04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 01 اسفند 1392 ساعت 01:00

قصیم :گور پدر اخلاق و اصول و حرمت سابقه همکاری

نوشته شده توسط
جملات بالا برگرفته از مقاله جدید مستعفی خائن با عنوان "زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا "ست که باخواندن این جملات مانده بودم که در باره این اسوه اخلاق و همکار سابق و اینهمه رذالت و پرروئی این خرمرد رند چه بگویم. ابتدا قبل از اینکه به حال مفلوک و درجه رقت انگیز از فهم منطقی و شعور نازل انسان شناسی این دکتر بیهوشی و مبارزمطبخی گریه کنم ،به حال خود افسوس خوردم که چطور سالها صادقانه چنین آدم رذل و پستی را باور کرده بودم و به او نهایت احترام را میگذاشتم .

باخواندن ترشحات جدید فکری این عنصر بی مقدار تازه میشود به ذهنیت محدود و فلاکت زده و درجه سقوط شان و شعور حضرتش پی برد . دکتر بیچاره قصه ما هم مانند آن وکیل منحط بی وجدان دیگر کارش ازهجوگویی گذشته و از قلم و دهانش همان لجنی تراوش میکند و بیرون میاید که خود در آن تا گلوغوطه ور شده است. در گذشته این آق کریم بیهوش ما حداقل سعی میکرد که در ظاهرهم که شده ادب و نزاکت را ازآنجائی که ایشان تحصیلکرده و پزشک تشریف دارند ومضافا براین که سالها با مبارزینی که اسوه واقعی اخلاق بوده وهستند، مصاحبت داشته و همراه بوده است، حفظ کند، ولی فقط چند ماه دوری از این مناسبات و نزدیکی به افرادی چون خانبابا تهرانی، اسماعیل وفا یغمایی ،ایرج مصداقی ، همنشین بهار کافی بود تا از طریق کلاسهای فوق برنامه با یک درجه تخفیف به بهترین شاگرد و وردست خانبابا در لومپنی و دروغگویی تبدیل شود و یک باردیگراین جمله حکیمانه ثابت شود که تحصیلات و مدرک شعور نمیاورد. با خواندن این مقاله جدید میتوان بدرستی به حد حقارت و درماندگی این بیچاره دروغگو واقف شد، آنجا که مراسم اعلام موجودیت بیش از۳۰۰ انجمن را به سخره میگیرد و مدعی میشود که آنجا افغانها و عربها و آ فریقائی ها حضور داشتند. همین یک ادعا واین دروغ بیشرمانه کافیست تا تمام مقاله را به یک لجننامه تبدیل کند که چنین نیز شده است ، چرا که این جناب، بمانند ایرج مصداقی (تواب - شکارچی مزدور) که هیچگاه خود نه درمناسبات مجاهدین بوده و نه در اشرف حضور داشته در باره مجاهدین و اشرف در لجننامه ۲۳۰ صفحه ای چنین داد سخن میدهد و لجن پراکنی میکند، با وقاحت و بدورازهر گونه شرمی براحتی دروغ میگوید و از شدت عصبانیت پرت و پلا گویی میکند. قطعا قطعا اگر خودش در این مراسم حضور میداشت، فردای آن با شارلاتانسیم مخصوص خود و چشم پراز اشک به تمجید از آن میپرداخت . به کوری چشم تمام خائنینی که پشت به مقاومت و یاران خود کردند و امروز در صف بسیجیان خارج کشوری ولی امر مسلمین ثبت نام کردند وچه زود هم پذیرفته شدند (ایشان البته پارتی مهمی چون خانبابا تهرانی داشتند ) باید گفت که البته دیدن این صحنه ها شما را به سوزش وامیدارد. برگزاری این مراسم سندی بود تاریخی از اوج اعتلای کمی و کیفی این مقاومت که سالها به دلا یل عدیده ازاین پتانسیل موجود در خارج از کشورنتوانسته بود به بهترین شکل خود استفاده کند. فقط جهت اطللاع این مفلوک پریشان حال که دیگر بعد از این خود را با نوشتن این اراجیف مضحکه عام و خاص نکند، باید یادآوری کنم که این گردهمایی مختص به مسولین انجمنها بوده که تمام آنها نیز ایرانی هستند و اگر هر آزادیخواه عرب و افغان و آ فریقایی برای همکاری با این انجمنها دست همکاری خود را بسوی ما دراز کند حتمآ آن دست را با گرمی خواهیم فشرد و برای اطللاع بیشتر شما بوزینگان باید اضافه کنم که درانجمن ما دوستان و یاران آلمانی حامی مقاومت نیز فعال هستند. البته هم مدرک و هم سند موجود میباشد ولی از آنجایی که شما بوزینگان دیگر جزء نامحرمان و نا مردان هستید و زبان بعضی از شما مستقیما به پریز تلفن وزارت بدنام حاج آقا وصل است، برای رو کردن این مدارک و اسناد بسیار معذورم . فقط یک نکته و آن اینکه همانطور که وزارت اطلاعات رژیم اتباع ایرانی و غیر ایرانی (افغانی ،آلمانی ، انگلیسی و از دیگر ملیتها ) را برای مزدوری به استخدام خود در آورده است ، در صفوف این مقاومت آزادیخواهانی نیز از دیگر ملیتها و آنهم تنها بخاطر حس انسان دوستی یار و همراه این مقاومت هستند.
اما حرف اصلی آق کریم شنگول ما در این فضاحت نامه این است که میخواهد با صغری و کبری چیدن منکر مسئله اصلی که همانا خیانت به یاران و دوستان قدیمی خود بوده است ، شود و با شارلاتان بازی گرد و خاک راه بیاندازد که خیانت او بخاطر مسائل مادی نبوده و از درآمد شغلی که ایشان و همسرش دارند زندگی میگذراند. در مثل است که وقتی چوب را برمیداری گربه فرار میکند. باید به این ابله و کودن سیاسی گفت که وقتی رهبر این مقاومت در باره خیانت و ارزان فروختن خائنین صحبت میکند ، ملاک نه از دید مادی بلکه آرمانی،اخلاقی و اصول مبارزه است . درهیچ موضعگیری و یا مطلبی در مورد این مستعفی خائن (بر عکس آن وکیل بی وجدان که منتظر آزاد سازی زمینهایش در سا ری میباشد) هرگز صحبت در باره خیانت وی بخاطر پول و مسائل مادی نبوده بلکه صحبت از انحطاط اخلاقی فکر و رفتار سیاسی و رویکرد تاکتیکی این جناب بوده است. در مورد دیگر مطالب این لجننامه و شکر خوری های اضافی آن مبنی بر اشتباهات تاکتیکی و فقدان جوابگویی در باره شکستها و همکاری و وابستگی به امپریالستها و دیگر اراجیف بارها جواب خود را گرفته و دیگرنیازی به تکرار آن نیست.
فقط اینجا لازم میدانم در خاتمه دوباره به مورد استعفا خیانت بار این دو خائن اشاره ای کنم . مرقوم فرمودند که این استعفا پاسخ به ندای وجدان بوده به هیچ تارمویی آلوده نیست و بی خدشه ومورد تائید ایرانیان آزادیخواه بوده است . البته با این ادعا که استعفای این دو مستعفی نه تنها مورد تائید و تکریم مزدوران پیشانی سفید و رسوای وزارت بدنام اطلاعات (ایرانیان آزادیخواه ) قرار گرفته و حتی در سایتهای اینترنتی این وزارتخانه (ایران دیدبان ، ایران اینترلینک ، پژواک ، دریچه زرد و دیگر سایتها ) حلوا حلوا میشود، کاملأ موافقم . فقط جمله ای که باید به آن اضافه بکنم این است که " خدایا شکر که دشمنان ما را احمق آفریدی".
در مورد حق استعفا بعنوان یک حق طبیعی و قانونی و اینکه حق استفاده از آن برای هر کس محفوظ و قابل احترام است در مقاله "استعفای سیاسی یا افتضاح اخلاقی "به آن اشاره کردم و در مورد مقایسه کردن استعفا خود با استعفا اسکار لافونتن وزیر مستعفی دارائی آلمان در زمان گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان هم نوشتم که از دید اعضای حزب سوسیال دمکرات و گونتر گراس نویسنده مشهور آلمانی ، استعفا لافونتن یک خیانت به حزب تلقی شده و میشود.
اینجا ظاهرا لازم هست که یکبار دیگر خطاب به این پزشک متخصص بیهوشی که بعمد و شاید هم تحت تاثیر اثرات ماده بیهوشی خود را به گیجی و منگی زده و با شامورتی بازی سعی دارد قلب واقعیت کند ، تکرارکنم که اعتراض من و ما نه به خود عمل استعفا بعنوان یک حق طبیعی وقانونی بلکه به شیوه و روش این "حرکت کاملأ سیاسی " شنیع ، شبهه انگیز وخیانت بار و همزمانی آن با هجوم همه جانبه به رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی بوده است. این مقاومت در گذشته نیز شاهد استعفای تنی چند دیگراز اعضای خود ( که هم از نظر شخصیتی و یا داشتن مدارج عالی آکادمی و یا سابقه مبارزاتی اگراز شما آقایان سرتر نبوده، قطعا پست تر نیز نبوده اند) یا به دلایل شخصی و یا اینکه بدلیل انتقاد از سیاست وعملکرد شورا در کلیت آن و یا حتی انتقاد از مسول شورا، بوده است. اما آنچه که مورد استعفای شما دو عضو مستعفی را از دیگر موارد متمایز میکند همانا جسارت و گستاخی شما دو نفر درهمکاری تمام عیار با پیشبرد سیاست حذف فیزیکی آقای مسعود رجوی و سوء استفاده از موقعیت خود بعنوان دو مسول مستعفی کمیسیونهای شورا و تهدید و حتی افشای اسرار درونی شورا و اعضای آن است. آقای دکترمن این سوال خود را مجددا از شما میپرسم که مهدی خانبابا تهرانی طی سالیان درازاطلاعات اندک خود از روابط درونی شورا را از کجا بدست آورده بود ؟ روابط و همکاری شما با خانبابا تهرانی در زمان عضویت و تا قبل از استعفا خود از شورا چقدر تنگاتنگ بوده است؟ دیدار شما با خانبابا تهرانی در شهر فرانکفورت آلمان پس از استعفا به چه منظور بوده است ؟
اما در مورد پیشنهاد بررسی کلمه به کلمه متن استعفا نامه (حرکت کاملأ سیاسی ) شما توسط وکلای حقوقی مستقل ( گذشته از حماقت پیشنهاد دهنده و این پیشنهاد احمقانه )باید جهت اطلاع یادآوری کرد اولا یک حرکت سیاسی را نمیتوان از لحاظ حقوقی بررسی کرد و ثانیا اینکه حق استفعا دادن شما از منظر حقوقی که جای هیچگونه مناقشه ای ندارد، چرا که شما از حق قانونی خود استفاده کردید و بس . در آخر و برای اینکه این پیشنهاد شما را جدی بگیرم و اگر فکر میکنید آن جرات سیاسی و شهامت مدنی که از دیگران طلب میکنید را خود دارا میباشید ، من بعنوان یک تحصیلکرده حقوق در آلمان شما را به مناظره تلویزیونی در آلمان و در هر جا و هر مکان و هر زمان که شما تعیین کنید، دعوت میکنم. آنزمان هم من این امکان را خواهم داشت که دهها سوال خود را مطرح کنم و شما هم امکان جوابگویی داشته باشید. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
با احترام به شهدا و جانباختگان راه آزادی
سلام بر آزادی ، زنده و پاینده باد مقاومت مردم ایران
خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست
توضیح :جملاتی که در متن زیر آنها خط کشیده شده ،عینا برگرفته از نوشته قصیم است

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان