11272022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 16 مهر 1392 ساعت 22:09

قتل عام و اعدام جمعي در اشرف- شماره 75

نوشته شده توسط
طبق اسناد قابل ارائه به دادگاه گروگانهاي اشرفي توسط شخص مالكي كنترل ميشوندمالكي دستور تغيير محل، نگهبانها، نحوه انتقال، بازجويان و پرسنل زندان گروگانها را مي‌دهدطبق اطلاعات و اسنادي كه مقاومت ايران به تازگي از داخل رژيم ايران به دست آورده است،

مالكي شخصاً موضوع هفت گروگان اشرفي را دنبال مي كند و نحوه و محل نگهداري آنها را نيز او شخصاً مشخص مي كند.
طبق اين اسناد كه در هر دادگاه ذيصلاح بين المللي قابل ارائه است، مالكي در اواخر سپتامبر در جلسه يي كه شماري از مسئولان امنيتي در آن حضور داشتند، دستور داده است تا تدابير مضاعفي به منظور پنهان نگاه داشتن محل هفت گروگان اشرفي و رفتار جنايتكارانه يي كه با آنها صورت مي‌گيرد، به عمل آيد.
برخي از اقداماتي كه در دستور قرار گرفته اند، عبارتنداز: تغيير سيستم نقل و انتقال گروگانها، تغيير محل نگهداري آنها به طور مستمر، تغيير نگهبانان و پرسنل نگهداري آنها و تعويض بازجويان.
مقاومت ايران با تأكيد بر اين كه اسناد مزبور هر گونه ترديدي در مورد نقش دولت عراق و شخص مالكي در حمله به اشرف و قتل عام و اعدام جمعي مجاهدين در اشرف و ربودن هفت تن از ساكنان را برطرف مي كند، از دولت آمريكا و ملل متحد مي خواهد بلادرنگ مداخله نموده و به اين آدمربايي دولتي كه از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است پايان داده و مالكي را وادار به آزاد كردن اين گروگانها نمايند.
مقاومت ايران با يادآوري مسئوليت مستقيم دولت آمريكا و ملل متحد درباره امنيت و سلامت اين گروگانها و با تأكيد بر اينكه سكوت در مقابل جنايت عليه بشريت و آدمربايي دولتي لكه ننگ بشريت معاصر است، براي ارائه هر گونه توضيحات و جزييات در مورد حضور گروگانها در عراق به مراجع و مقامات ذيربط در آمريكا و ملل متحد اعلام آمادگي مي كند. هر گونه اظهار بي اطلاعي از حضور آنها در عراق يا نفي حضور آنها در عراق، تنها سرپوشي براي بي عملي در مقابل جنايت بزرگ عليه بشريت است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
13مهر139 (5 اكتبر 2013)

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان