10202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 ساعت 00:19

سالگرد حماسة درخشان و درس ماندگار بيش از 60 تن از: فرماندهان و مسئولان و كادرهاي مجاهدين خلق ايران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
12 و 19ارديبهشت ياد آور سلسله يي از حماسه هاي درخشان رزم و پاكبازي بيش از 60 تن از فرماندهان، مسئولان و كادرهاي مجاهدين، و درصدر آنها فرمانده والا مقام، مجاهد شهيد محمد ضابطي است، كه درسال 1361 گله هاي تا دندان مسلح  پاسداران خميني جلاد، پايگاههاي آنها را محاصره كردند و از زمين و هوا  زير آتش سنگين گرفتند، اما كوهمردان و شيرزنان مجاهد خلق، با قهرماني و آتش توفنده و رزم انقلابي، ساعتها و  تا آخرين نفس جنگيدند و درسهاي ماندگاري در مسير مقاومت سازش ناپذير براي سرنگوني ديكتاتوري هار ديني بر جاي گذاشتند. در اين حماسههاي درخشان در بحبوحه تنوره كشيدن خميني جلاد و سركوب وحشيانه دهه 60 ،كه با تيربارانها و قتل عامهاي روزمره در اوين و ديگر سياهچالهاي رژيم همراه با وحشيانه ترين شكنجه هاي جلاداني چون لاجوردي همراه بود، طنين گلوله ها و پاكبازي حماسي قهرمانان مجاهد خلق در روزهاي 12و19ارديبهشت1361  به ويژه رشادت شير زنان مجاهد خلق در مناطق مختلف تهران، فضاي ارعاب و خفقان و نغمه هاي شوم خيانت و تسليم را درهم مي شكست؛ درسهايي ماندگار، كه در مقابله با ارتجاع و تروريسم تحت نام اسلام، در تار و پود تاريخ معاصر ايران، به مثابه خون  جاري دوران، جريان يافت و در صفوف ارتش آزاديبخش ملي ايران و نبردهاي صلح و آزادي در برابر جنگ وسركوب خميني  و در پايداري و مقاومتهاي حماسي مجاهدان آزادي دراشرف و ليبرتي بالا و بالاترگرفت، تا رو در روي فاشيسم مذهبي و  جنايت عليه بشريت ازسوي ديكتاتوري خون آشام ولايت فقيه، و در برابر كانون صدور ارتجاع و تروريسم، چه در ميهنمان ايران و چه دراين منطقه از جهان، جاري و جاودانه شود و درسهاي جديدي از فدا و پاكبازي، به مثابه  مشعلهاي فروزان و راهنما،  برافروزد. بخشهايي از سخنراني مسعود رجوي 12 ارديبهشت 1363 زمين و دامن اجتماعي و مجاهد پروري كه به ما امكان مي دهد در دامنش ستارگان شبكوب, راهگشا و پيشتازي از قبيل 60 شهيد امروزمان را پرورش بدهيم و خونهايي كه به بالا مي روند و به آسمان مي روند و بعد باز مي گردند, آسماني كه داراي بازگشت هست, باران داره, عقيم نيست, نازا نيست. يعني خونهايي كه به صورت شبنم آگاهي, بصورت امواج آزادي, بصورت توفان مقاومت, دو مرتبه باز مي گردد و در اين مسير در اين رفت و بازگشت, از آنجاييكه يك سيكل بسته نيست, دور نيست, ارتقاست و تكامله, قول فصل را محقق مي كند, تميز را جدايي خبيث از طيب را, تكامل مرز بنديها را, ارتقاء انقلاب را از حالت قاطي, از حالت درهم و مخدوش شده, مرزها را جدا مي كند. چرا كه بايد نشان بدهد كه در هر كجا چي هست. كما اينكه در اين رفت و بازگشت فصول معلوم مي شود كه هر دانه اي كه در زمين كشته شده, ماهيتش چي بوده, چه ميوه اي دارد و راه به كجا خواهد برد. هيچكدام از اينها هزل نيست, ابتذال نيست, واقعيت سرسخته. به سر سختي مقاومتي كه شما پيش برديد و باز هم پيش خواهيد برد و انشاءالله به نتيجه هم خواهيد رساند در داخل خاك وطنتان.  بخشهايي از سخنان مسعود رجوي در ديدار با مادران شهيدان ـ 12ارديبهشت 63 امروز كه ميدونين چه روزي است. دوسال پيش در چنين روزي بيشتر از 60مجاهد كشته يا اعدام شدند. اگر فكر بكنيم كه  در مقابل شهدا چه چيزهايي بهدست آوردن و اگر يقين داشته باشيم كه بدون خونبهاش آزادي به دست نمياد، فكر ميكنم اگر كساني هستند كه فيالواقع بايد غمگين باشند و پشيمان، كساني هستند كه جنايت رو مرتكب شدند، حقوق انسان رو پامال كردند و قصد اون داشتند كه انقلاب ايران رو از بين ببرند با همة نيروهاش، با همة مجاهدينش و با همة مبارزينش، در يكي از وصيتها، يكي از بچهها به مادرش نوشته بود كه اگر ميخواهي من بعد از اعدام آدرسم رو بتو بدم تا هروقت كه دلت برا من تنگ شد بتوني منو پيدا كني، من در لبخند هركسي هستم كه بعد از آزادي خواهد خنديد، من در صلح و در آزادي در همه جا حضور خواهم داشت بنابراين برام گريه نكن، فكر ميكنم اين زبان حال همة شهداي ماست، مسأله اصلا اين نبود كه آنها از زندگي بدشون بياد، به عكس كساني كه حاضرن زندگيشون رو از دست بدن بهتر از هر كس ديگري معنا و اهميت اون رو دريافتند، درست به همين دليل حاضر ميشن حيات خودشون رو براي آزادي و صلح يك خلق فدا بكنند، البته من شخصاً خودم هم وقتي يك زمان در معرض اعدام بودم، فكر ميكنم كه بازماندگان يك شهيد بهخصوص مادرش رنج بيشتري رو بايد تحمل بكنند

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان