08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 02:10

گفتگو با سخنگوي هيئت اپوزيسيون سوريه در مذاكرات آستانه مطلب ویژه

نوشته شده توسط
دكتر يحيي العريضي سخنگوي هيأت اپوزيسيون سوريه در مذاكرات آستانه و مشاور هيأت عالي مذاكره‌كنندة اپوزيسيون، در مصاحبه با سيماي آزادي، رژيم آخوندي را اخلال‌گر مذاكرات براي دستيابي به راه حل سياسي دانست و بر همبستگي اپوزيسيون سوريه با مردم و مقاومت ايران براي افشاي جنايات رژيم در سوريه تأكيد كرد. دكتر يحيي العريضي در شروع اين مصاحبه با تشريح مداخلات تروريستي حكومت آخوندي براي حفظ رژيم اسد از شروع انقلاب سوريه، گفت: «بشار (اسد) سوريه را به (رژيم ايران) فروخت و آنها در همة امور دخالت كردند... (رژيم) ايران خواهان مداخلة سياسي در (اجلاس) مسكو، آستانه و آنكارا بود؛ البته نه به‌عنوان مدافع صلح، بلكه به‌عنوان يك اخلالگر. اين موضع ماست... (رژيم) ايران بخش مركزي مشكل است و نه بخشي از راه حل». سخنگوي هيأت اپوزيسيون سوريه دربارة مذاكرات آستانه، گفت: «ما براي كار روي مكانيزم‌هاي آتش‌بس به آستانه رفتيم... اميدواريم قبل از (دور بعدي مذاكرات)... از روسيه و تركيه پاسخ اين مكانيزم‌ها را دريافت كنيم، به‌طور خاص نسبت به سندي كه در رابطه با مكانيزم و مقررات آتش‌بس در سوريه به آنها ارائه كرديم...». وي با اشاره به استمرار نقض آتش‌بس در وادي بردي، مشاركت‌دادن رژيم آخوندي را در هرگونه اقدامي براي آتش‌بس مسخره توصيف كرد و سپس، گفت: «رژيم (اسد) به‌طور واقع خواهان هيچ‌گونه آتش‌بسي نيست... اگر آتش‌بس و صلح واقعي در سوريه برقرار شود، پروژة مسموم (رژيم) ايران نيز به پايان خواهد رسيد. نه تنها در سوريه، بلكه  اين بر پروژة (رژيم) ايران در چندين كشور عربي (ديگر) نيز تأثير دارد». دكتر يحيي العريضي در مصاحبه با سيماي آزادي اضافه كرد كه ما بايد به‌عنوان اپوزيسيون و گروه‌هاي سياسي انقلاب سوريه با ديگر رزمندگان آزادي و گروه‌هاي انقلابي، به‌خصوص گروه خانم رجوي رهبر اپوزيسيون ايران ارتباطات بيشتري داشته باشيم. «ما چندين‌بار با آنها ديدار كرده و در فعاليت‌ها(ي مشترك) شركت كرده‌ايم؛ ولي اين كافي نيست. چون (رژيم) ايران نقش وحشتناكي را در كشور ما ايفا مي‌كند و ما بايد با اپوزيسيون ايران هماهنگي كنيم تا بتوانيم با افراد ديگر در صحنة ايران ارتباط داشته باشيم و اين حكومت را افشا كنيم؛ (حكومتي كه منافع) تعداد معدودي از پاسداران و آخوندها را تأمين مي‌كند و عليه منافع مردم ايران به‌طور عام و انقلابيون در اپوزيسيون (ايران) تحت رهبري خانم رجوي به‌طور خاص اقدام مي‌كند. به‌نظرم ما بايد همكاري، ارتباطات و تلاش‌هاي بيشتري براي افشاي كساني داشته باشيم كه به اقدامات شيطاني عليه مردم ايران و مردم سوريه دست مي‌زنند».

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان