05172021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 24 اسفند 1395 ساعت 22:53

اجلاس بین المللی به مناسبت روز جهاني زن در باره تجربه رهایی زنان در مقاومت ایران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
سروناز چيت ساز مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران دوستان عزيز، ميهمانان ارجمند، بار ديگر به شما خوشآمد ميگويم و تشكر ميكنم كه دعوت ما را براي شركت در اين نوعي ميز گرد قبول كرديد. همانطور كه ميبينيد جلسه امروز «زنان در رهبري، تجربه مقاومت ايران» نام گرفته است. مقاومت ايران، و بطور خاص مجاهدين خلق، از تجربه خاصي در اين رابطه برخوردارند. خانم رجوي ديروز در مورد يك وجه از اين تجربه صحبت كرد، يعني زناني كه بر نابرابري خود غلبه ميكنند و مرداني كه آگاهانه امر برابري را نه تنها در تئوري بلكه در عمل ميپذيرند. بطور همزمان ما درگير يك نبرد بسيار سخت عليه بنيادگرايي اسلامي بودهايم. اين پديدهاي بر اساس زن ستيزي است كه ايران را تبديل به يك زندان بزرگ براي زنان و كل جمعيت كشور كرده است. اين پديده همچنين اصليترين تهديد براي صلح و امنيت جهاني است. ما از خانم رجوي دعوت كرده و مفتخريم همه شما ميهمانان را اينجا با خود داريم تا بيشتر در مورد اين وجه تجربه مقاومت به گفتگو بپردازيم. اين همچنين فرصتي براي گفتگويي عميقتر در مورد اين مسأله، و بطور خاص تاريخچه مبارزه زنان ايران براي آزادي و برابري است. ليندا چاوز- مديرپیشین روابط عمومي كاخ سفيد، رئيس مركز فرصتهاي برابر با تشكر فراوان و با تشكر از خانم رجوي. سخنراني كه شما الان ارائه كرده و ريشههاي بنيادگرايي اسلامي را در ايران ترسيم كرديد، و گسترش و نفوذ آن به تهديدي كه بسياري در غرب از تروريستهاي اسلامي ميبينند، در حاليكه به صحبتهاي قبلتر ايوتا گوش ميكردم، به نظرم اكنون ما در جهان امروز درگير يك بحران واقعي هستيم. آنچه شاهدش هستيم اين است كه ترس بر سياستگذاري ما تأثير بسيار زيادي ميگذارد، و نظم كل جهان بعد از جنگ جهاني دوم، اگر در حال سقوط نيست، حداقل شكافهايي در آن ديده ميشود. آنچه نگران آن هستيم اين است كه در پاسخ به نگراني پيرامون بنيادگرايان اسلامي در جهان، و بطور خاص در غرب، ما درحال شروع کردن به ايجاد موانع، ساختن ديوارها و رد اصول دمكراتيك خود هستيم. از نظر من ما نميتوانيم خلقي آزاديخواه باشيم اگر كه نخواهيم اين آزادي را با ديگران به اشتراك بگذاريم. همه كشورهايي كه مانند كشور خودم از اين آزادي برخوردار هستند، بايد ديگران را كه بدنبال آزادي هستند بپذيرند. بايد به واقعيتها نگاه كنيم كه يك ايدئولوژي و پديدهيي از فاشيسم مذهبي وجود دارد كه در مكانهايي مانند ايران رخ ميدهد و ايران به صدور آن كمك ميكند. اما اين نميتواند به ما اجازه دهد كسي كه متخصص اسلام است را دشمن خود تلقي كنيم. بنابراين ما در اين موقعيت بسيار خطیر قرار داريم. به نظرم تا درجهيي كه ما در غرب وارد بازي ملايان ميشويم، اين مسأله ما را به خطر مياندازد. بنابراين، خانم رجوي، به اين دليل است كه خيلي آرزو داشتم صداهايي مانند شما را ميتوانستيم به گوش ديگران برسانيم. وقتي به اصولي كه شما براي حفاظت زنان ترسيم كردهايد نگاه ميكنم، براي گسترش آزادي در جهان، آنچه ميبينم بنيادهاي اصولي است كه كشور من بر اساس آن بنا شد. حقوق افراد، حق آزادي عقايد، حق تصميمگيري در مورد آينده خودتان، حق قضاوت به عنوان يك شخص و نه بر اساس رنگ پوست، عقايد مذهبي يا جنسيت. به نظر من اين يك پيام قوي است كه بايد به گوش افرادي بسيار بيشتر برسد. خيلي خوشحالم كه اينجا در آلباني هستم. يك سال پيش اگر به من ميگفتيد كه همراه با افراد كمپ ليبرتي اينجا خواهم بود ، باور نميكردم. فكر ميكردم يك رويا و بسيار دور از دسترس است. اما الان اين محقق شده است. بنابراين، به نظر من جنبش شما ميتواند چيزي به اين جهان بياموزد، يعني شما چيزي داريد كه به جهان بياموزيد، و ميخواهم از شما درخواست كنم به كارتان ادامه دهيد. ميخواهم به شما بگويم ماهايي كه با شما بودهايم در كنار شما باقي خواهيم ماند و اين پيامي است كه تنها در مورد آينده مردم شما نيست. فقط در مورد آينده ايران نيست. بلكه در مورد آينده جهان است. با تشكر فراوان ايوتا راديكووا -نخست وزير پیشین اسلواكي هر روز كه به وقايع جهان نگاه ميكنيم، من تنها يك سئوال دارم. چطور چنين مسائلي در قرن بيست و يكم ممكن است؟ چرا؟ و در تلاش يافتن پاسخ آن هستم. چون اگر به اطراف نگاه كنيد، هنوز جنگهايي هست، بيشتر و بيشتر، ... و نه دوستي. آنهايي كه در طرف حقوق بشر هستند اكنون جايي در گوشه قرار گرفته و در مورد آرزوهايي صحبت ميكنند كه بدليل مسأله امنيت ما نميتوانيم به ارمغان بياوريم. امنيت عليه چه كساني و براي چه كساني؟ تنها امنيت واقعي كه در اين دوره زمانه وجود دارد امنيت بر اساس آزادي است. هيچ امنيت ديگري نيز وجود ندارد. هر نوع امنيت ديگر بر اساس قتل، حملات، اعدام و زنداني كردن انسانها بنا شده است. تنها نقطه امنيت شرافت انساني، آزادي و دمكراسي است. بنابراين، داشتم فكر ميكردم چه بايد كرد؟ به كارهايي كه شما قادر به انجام آن هستيد نگاه ميكردم. شايد در اروپا ما فراموش كردهايم كه روزانه بايد براي حقوق بشر بجنگيم. شايد فراموش ميكنيم كه ما با همه بخشهاي ديگر جهان مرتبط هستيم. شايد فراموش ميكنيم كه ارتباط تنها از طريق رفتارهاي مصرفي روش درستي براي زندگي نيست. شايد فراموش ميكنيم صد سال پيش خودمان در چه وضعيتي بوديم. شايد فراموش ميكنيم قيمتي كه براي حقوق بشر در جنگ جهاني اول و دوم پرداخته شد، و ميليونها مهاجر در سراسر جهان پخش شدند چون نميتوانستند در اروپا زندگي كنند. بنابراين، من تنها ميتوانم بگويم آرزوها و روياهاي شما مسائلي هستند كه ما بار ديگر ميتوانيم آرزو كرده و در روياهاي خود داشته باشيم. براي من، اين روزها روزهايي بودند كه من ميدانم كه در هيچ دقيقهيي از زندگيم نبايد فراموش كنم، و مهمترين مسأله كه در ايران، سوريه، لبنان و همه جا صدق ميكند، اين است كه بايد آزادي نه تنها براي زنان، بلكه براي شما مردان هم باشد، چرا كه ما داريم با هم زندگي ميكنيم. بنابراين وقتي به كشور خود باز ميگردم حامل اين پيام خواهم بود. شما ميتوانيد به من اعتماد كنيد. من حاضرم كارهاي بيشتري انجام بدهم. با جنبشي به نام انجمن آزادي و دمكراسي اروپايي آغاز ميكنم. زمان آن فرا رسيده است، چرا كه يك روز صبح بيدار خواهيم شد و خود را در مرزها، ديوارها و جوامع بسته خواهيم يافت، بدون هيچ امكان بهرهبرداري از شهروندي و روش زندگي بر اساس برابري جنسي. بنابراين ما هم بايد بجنگيم. شما هدف، اميد و انرژي به من داديد. با تشكر سناتور اولين يونه- عضو سناي فرانسه خانم رئيس‌جمهور، مريم عزيز، خانمها و آقايان، نمايندگان پارلمان كه از اقصي نقاط جهان براي حمايت از اين اميد بزرگ، يعني آزادي، آمده‌ايد؛ آزادي‌اي كه در انگيزشهاي همه اين زنان رنج‌ديده نمايان است؛ زنان شكنجه‌شده، زناني كه در اعدامهاي بدوي كشته شده‌اند ، زناني كه ياد آنها را گرامي داشتيم؛ گراميداشتي با شكوه كه لايق آن بودند. من تحت تاثير قرار گرفتم؛ به دلايل متعدد خيلي تحت تاثير  قرار گرفتم. بيش از 40 سال است كه در جهت انگيزشهايم فعاليت مي‌كنم و معتقدم كه مبارزه شما مبارزه بسيار مشروعي است: آزادي، برابري، برادري، جمهوري‌اي كه بر پايه مذهب تشكيل نشده. به نظر من اين ارزشها براي حقوق زنان از اهميت بالايي برخوردارند. من ديروز هم اشاره كردم كه در فرانسه ما به حقوقي دست يافته‌ايم، ولي بايد مستمرا هوشيار باشيم تا اين حقوق مورد احترام قرار بگيرند. اين حقوق هر آن ممكن است زير علامت سوال قرار بگيرند. به عنوان نماينده سنا، قوانيني را وضع مي‌كنيم تا حقوقي را براي همه شهروندان، اعم از مرد و زن، فراهم كنيم. اين امر بسيار مهمي است. اما  اين حقوق ممكن است مورد احترام قرار نگيرند. براي همين بايد هميشه در اين زمينه هوشيار بود. هر چه باشد بايد بگويم كه به عنوان يك نماينده من تا آخر اين انقلاب در كنار شما خواهم بود. اين امر بسيار مهمي براي من است چون بين ديروز و امروز چيزهاي زيادي فرا گرفته‌ام. معتقدم كه همراهي شما امر مهمي است. شما نياز به افرادي مثل ما در اقصي نقاط جهان داريد تا پيامي را كه در اينجا داديد به كشورهاي خودمان منتقل كنيم. انتقال اين پيام امر مهمي است. من در شهر «اُبِرويليه» در استان 93 يعني «سٍن سُن دني» هستم. اين شهر زخمهاي زيادي را در بردارد، چون ما مشكلات زيادي داريم و برادران مسلمان زيادي داريم كه با آنها گفتگو مي‌كنيم. اما گفتگو با زنان بسيار پيچيده‌تر است. من معتقدم كه مهم است كه پيام اميدي كه شما حامل آن هستيد را به همه اين زنان منتقل كنيم. اين پيام اميد بسيار مهم است. بنا بر اين روي من حساب كنيد. من اين پيام را به پارلمان و به استان خودم كه استان 93 است  منتقل خواهم كرد. بار ديگر از اينكه مرا دعوت كرديد تشكر مي‌كنم. اين لحظات شوق را نمي‌توان فراموش كرد. متشكرم. لورنس فلمن ري ال- نماينده پارلمان فدرال سوئيس خانم مريم رجوي، خانمها و آقايان پارلمانتر، من هم مثل همكار فرانسوي‌ام، بسيار تحت تاثير اين دعوت و مشاهده عمق تعهدات زنان ايراني قرار گرفتم. من بهتر دريافتم كه زنان در اشرف با چه دردهايي مواجه بودند، ولي تماما متعهد هستند. اين براي ما حكم يك الگو را دارد. همه فكر مي‌كنند كه در اروپا و در سوييس همه چيز به وفق مراد است، در حاليكه هنوز بايد براي حقوق زنان جنگيد. ما برابري دستمزد براي زنان نداريم.  تعداد زنان در پارلمان بسيار كمتر از مردان است. بنا بر اين هنوز حقوق زيادي را بايد بدست بياوريم. من فكر مي‌كنم كه هنوز درسهاي زيادي را بايد از زنان متعهد، از ايران و ساير نقاط جهان بياموزيم. من همچنين بسيار تحت تاثير تعداد زياد نمايندگان مجلس از كشورهاي متعدد، حتي زيمبابوه، كه از راه بسيار دور آمده‌اند قرار گرفتم. من اشراف دارم كه اين كشورها نيز مبارزات زيادي داشتند، مقدمتا براي تحقق برابري نژادي و  بعد هم براي برابري جنسي بين زن و مرد. در پارلمان سوييس گروهي از نمايندگان بر سر اهداف اشرف متعهد بودند. ما هر چه در توانمان باشد براي اانتقال اين پيام انجام خواهيم داد. با تشكر از شما.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان