چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 22 بهمن 1392 ساعت 02:13

خبرگزاري فرانسه :يك ”كنوانسيون عمومي” ايرانيان براي افشاي رژيم ملاها مطلب ویژه

نوشته شده توسط
پاريس, 8 فوريه 2014 خبرگزاري فرانسه – يك اطلاعيه شوراي ملي مقاومت ايران كه مجاهدين خلق اصلي ترين سازمان تشكيل دهنده آن ميباشند اعلام كرد كه نمايندگان 300 انجمن ايراني از اروپا, ايالات متحده و استراليا شنبه در پاريس گردهم آمدند تا رژيم ملاها را افشا كنند.

بر اساس اطلاعيه شوراي ملي مقاومت, در پايان اين اولين «كنوانسيون عمومي», نمايندگان اين انجمنها كه متشكل از دانشگاهيان, پزشكان, معلمين, روشنفكران ميباشد قطعنامه اي تصويب گرديد كه طي آن آنها حمايت خود را از «سرنگوني ديكتاتوري مذهبي در تماميتش به مثابه تنها راه استقرار آزادي و يك جمهوري دمكراتيك در ايران مبتني بر جدايي دين از دولت» ابراز نمودند.

konvention fb84c

اين اطلاعيه ادامه ميدهد كه «قطعنامه تأكيد ميكند كه جامعه ايران در وضعيت انفجاري قرار دارد و حكومت مذهبي در فاز سرنگوني خود قرار دارد. اين قطعنامه اضافه كرد كه تغيير رژيم در دسترس است.»
اين متن همچنين «سكوت جامعه بين المللي در قبال نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران و نسبت به نقض تعهدات سازمان ملل و دولت امريكا در مورد حفاظت ساكنان كمپ ليبرتي» كه پناهندگان ايراني در عراق را در خود جاي داده است را محكوم نمود.
كمپ ليبرتي توسط دهها موشك در 26دسامبر گذشته بمباران شد و به گفته شوراي ملي مقاومت ايران چهار تن از مخالفين كشته و 70 تن مجروح شدند.
مريم رجوي, پرزيدنت مقاومت ايران و ميهمان افتخاري اين گردهمايي در پاريس «35سال رژيم ولي فقيه» را به عنوان «حكومت فاجعه مستمر» توصيف كرد و اطمينان داد كه رژيم «در فاز نهايي خود» قرار دارد.