09252021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 10 فروردين 1396 ساعت 21:06

چشم انداز سخت ترين مجازاتها عليه رژيم ملايان

نوشته شده توسط
به گزارش واشينگتن اگزمينر، نمايندگان جمهوري‌خواه و دموكرات كنگرة آمريكا، سخت‌ترين مجازاتها را عليه رژيم آخوندي که در تمام دوره اوباما سابقه نداشته ، در دستور كار خود قرار داده‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: «هفتة گذشته نمايندگان كنگره و سنا دو لايحة تحريم جداگانه را ارائه كردند كه از حمايت قوي دو حزبي در هر دو مجلس برخوردار است و تحريم‌هاي الزام‌آور جديدي را عليه برنامة موشك‌هاي باليستيك (رژيم) ايران اعمال خواهد كرد. (اين لوايح هم‌چنين) اجراي ممنوعيت بين‌المللي فروش تسليحات به (رژيم) ايران را تقويت مي‌كند».

از سوي ديگر لايحة تحريم‌هاي جديد عليه رژيم آخوندي كه در مجلس نمايندگان آمريكا توسط اد رويس رئيس كميتة امور خارجي و اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها  دراين كميته ارائه شده  از حمايت رئيس جمهوريخواهان، معاون رئيس دموكرات‌ها و پشتيباني گستردة دو حزبي در مجلس نمايندگان برخوردار گرديده است.

كوين مك‌كارتي رئيس جمهوري‌خواهان و استني هوير معاون رئيس دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان كه از حاميان اصلي لايحة 1698 براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه حكومت آخوندي هستند، بر حمايت قوي دو حزبي از اين لايحه و لزوم حسابرسي از رژيم تأكيد كردند.

كوين مك‌كارتي، گفت: «(رژيم) ايران چهارده بار موشك‌هاي باليستيك را آزمايش كرده است، هيچ حكومت ديگري اين ميزان از پول را بدون تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي خرج نكرده است. به همين دليل اين لايحه بسيار حياتي است...».

استني هوير نيز، تأكيد كرد: «ما بايد يك پيام روشن بفرستيم و اين لايحه نيز همين كار را خواهد كرد؛ (پيام اين است كه) به‌رغم توافق (اتمي)، ما در ارتباط با همة اقدامات غير اتمي (رژيم ايران)، به‌سرعت دست به اقدام خواهيم زد. هم دولت و هم كنگره اين كار را خواهند كرد تا پيامي بفرستند و بگويند، اين فعاليت‌ها غير قابل قبول است و ما به‌نحو مناسب، بادقت و با قدرت پاسخ خواهيم داد».

لايحة 1698 مجلس نمايندگان كه با عنوان «گسترش تحريم‌ها عليه (رژيم) ايران در مورد برنامة موشك باليستيك و موضوعات ديگر» ارائه شده، شامل فهرست گسترده‌يي از تحريم‌ها عليه مقامات رژيم، هر مقام خارجي ديگر، شركت‌ها و مؤسسات در داخل ايران و هر شركت و مؤسسه در خارج ايران خواهد بود كه در ارتباط با برنامة موشكي رژيم قرار دارند.

لايحة دوحزبي مجلس نمايندگان از رئيس‌جمهور آمريكا مي‌خواهد، بعد از 120 روز، گزارشي از ناقضين لايحه به  كنگره ارائه كند و سپس هر 90 روز اين گزارش را به‌روز كند.

لايحة 1698 در 20 صفحه به جزئيات تحريم‌ها  عليه دست‌اندركاران و حاميان برنامة توليد موشك‌هاي باليستيك رژيم مي‌پردازد.

اد رويس، رئيس كميته خارجي مجلس نمايندگان آمريكا در اطلاعية معرفي اين لايحه، تصريح كرد: «زير پوشش يك معامله اتمي پر عيب و نقص، (رژيم) ايران برنامة موشك‌هاي باليستيك خود را گسترش داده است. هدف آزمايش‌هاي (رژيم ايران) كه مخالف (قطعنامه‌هاي) شوراي امنيت است، ارتقاي سيستم حمل كلاهك اتمي است. اين تنها هدف چنين پروژه‌هاي پر هزينه و گران‌قيمت است و رژيم ايران مدت‌هاست كه در اين زمينه مورد حسابرسي قرار نگرفته است».

رئيس كميته امور خارجي كنگره افزود: «اين لايحه تمامي افراد مرتبط با برنامة اتمي رژيم، چه در ايران و چه در خارج و هم‌چنين بانك‌هايي را كه در اين پروژه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، از سيستم بانكي آمريكا محروم مي‌كند. اين لايحه هم‌چنين افرادي را كه به هر نحوي به اين پروژه كمك مي‌كنند، جريمه خواهد كرد».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان