08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 13 بهمن 1395 ساعت 20:23

محمد علوش رئيس هيأت مذاكره‌كنندة اپوزيسيون سوريه درمصاحبه با سيماي آزادي مطلب ویژه

نوشته شده توسط
محمد علوش رئيس هيأت مذاكره‌كنندة اپوزيسيون سوريه در اجلاس آستانه، دريك  مصاحبة اختصاصي با سيماي آزادي، حكومت آخوندي را عامل اصلي كشتار مردم سوريه دانست و بر همبستگی انقلاب سوریه با مقاومت و نبرد مردم ايران براي سرنگوني استبداد مذهبي، تاکیدكرد. محمد علوش در شروع مصاحبه با سيماي آزادي دربارة سوابق مداخلات جنايتكارانة رژيم آخوندي در سوريه، گفت: آنچه رژيم ولايت فقيه براي كاشتن تخم نفرت و كينه و انتقام و دشمني بين خلق‌ها و مردم انجام مي‌دهد شرم‌آور و جنايتي است عليه بشريت . رژيم (جنايتكار) آخوندي، اقدام به سربازگيري، بسيج و اعزام نيرو براي انجام كشتار و جنايت جنگي كرد و با آلت دست‌ها و شبه نظاميان فرقه‌گرايش مانند حزب الله لبنان و 60 گروه شبه نظامي شيعي جيره‌خوار به كشور ما آمدند تا مردم را محاصره و روستاها و شهرهايمان را نابود كنند و سپس كوچاندن فرقه‌يي را براي تغيير بافت جمعيتي شروع كردند و به جاي صلح و همزيستي مسالمت آميز و زندگي برادرانه، شروع به كاشتن تخم نفرت و كينه كردند . متأسفانه كاري كه (آنها) در وادي بردي و وادي زبداني انجام دادند بسيار وحشيانه‌تر از كارهايي است كه نازي‌ها در جنگ جهاني دوم مي‌كردند . » . محمد علوش در ادامة اين مصاحبه نقش رژيم آخوندي در تلاش‌هاي سياسي و مذاكرات صلح سوريه را چنين تشريح كرد: « وقتي طرحي براي راه حل و جلوگيري از ريختن خون مردم سوريه مطرح شد، (رژيم) ولايت فقيه خواستار تعيين تكليف مسئله از طريق زور و قوه قهريه شد و شروع به نقض توافقات و از بين‌بردن آنها كرد؛ (هم‌چنين) شروع به تمركز نيرو و اعزام آنها و جذب مزدوران از سراسر جهان كرد؛ مزدوراني را از پاكستان، افغانستان، ايران، عراق و لبنان وارد كرد . آنها حقوق مردم ايران را به يغما برده و براي پروژه‌ها و طمع‌ورزي‌هاي استعماري ننگين خرج مي‌كنند . » . رئيس هيأت مذاكره‌كنندة اپوزيسيون سوريه در پاسخ به سئوالي دربارة موضع متفاوت روسيه و رژيم آخوندي در مذاكرات، گفت: «وقتي كشورها و دولت‌هاي ديگر جهان ميزان حقد و كين و دشمني موجود در اين رژيم جنايتكار را افشا كنند به معني اين است كه خلع يد از آن شروع مي‌شود . ما از اين استقبال كرديم كه روسيه جدي بود و به نقش ضمانت‌دهنده تغيير يافت و اين براي ما امر مهمي است . اما (رژيم) ايران عكس اين تمايل را دارد و ما شنيديم كه چگونه اختلافات بزرگي بين (رژيم) ايران و روسيه در مورد جنايت حلب وجود دارد؛ روس‌ها به ما تعهد مي‌دهند كه آتش‌بس را اجرا مي‌كنند و زندانيان را آزاد مي‌كنند و از اين قبيل مسائل؛ اما بعد از آن، (رژيم) ايران مخالفت مي‌كند . الآن به نظر مي‌رسد كه سوريه به صحنه درگيري بين (رژيم) ايران و آلت دست‌هايش از يك طرف و روسيه از طرف ديگر تبديل شده است . اميدواريم به اين نقطه برسيم و سوريه از نيروهاي سياه‌دل و عمامه‌دار سياه پاكسازي شود» . محمد علوش در پايان اين مصاحبه دربارة رابطة تاريخي خلق‌هاي سوريه و ايران، گفت: « ما طي قرون متمادي متحد بوديم، ما به مردم ايران افتخار مي‌كرديم و هم‌چنان (هم افتخار) مي‌كنيم . مردم ايران تمدن تاريخي اسلامي را بنا گذاشتند. اما از وقتي آخوندها بر سر كار  آمدند متأسفانه مسير تاريخ و مسير مردم ايران را به‌سمت قتل و كشتار و انهدام و نابودي تغيير دادند. ما به مردم ايران مي‌گوييم، بين ما و شما هيچ چيزي جز برادري ديني و برادري همسايگي وجود ندارد و تلاش مي‌كنيم دستي واحد عليه نيروهاي عمامه‌دار سياه و نيروهاي سياه‌دل يعني رژيم آخوندي و رژيم ولي فقيه باشيم از هر آن‌چه عليه اين رژيم انجام مي‌دهيد تقدير ميكنيم و از شما مي‌خواهيم در مقابل آن بايستيد تا آن‌را سرنگون كنيد و ايران نقش تاريخي سابق خود را در تمدن بشري بازيابد ».

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان