08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 23 تیر 1396 ساعت 08:08

سخنراني هاي گردهمايي بزرگ مقاومت ايران ـ شماره 5

نوشته شده توسط
گردهمایی عظیم مقاومت ایران نوید بخش ایران آینده ادوارد رندل - رئيس پيشين حزب دموكرات و فرماندار پنسيلوانيا سلام به همگي، می‌دانید سه هزار و دویست نفری که در اشرف قبل از حمله ۲۰۰۹ بودند، دوستان زیادی داشتند و شما از خيلي از دوستان آمريكايي و ساير كشورها شنيده ايد. ولي در آمريكا ما يك گروه فعال كوچك 10 نفره داشتيم كه شامل فرماندار ريج، كه بعداً صحبتهاي او را خواهيد شنيد، ژنرال مك كيسي، لوئيس فري مدير اف بي آي، رودي جولياني و هاوراد دين بود. همچنين تعدادي از ژنرالها شامل ژنرال شلتون، ژنرال كيسي، ژنرال كانوي و ما هفت سال كار كرديم كه تلاش كنيم ساكنين اشرف را از عراق آزاد كنيم. من ميخواهم مقداري رو به افراد اشرف كه الان در آلباني هستند صحبت كنم و تمام شما. اين يك جنگ سخت بود، زماني كه ما پرونده را دست گرفتيم، سازمان مجاهدین در ليست تروريستي بود، هيچ كس نميخواست به هيچ نفري از مجاهدين نزديك شود و هيچ كشوري پا پيش نمي گذاشت كه به مجاهدين بگويد افراد خودت را اينجا بياور. صرفنظر از آنچه كه در عراق ميگذشت. زيرا ما به آن افراد ايمان داشتيم، ما به خوبي به استعداد آنها ايمان داشتيم، ما به انرژي آنها ايمان داشتيم و ما معتقد بوديم كه آنها ميتوانند سنگ بنايي باشند كه ايران آزاد را ميسازد. و حالا، قدم بعدي آزاد كردن ايران است و شما همه در اعماق ميدانيد كه تغيير رژيم به مردم ايران بستگي دارد و اين يعني شما. اين يعني افرادي كه در آلباني هستند، اين يعني تمام ايرانيان مخالفي كه سرتاسر دنيا هستند و اين يعني ايرانيان مخالف در ايران، تهران و تمام شهرهاي مختلف. اما ايالات متحده بايد قاطع بايستد و بايد پشت اين مقاومت بايستد، و من باور دارم كه ما خواهيم ايستاد، نه تنها بخاطر ايمانمان به آزادي اين كار را خواهيم كرد، و بخاطر اينكه ما افرادي كه براي آزادي شان ميجنگند را تحسين ميكنيم، كساني كه حاضرند براي آزادي جان خودشان را بدهند، بلكه ما پشت شما خواهيم ايستاد زيرا اين منافع خود ما هم هست و ما ميدانيم كه يك ايران آزاد تحت حاكميت خانم رجوي چه معنايي براي خاورميانه خواهد داشت، اين به معناي صلح و امنيت خواهد بود، به معناي پايان افراطگرايي، به معناي پايان اين است كه رژيم ايران بعنوان سرچشمه تروريسم باشد و اين به معناي اين است كه زنان ديگر تحت آزار و اذيت قرار نخواهند گرفت، اين به اين معني است كه مردان و زنان ايراني آزادي رأي دادن خواهند داشت، اين به اين معني است كه ايران يك جامعه باز خواهد داشت كه در عين حال كه ميراث مذهبي اش را درك ميكند، همچنين درك مي كند كه دين نميتواند تنها محرك دولت باشد بعنوان شهردار فيلادلفيا، من اين امكان عظيم را داشتم كه اين شهر بزرگ امريكايي را سر پا كنم و سرنوشتش را بچرخانم و اين عالي بود. بعنوان فرماندار اين فرصت را داشتم كه اسمم را زير لايحه اي امضاء كنم كه حداقل درآمد را چهار هزار دلار در سال افزايش داد. من به بيش از چهارصد هزار نفر يك افزايش درآمد چهارهزار دلاري در سال دادم. من لايحه اي را تهيه كردم كه اطمينان ميداد كه هر كودك در پنسيلوانيا تحت پوشش رسيدگي پزشكي قرار گيرد، هر كودكي در پنسيلوانيا. و آنها دست آوردهاي خيلي عالي بودند، ولي در طول زندگي حرفه اي ام، هيچوقت احساس بهتري نداشتم از اينكه بدانم كه كار و انرژي ام به نحوي نقش كوچكي در بيرون آوردن سالم ساكنان اشرف از عراق داشته است. من هيچگاه بيشتر از اين احساس غرور نكرده ام نسبت به هر كار ديگري كه در زندگي حرفه اي ام كرده ام. اين يك پاداش كامل بود، كه چهره هاي آنها را امشب در تصوير ببينم، يك پاداش كامل بود و شما نياز نيست از من تشكر كنيد. اين خيلي عالي است و يك احساس فوق العاده است و ما از همان مردم عاشق آزادي هستيم و زماني كه خانم رجوي به آن طرف رفت و روبروي آن تابلو قرار گرفت كه نوشته بود «بهاي آزادي»، خوب، در پارك ميدان واشنگتن فيلادلفيا، آنجا پاركي است كه ميدان واشنگتن نام دارد، آنجا دو هزار سرباز جان باخته آمريكايي در زير خاك در پارك واشنگتن قرار دارند، و يك يادبود آنجا هست كه ميگويد «اينجا نشانه اي از اين است كه بهاي آزادي رايگان نيست». ما همه ميدانيم كه آمريكايي ها براي آزادي جان خودشان را دادند، همينطور اعضاي سازمان مجاهدين؛ و من امروز به شما تعهد ميدهم، همانطور كه خانم رجوي دارد اين را تماشا ميكند، ميخواهم بداند كه آمريكاييها، جمهوري خواهان، دموكراتها، مستقل ها، مترقي ها، آمريكايي ها از ايالات قرمز و آبي، ما همه پشت او ايستاده ايم، زيرا تمام آمريكايي ها يك وجه مشترك دارند، ما ميدانيم كه ما براي آزاديمان جنگيديم، ما ميدانيم كه آزادي مان ارزشمند است، ما ميدانيم كه به فداي زيادي نياز است، ما ميدانيم كه نياز به شجاعت دارد و ما پشت شما هستيم زيرا شما براي تحقق همين ها در حال جنگ هستيد. زابينه لويت‌هويزر اشنارنبرگر - وزير پيشين دادگستري آلمان خيلي ممنون بخاطر خوشآمدگويي. ما – هيئت آلمان - امروز اينجا هستيم، زيرا ميخواهيم همبستگي خودمان را به شما ابراز كنيم. ما ميخواهيم از شما در نيل به هدف تان حمايت كنيم: در رسيدن به يك ايران آزاد، به يك ايران دمكراتيك. و ما همبستگي خودمان را اعلام مي كنيم با تلاشهاي خستگي ناپذير رئيس جمهورتان خانم رجوي براي نيل به اهدافش: براي آزادي، براي صلح و براي عدالت. افراطي گرايي مذهبي به سركوب راه مي برد، به دردهاي پايان ناپذير انسانها و اين افراطي گرايي قربانيان زيادي ميگيرد. افراطي گرايي مذهبي، تخم نفرت مي پاشد، جامعه ها را شقه شقه ميكند. و در ايران ما نتيجه اش را مي بينيم: در آنجا انسانهاي بيگناه زيادي در زندان و در شرايط تحقيرآميز غيرانساني بسر ميبرند. و عليرغم اين بسياري زندانيان شجاع در ايران هستند كه نظرخودشان را ابراز ميكنند و مخاطرات را به جان ميخرند و اجازه نميدهند كه دهانشان بسته شود. آنها با شجاعت صحبت از اين ميكنند كه شكنجه هست، قتل هست و بي عدالتي هست. اين زندانيان يك چيز ميخواهند. آنها ميخواهند كه عقايدشان را آزادانه بيان كنند. همه آنها ميخواهند كه بدون اينكه در معرض خطر قرار بگيرند، آزادانه بتوانند عقايدشان را بگويند. اما واقعيت در ايران چيز ديگري است. و اين واقعيت در پي انتخابات در ايران هم هيچ تغييري نكرده است. متاسفانه در هيچ زمينه اي تغيير نكرده است. و به همين خاطر نقض حقوق بشر وجود دارد، بهمين خاطر مجازات مرگ در همين امسال هم در ايران اعمال شده است. و رژيم ايران ركورددار بالاترين تعداد اعدامهاي باجرا گذاشه شده است. اما ما ميخواهيم در اينجا به شما همچنين بگوييم: افراطي گرايي سياسي نيز به تروريسم راه مي برد و اين افراطي گرايي در بسياري از دمكراسي ها رخنه ميكند تا از قضا خود دمكراسي را بي ثبات سازد. و با اين ما ميخواهيم با تمام قوا مقابله كنيم. در برخورد با اين نوع از افراطي گرايي هيچ سازشي نبايد وجود داشته باشد، هيچ تفاهمي نبايد وجود داشته باشد. اما اجازه بدهيد كه يك چيز را نيز بگويم: صرفا با سلاح، صرفا با قدرت سلاح هم نميتواند يك آينده صلح آميز وجود داشته باشد. ما دقيقا به يك فرهنگ ديگر نياز داريم، به فرهنگ اسلام بردبار و مسالمت آميز. از قضا همه كساني كه نظر خود را نميتوانند ابراز كنند، كساني كه فناتيزم مذهبي را رد ميكنند، ما بايد هر چه بيشتر به صداي آنها پژواك دهيم، تا به هدف مشتركمان يعني صلح و آزادي برسيم.   ريتا زوسموت – رئيس پيشن مجلس فدرال آلمان دوستان عزيز، حضار عزيزي كه با تمام توان در اينجا حضور پيدا كرده ايد، انسانها ميتوانند كوه ها را جابجا كنند و من نيز معتقدم كه تغييرات از طريق مردم و با مردم صورت ميگيرند. اين باور اصلي من هست و مايلم كه امروز اينرا با شما باشتراك بگذارم. اگر به چيزي باور داريد، هرگز بر سر آن تسليم نشويد. در اين دنيايي كه آكنده است از تروريسم – ما هيچگاه اين ميزان جنگ بصورت هم زمان نداشته ايم – و در دنيايي كه بزرگترين مهاجرت انبوه و اجباري بوقوع پيوسته است، در چنين شرايطي شاهد اين واقعيت هستيم كه يك كشور، كه خودش در واقع بيشتر نياز به كمك دارد، كساني را مي پذيرد كه در يك وضعيت اضطراري هستند. بله، كساني هستند كه در مواجهه با يك وضعيت اضطراري، سئوال نميكنند كه آيا بنفع هست كاري بكنند يا بنفع نيست بلكه آنها افراد را مي پذيرند، و از وضعيت اضطراري مي چينند. و من بايد به شما بگويم: ما كاملا و از صميم قلب از آلباني متشكر هستيم. از اينكه اين خلق كوچك (آلباني) آن كاري را كرد كه شايسته رفتار برتر انساني است و به افراد در اضطرار كمك كرد. و من ميتوانم به شما فقط بگويم: اشرفي هاي عزيز، اي كساني كه الان مكان اقامت تان را خودتان اشرف ناميده ايد. شما پيش از اين در ليبرتي بوديد – شما در آنجا بيهوده رنج ها را تحمل نكرديد و همه كساني كه ما در اين فاصله از دست داده ايم، ميتوانند شهادت بدهند: ما يك گام به جلو آمده ايم. متشكرم. و اما نكته ديگري كه ميخوام بگويم: شما يك رهبر زن داريد: خانم رجوي. و اين البته غير معمول است. او زني است كه موضع ميگيرد، كاملا غيرمعمول است، انسانها را تنها به حال خود رها نميكند، از شرافت انساني دفاع ميكند و رهبري ميكند. و او باز هم شما را رهبري خواهد كرد، زيرا اين يك اشتباه است اگر بپذيريم كه مبارزه براي دمكراسي رهبري نميخواهد. بحث مشاركت مردان و زنان است و مريم رجوي اين روشن بيني را دارد كه هر انساني از حقوق پايه برخوردار است و اين اداراك او از اسلام است. او واقف است كه ميليونها نفر از كشور جدا هستند. او در سخنراني امروز خود آرزو ميكند كه مسلمانها، مسيحيان و يهوديان در اشكال متفاوت خود با يكديگر در مسالمت زندگي كنند. او براي آزادسازي ايران تلاش ميكند. اين هدف را ما بايد در هرجا كه ميتوانيم دنبال كنيم. من ميخواهم ساده به شما بگويم: من اين زن را تحسين ميكنم و به اين باور دارم: اين خوب است كه يك زن مسلمان اين شهامت را بخرج ميدهد و به ديگران ميگويد: ما انسان هستيم. ما از حقوق برابر برخورداريم. ما يك مغز و يك قلب داريم و با اينهاست كه ما مبارزه ميكنيم. بله با اين دو عامل شما هم به مبارزه تان ادامه دهيد در دنيايي كه مملو از بي عدالتي است. من به تغيير باور دارم همانگونه كه در لهستان با جنبش همبستگي بوقوع پيوست، همانگونه كه در ساير كشورها رخ داده و بايد هم رخ بدهد، در آفريقا هم شاهدش هستيم و من به شما ميگويم: ما پيروز خواهيم شد، چنانچه متحد بمانيم و مشتركا براي يك دنياي بهتر مبارزه كنيم. و من اين آرزو را براي همه مان دارم. بارونس ورما - عضو مجلس اعيان انگلستان بسيار متشكرم برادران و خواهرانم. ميدانم كه روز خيلي طولاني براي همه ما بوده است اما هر يك از سخنراني ها بسيار معني دار بود براي مردم ايران و ما كه اينجا هستيم و از مردم داخل ايران و شما كه سالهاي زيادي را در مبارزه براي حقوق بشر مردم ايران سپري كرده ايد حمايت ميكنيم شما همه مصمم بوده ايد و براي يازده سال كه من آشنايي دارم با كار شما بعنوان يك عضو پارلمان، ميخواهم از شما تشكر كنم. تشكر كنم از تك تك شما كه زندگي خود را صرف اين كرديد كه مطمئن شويد صداهايي كه برخاك افتاده و افرادي كه براي اين حقوق در داخل ايران مبارزه ميكنند فراموش نشده اند، آن زنان و كودكان و مردان، آنهايي كه برادران و خواهران شما هستند، برادران و خواهران ما هستند. ما اكنون به سمتي مي رويم كه اميدوارم سفري باشد مملو از الهام و آرزو براي هر نفر كه در ايران است. امروز ما داريم اميد ميدهيم نه به آنها بلكه به خودمان زيرا ما بطور جمعي مي بينيم زماني كه به هم مي پيونديم و جهان در طرف ما است ما ميتوانيم تغيير ايجاد كنيم. شما ستوان فقرات اين كشف بشريت هستيد. خانم رجوي رهبر درخشاني است كه همه ما نياز داشته ايم. ميخواهم از شما تشكر كنم بخاطر اينكه اين فرصت را به من داديد تا با شما در اين سفر همراه شوم من همچنين ميخواهم از جواناني كه امروز اينجا هستند تشكر كنم. انرژي جواني كه من احساس ميكنم در اين سالن است مبارزه با نسل بعدی ادامه خواهد یافت زيرا آنها به همان چيزي معتقد هستند كه شما براي آن سخت جنگيده ايد. و من ميخواهم بفكر آنهايي باشم كه برخاك افتاده اند و هزاران نفر كه جان خود را از دست داده اند، و براي هر جاني كه از دست رفته است. بايد هزاران گل رز شكفته شده گذاشت كه مطمئن شويم مبارزه ادامه دارد تا زماني كه نتيجه اي كه همه ميخواهيم را ببينيم. بنابراين، برادران و خواهران من، بسيار متشكرم از اينكه در اين برنامه من را با خودتان شريك كرديد و اميدوارم با شما تا آخر باشم، بسيار متشكرم، متشكرم.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان