07082020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 02 اسفند 1392 ساعت 01:00

سيصد و دو موشک بر قلب خامنه اي

نوشته شده توسط
هفته ي گذشته پاريس با حضور خانم رجوي شاهد برگزاري بزرگترين همايش جوامع ايراني در تاريخ معاصر مبارزات ميهنمان عليه استبداد ديني در خارج از کشور بود. همايشي که يقيننا مردم ايران و دوستان اشان را شاد و دشمنان استقلال و حاکميت مردمي، يعني خامنه اي طلسم شکسته و ابواب جمع اطلاعات رژيم در داخل خارج و به ويژه بريده مزدوران برون مرزي آن را ديگر بار خوار و بور و رسوا کرد.

جوامع ايراني که در برگيرنده طيف بزرگي از هموطنانمان با عقايد و ديدگاهها و بار طبقاتي مختلف اجتماعي، فکري، مذهبي و قومي هستند، متحدا با اعلام تاسيس سيصد و دو انجمن، بنياد، تشکل ايراني از اروپا، آسيا، استراليا و آمريکا، 302 موشک بر قلب خامنه اي و رژيم طلسم شکسته اش شليک کردند و متحدا نشان دادند که به هيچ وجه از آرمان هاي به حق مردم ايران، همان دستيابي به آزادي، حقوق بشر و صلح وحاکميت مردمي و همچنين حمايت از مجاهدان آزادي ستان و ياران امان در زندان ليبرتي، لحظه اي آرام و قرار نخواهند داشت.
به واقع قلم از توصيف اينهمه وفاداري به آرمان و ثبات قدم و عقيده قاصر است. ايرانيان، به ويژه نسل جوان و آگاه که از اقصي نقاط ايران و جهان به اين صحنه ي پرشکوه ملي و ميهني آمده بودند، پرشور و پرخروش صحنه هاي زيبائي ازهمبستگي ملي و اتحاد را براي به زير کشيدن ديکتاتوري آخوندي به نمايش کشيدند.
صحنه هائي که آينه ي تمام قد ايران دمکراتيک فردا را با مريم رجوي براي جهانيان به زيباترين وجه و با عاشقانه ترين توصيفات و بيان به تصوير کشيدند. سخنانشان تيري بود بر قلب حاکمان زر و زور ومرهمي بر زخم هاي ناشي از "خيانت به اميد و اعتماد" مردم و جا مانده از بربريت و جباريت رژيم آخوندي.
سخناني با عواطف عميق انساني و مبارزاتي که هرکدام روح و روان مخاطبان و افراد حاضر در صحنه را با خود به اعماق اقيانوس خلقي بيکران وتحت ستم، اما مصمم براي پيروزي و ايراني بهتر، ميبرد. دختران و پسراني آگاه، بالنده و قد کشيده به مانند سرو، برخاسته از"مهد ستارخانها، مهدميرزاكوچك خانها، مهدمصدق ها وحنيف نژادها" و برآمده از "ميعادگاه رحمانها ونسترنها وفائزه ها" بودند. سخن از نسل جواني است که با عواطف به غايت انساني و اراده هاي مصمم، جاي ياران خاموش اما پرجوش امان را پر کردند. به قول معروف:
توکه با عاشقان درد آشنائي
توکه همرزم و همزنجير مائي
ببين خون عزيزان را به ديوار
بزن شيپور صبح روشنائي
در اين کنوانسيون بزرگ که در آستانه سي و پنجمين سالگرد انقلاب ضد سلطنتي برگزار شد، جوامع ايراني متحدا بر دو نکته اساسي تاکيد کردند. پيام نخست اين همايش بزرگ رو به سوي داخل کشور و آينده ميهنمان داشت و همان حمايت همه جانبه از طرح 10 ماده اي خانم رجوي است. طرحي که بهترين بينه براي ايراني آزاد، دمکراتيک، کثرت گرا و سکولار و بهترين تضمين براي حقوق تمامي آحاد مردم ايران، با هر قوم و عقيده و مذهبي مي باشد. همان طرحي که به جد بر "جدائي دين و دولت و هرگونه تبعيض در مورد اديان پيروان کليه اديان و مذاهب" و همچنين "برابري کامل زنان و مردان در رهبري سياسي" تاکيد ويژه دارد.
دومين پيام که يقيننا تيري بر قلبدشمن مردم ايران و دولت دست نشانده وي در عراق بود، همانا حمايت بيدريغ از فرزندان شجاع ميهنمان در زندان ليبرتي است. زنداني که اکنون در سايه بي عملي و سکوت جامعه بين المللي، به ويژه ايالات متحده و سازمان ملل متحد به قتلگاه ازادي خواهان و فرزندان ما در عراق تبديل شده است. پيام ايرانيان آزاده و خانواده بزرگ مقاومت در حمايت از فرزندان مجاهدشان بسيار روشن و گويا بود، به سکوت و بي عملي خود در قبال جان انسانهاي بي دفاع و بي سلاح در ليبرتي خاتمه دهيد و براي آزادي جان 7 گروگان اشرفي هرچه زودتر اقدام کنيد. يقيننا اگر اين سياست استمالت نمي بود، و اگر در پي نخستين کشتار در اشرف، آن کميته حقيقت ياب تشکيل شده بود و آمران و عاملان آن جنايت به پاي عدالت کشانده مي شدند، ما هرگز و هرگز شاهد جنايت هاي بعدي در اشرف و موشک باران زندان ليبرتي نمي بوديم. شوربخت انهم مردم ايران وعراق اکنون باسياستي بنام "مماشات" وتبعات آندست و پنجه نرم مي کنند. سياستي که در خارج از مرزهاي کشورمان و به موازات سرکوب خونين در داخل، منافذ تنفسي براي ديکتاتوري مذهبي خامنه اي باز گذاشته است و در شکاف آن ولي فقيه طلسم شکسته، عراق ومنطقه را دستخوش موج تروريسم صادراتي ودستخوش بازي خطرناک تسليحات اتمي کرده است.
جوامع ايراني به خوبي بر اين نکته انگشت گذاشتند که اشرف ومقاومت ايران، سدي جدي درمقابل چنين سياستهائي است و قتل عام اشرف در 10 شهريور وچشم بستن برکشتار زنان ومردان ما و متعاقب آن بي توجهي به قرارداد استرداد پيکر پاک شهدا، يقيننا بخشي ازهمين سياست مماشات واستمال جويانه ازديکتاتوري مذهبي است.
اين سکوت و بي عملي تا بدانجا راه برده است که در مقابل چشم ملل متحد دولت مالکي مزدور، مخفيانه در يک توطئه آشکار با خامنه اي، در هراس از تبعات داخلي و بين المللي و براي بدر بردن " آثار جرم " مخفيانه و بدون اطلاع خانواده ها، ياران و نمايندگان ساکنان ليبرتي، شهداي قتل عام شهريور ماه را در مکاني نامعلوم دفن کرده است.
جوامع ايراني از سراسر دنيا يک صدا اعلام کردند که اين وضعيت قابل قبول نيست و تمامي اين توطئه ها يقيننا در صورت اعمال سياستي اصولي و اجراي توافقات في مابين قابل پيشگيري بودند. به قول خانم رجوي: "متاسفانه قدرتهاي غربي در تحولات اخير منطقه، عمدتا در طرف جريانهاي مرتجع و بنيادگرا قرار داشته اند. همچنان که در دو قرن گذشته در ايران، همواره در عمل در کنار ديکتاتورها و آخوندهاي مرتجع ايستاده اند، مانند حمايت از آخوند مرتجع کاشاني عليه دولت ملي دکتر مصدق. در حال حاضر نيز در عراق، مصر، تحت باندرول دمکراسي در دفاع از ضد دمکراتيک ترين جريانها، با رژيم ايران هم جبهه شده اند".

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان