراي ملي مقاومت ايران بعنوان تنها آلترناتيو دمكراتيك رژيم آخوندي و حمايت از برنامه ده ماده اي خانم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شورا، را لازمه سرنگوني رژيم آخوندي و استقرار يك نظام دمكراتيك در ايران ميدانيم. شورا به مثابه ديرپاترين ائتلاف تاريخ ايران كه در برگيرنده تمايلات مختلف سياسي و قومي و مذهبي و سازمان مجاهدين خلق ايران با ريشه هاي عميق و پايگاه گسترده آن در جامعه ايران و بعنوان آنتي تز بنيادگرايي اسلامي، قادر به انتقال آرام قدرت به مردم در فرداي سرنگوني رژيم آخوندي است. 
8. با اداي احترام به شهداي حماسه 10 شهريور مجاهدين در اشرف، ما اعلام مي كنيم كه مجاهدان ليبرتي سرمايه عظيم مردم ايران در مبارزه با فاشيسم مذهبي و براي دست يابي به دمكراسي و حاكميت مردم هستند. به همين دليل رژيم آخوندي با تمام توان تلاش مي كند آنها را نابود كند و همزمان با شيطان سازي توسط عوامل خود، زمينه هاي كشتار آنها را فراهم نمايد. از همين رو دفاع از آنها يك وظيفه ملي براي همه ايرانيان آزاده است. ما نقض تعهدات ملل متحد و دولت آمريكا در قبال حفاظت ساكنان را محكوم مي كنيم. ما از ملل متحد، آمريكا و كشورهاي اروپايي خواهان آزاديِ گروگانهاي اشرفي، انتقال موقت ساكنان ليبرتي به آمريكا و اروپا به عنوان پناهندگان سياسي، تأمينِ الزامهاي مبرمِ امنيتي در برابرِ حملاتِ موشكي، استقرارِ پست مراقبت شبانه‌روزي ناظران مللمتحد و يك تيم كلاه آبي در داخل ليبرتي، ارجاع تحقيقات در باره قتل عام اشرف، به دادگاه جنايي بين المللي توسط شوراي امنيت ملل متحد و فروش اموال اشرف توسط نمايندة قانوني ساكنان هستيم.
9. رژيم آخوندي كه با شكنجه و اعدام در داخل ايران و با براه انداختن حمام خون در اشرف و ليبرتي نتوانسته بر مقاومت عادلانه و مشروع ايران و به تبع آن بر بحران سرنگوني غلبه كند، از اوايل 1392، با بكار گرفتن مزدوران شناخته شده و ناشناخته اش، به قيمت سوزاندن آنها و با به خدمت گرفتن تفاله ها و واخوردگان سياسي و با هزينه هاي كلان و همكاري پاره اي از سرويسهاي خارجي، به نحو هيستريكي به توطئه گري و لجن پراكني عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران و به طور خاص آقاي مسعود رجوي رهبر مقاومت پرداخت. اين كارزار شيطاني كه براي قتل عام و اعدام جمعي مجاهدان در اشرف نيز زمينه سازي مي كرد از يك سو به خوبي نشان داد كه مشكل اصلي رژيم و درد بي درمان آن كه ساير مشكلات در ارتباط با آن خصلت سرنگون كننده پيدا مي كند، مقاومت ايران و رهبري آن است. از سوي ديگر درونمايه ارتجاعي و متعفن كساني كه در لباس اپوزيسيون، مدعي فقدان دمكراسي در درون مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ميشدند را بر ملا كرد و نشان داد كه در هرزه دريايي و ياوه گويي عليه مقاومت ايران، دست پاسدار شريعتمداري و لات و لومپنها و شعبان بي مخهاي خامنه اي را از پشت مي بندند. اين كارزار شيطاني در جامعه ايرانيان خارج از كشور با نفرت و انزجار عمومي مواجه شد و به تعميق مرزبندي با رژيم آخوندي و دنبالچه هايش منجر شد. اين گونه محافل و افراد كه شمار آنها در هر كشور از انگشتان دست تجاوز نمي كند تماما مطرود و منفور جامعه ايرانيان هستند و به عنوان نمايندگان و شعب اطلاعات آخوندي به آنها نگاه ميشود.
10. مقابله با توطئه اطلاعات آخوندي كه تشكل ها و انجمن هاي شركت كننده در اين كنوانسيون در يكسال گذشته فعالانه در آن شركت داشتند جزء ضروري مبارزه براي سرنگوني رژيم آخوندي و استقرار دمكراسي و حاكميت مردمي در ايران است و شركت در آن يك فرصت تاريخي براي همه ما بود. ما اعلام مي كنيم كه مقابله با عوامل و خدمتگذاران فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه مقاومت ايران و رهبري آن را هدف قرار داده اند، يك وظيفه ملي و ميهني براي هر ايراني آزاديخواه فارغ از تمايلات سياسي و عقيدتي اوست.
Paris convention3 28c2a
تشكلهاي ايراني در خارج كشور كه نمايندگان آنها در كنوانسيون حضور داشتند، در برگيرنده هزاران متخصص، دانشمند، پزشك، استاد، انديشمند و مديران برجسته هستند كه بهترين سرمايه براي ساختن ايران فردا مي باشند. ما دوش به دوش متخصصان شريف در داخل ايران كه خود را به لوث اين رژيم قرون وسطايي آلوده نكرده اند، توانايي بازسازي ميهنمان را كه در 35 سال حاكميت آخوندها به نابودي كشيده شده است ، دارا هستيم و آن را وظيفه ملي خود ميدانيم.
كنوانسيون جوامع ايرانيان براي دمكراسي
پاريس- 19 بهمن 1392

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان