07042020شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 26 بهمن 1392 ساعت 22:13

برلين :همبستگي با تظاهرات مردم بختياري ـ محكوميت جنايت عليه بشريت در اشرف مطلب ویژه

نوشته شده توسط
جامعه ايرانيان در تبعيد ـ برلين :ـ  در يكصد و شصت و ششمين روز شهادت 52 سردار اشرفي و در اعتراض و محكوميت جنايت بزرگ عليه بشريت و پشاندن آثار جنايات عمله خامنه اي در عراق, يك آكسيو ن بزرگ در ميدان براندنبورگ برلين برگزار گرديد. در ابتداي اين آكسيون مسئول جامعه ايرانيان در بعيد, همبستگي همه ايرانيان تبعيدي را با تظاهرات اعتراضي مردم شهرهاي دزفول, انديمشك, مسجد سليمان و ايذه اعلام كرد و جمعيت حاضر يكثصدار فرياد مي زدند : دزفول ايذه انديمشك ما همه با هم هستيم ملت بي شكستيم. در اين آكسيون, نمايندگان جوامع مختلف ايراني از شهرهاي برلين, كلن, فلنزبورگ, هامبورگ با رهبري انقلاب برادر مسعود و رزمندگان آزادي در ليبرتي براي گسستن بند از بند رژيم  ضد ايراني ملايان, تجديد عهد كردند. آقا دكتر ويلكنز شيش انساندوست و استاد تاريخ دانشگاه برلين همچنين خانم دكتر گرتا تولمن فعال زنان سخنراني نموده و انزجار خود را از عمل شنيع دولت دست نشانده مالكي در تدفين مخفيانه اجساد شهدا ابراز نمودند
محتوای بیشتر در این بخش: « سفير عراق جا خالي ميدهد

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان