08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 22 بهمن 1392 ساعت 13:36

مريم رجوي: براي تحقق آزادي، دموكراسي در ايران بر مرزبندي با تماميت رژيم تأكيد مي‌كنيم

نوشته شده توسط
كنوانسيون سراسري بيش از 300 انجمن و تشكل ايراني از اروپا، آمريكا و استراليا در پاريس:ضمن حمايت ازبرنامه 10ماده يي مريم رجوي، جامعه جهاني را به اقدام فوري براي آزادي 7 گروگان، تأمين امنيت ليبرتي و انتقال پناهندگان به آمريكا و اروپا فراخواند

در آستانه سي و پنجمين سالگرد انقلاب ضد سلطنتي، نمايندگان بيش از 300 انجمن و تشكل ايرانياز سراسر جهان، اولين كنوانسيون سراسري خود رادر پاريس برگزار كردند اين كنوانسيون دربرگيرنده طيف وسيعي از روشنفكران، فعالان سياسي و حقوق بشري، فعالان حقوق زنان، دانشمندان، كارشناسان،صاحبان مشاغل و حرفه هاي مختلف، دانشجويانو همچنين اقليتهاي قومي و مذهبيايران بود.خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران و شماري از شخصيتهاي برجسته سياسي از آمريكا و اروپا در اين كنوانسيون سخنراني كردند.
نمايندگان انجمنها و تشكلهاي شركت كننده در اين كنوانسيون در سخنرانيهاي خود و همچنيندر قطعنامه پاياني اين گردهمايي به گوشه هايي از كارنامه نكبت بار 34سال حاكميت ملايان بر ايران اعلام كردند كه تنها راه استقرار دموكراسي و آزادي در ايران را سرنگوني تماميت رژيم آخوندي و استقرار يك نظام جمهوري دموكراتيك مبتني بر جدايي دين از دولت مي دانند. آنها تصريح كردندبه اين منظور ازبرنامه 10ماده يي خانم مريم رجوي،براي استقرار يك نظام دموكراتيك و سكولار در ايران، حمايت مي‌كنند. قطعنامه تصريح مي‌كند جامعه ايران در يك وضعيت انفجاري و رژيم آخوندي در موقعيت سرنگوني قرار دارد و تغيير اين رژيم در دسترس است. روحاني رئيس جمهور جديد رژيم نيز بخشي از نظام ولايت فقيه است. رسالت او حفظ نظام و جلوگيري از سرنگوني آن به دست مردم است و همكاري دولتهاي خارجي با اين رژيم به بهانه تقويت «مدره هاي» موهوم و ناديده گرفتن خواست مردم براي تغيير رژيم، كمك رساني به سركوب و عليه مصالح مردم ايران است و بر روابط آينده ايران با اين كشورها تاثير خواهد گذاشت.
قطعنامه سكوت جامعه جهاني در مقابل نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران را و نقض تعهدات ملل متحد و دولت آمريكا در قبال حفاظت ساكنان كمپ ليبرتي را محكوم و از ملل متحد، آمريكا و كشورهاي اروپايي مي‌خواهد به جاي كمك به اين رژيم بايد در كنار مردم ايران و خواست مشروع آنها براي سرنگوني رژيم بايستد و براي آزادي 7 گروگان اشرفي و تأمين امنيت مجاهدان ليبرتي و انتقال آنها به آمريكا و اروپا به عنوان پناهندگان سياسي اقدام كنند.
قطعنامه مي افزايد: تشكلهاي ايراني حاضر در كنوانسيون در برگيرنده هزاران متخصص، دانشمند، پزشك، استاد، و مديران برجسته هستند،آماده اند دوش به دوش متخصصان شريف در داخل ايران كه خود را به لوث اين رژيم قرون وسطايي آلوده نكرده اند، ايران را كه در 35 سال حاكميت آخوندها به نابودي كشيده شده است باز سازي كنند.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، كه سخنران ويژه اين گردهمايي بزرگ بود در سخنراني خود35سال حاكميت ولايت فقيه را «حاكميت يك فاجعه دائمي در ايران»خواند. وي تاكيد كرد كه اين رژيم، يك حكومتِ شكست خورده است و از هر نظر در فازِ پاياني استوجامعة ايران براي تغيير اين رژيم آمادگي دارد.
وي افزود: نقشه مسير ما براي تحقق خواستهاي ملت ايران، نبرد تمام عيار براي سرنگوني رژيم آخوندي است.هدف ما، آزادي، دموكراسي، برابري و استقرار يك جمهوري مبتني بر جدايي دين از دولتاست. در اين مسير، ما بر مرزبندي با تماميت رژيم و بر همبستگي با همة مدافعان راستين سرنگوني اين رژيم، تأكيد مي‌كنيم.
مريم رجوي با قدرداني از تلاشهاي ارزشمند 302انجمن و جامعه ايرانيان هوادار مقاومت كه اين گردهمايي را برپا كرده بودند، گفت: هم‌چنان كه بارها تكرار كرده‌ام، ما در پي كسب قدرت نيستيم، بلكه مي‌خواهيم حاكميت را به مردم ايران منتقل سازيم.
در اين برنامه علاوه بر نمايندگان انجمنهاي شركت كننده،دكتر صالح رجوي، مسئول كميسيون بهداشت شوراي ملي مقاومت، استروان استيونسون، رئيس هيأت پارلمان اروپا در رابطه با عراق، برنارد كوشنر، وزير خارجه فرانسه (2007-2010)؛ پاتريك كندي،نماينده كنگره آمريكا (1995-2011)؛ فرانسيس تاونزند، مشاور رئيس جمهور در امور امنيت داخلي و تروريسم (2004-2008)؛جان بولتون، سفير آمريكا در ملل متحد (2005-2006)؛مارك گينزبرگ، سفير آمريكا در مراكش (1994-1998)؛ و اميل بليسيگ، نماينده سابق مجلس فرانسه سخنراني كردند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
19بهمن1392 (8فوريه2014)

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان