چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 11:10

هشدارخامنه اي : .... انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد.

نوشته شده توسط
ولی فقیه ارتجاع هراسان از بحران فزاینده راس نظام در نمایش انتخابات، به صحنه آمد و نسبت به چشم اندار تیره وتار شعبده انتخاباتی و خطر شقه و خیزشهای اعتراضی و در هم ریختن امنیت تمام نظام هشدار داد. اگر, قانون شکنی كنند ،اگر بداخلاقی كنند و با حرف های خود, دشمن را بخودشان امیدوار کنند, انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. سعي كنند گسل های اعتقادی,يا جغرافیایی,يا زبانی يا قومی اين گسل ها را تحریک نکنندمراقب باشند سالهاي متمادي است  دشمنان ما دارند  كار مي كنند روي اين گسل ها مر اقب باشندنامزدهاي رياست جمهوري  بخاطر خطای در تشخیص كاري راكه دشمن نيمه كاره  انجام داده ونتوانسته پيش ببرد ،به نفع دشمن اين راتحريك نكنند واين گسل ها را تحريك نكنند  اين رابدانند امنيت براي اين كشور خيلي مهم است مردم به امنيت اهميت مي دهند واين حقير هم به طبع مردم وامنيت  اين كشور اهميت مي دم. در انتخابات بايد امنيت بصورت كامل محفوظ بمانه هركسي كه ازاين را ه تخطي بكند قطعا بداند سیلی خواهد خورد.