08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 27 تیر 1396 ساعت 07:22

سخنراني هاي گردهمايي بزرگ مقاومت ايران ـ شماره 9

نوشته شده توسط
گردهمایی عظیم مقاومت ایران نوید بخش ایران آینده  پترو رومن - نخست‌وزير پيشين روماني دوستان عزيز، شما نمايندگان پر افتخار مردم ايران هستيد. شما رزمندگان پر افتخار آزادي هستيد. ما نمايندگان و سياستمداران روماني در اينجا به شما درود ميفرستيم براي تلاش بزرگ و شريف شما براي آزادي ايران. و شما يك رهبر بزرگ داريد خانم رجوي كه اميد مردم ايران است. ميدانيد براي بدست آوردن آزادي بايد بر ترس غلبه كرد. و من امروز شما را در اينجا ديدهام كه بي ترس هستيد براي بدست آوردن آزادي براي مردم ايران. شما نميترسيد. حاكمان، حاكمان فعلي در ايران بايد بدانند كه بدون شما يك ايران مرفه، آزاد و با افتخار وجود نخواهد داشت، بدون شما هرگز. شما اميد ميليونها و ميلونها مردم در ايران هستيد. و شما بايد اين مسؤليت را به عهده بگيريد. من مي دانم كه چه ميگويم. بدليل اينكه حدود 27 سال پيش ما با انقلاب روماني آزاديمان را بدست آوريم. يك تراژدي بود بسياري از مردم از بين رفتند، خونريزي بود. در سنگري كه در آخرين لحظات بودم با مسلسل توسط ديكتاتوري به ما شليك شد ، از 81 نفري كه آنجا بودند منجمله من، 39 نفر با گلوله هاي ديكتاتوري كشته شدند. من از صميم قلبم اميدوارم كه انتقال ايران به آزادي و دموكراسي همراه با صلح باشد. زيرا بدون صلح مردم نمي توانند درست زندگي كنند. فراتر از زندگي ، آزادي گرانبهاترين سرمايه انسان است شما بهتر از هر كسي اين را مي دانيد. شما معني جنگيدن براي آزادي را مي دانيد. اكنون زمان آن است كه شما يك ايران جديد بسازيد. اين اميد من و اين اميد ما است. يك ايران جديد و مرفه براي مردم ايران بسازيد. سناتور كاترين نون - معاون مجلس سناي ايرلند عصر همگي بخير. ديدن اين همه شور و شوق فوق العاده است (آن هم) در پايان يك روز طولاني. روز فوق العاده اي براي همه در اينجا بوده است. و من خوشحالم كه در اين گردهمايي بزرگ هيات سناي ايرلند را نمايندگي كنم و من آرزوهاي گرم نماينده سابق پارلمان اروپا و نماينده پارلمان ايرلند جيم هيگينز را برايتان دارم كه يك دوست بسيار خوب اين سازمان است. در 23 نوامبر گذشته ، در سناي ايرلند پيشنهادي ارائه شد براي محكوم كردن نقض حقوق بشر و قتل عام وحشيانه بيش از 30 هزار زنداني سياسي در ايران و حمايت از تلاشهاي شوراي ملي مقاومت و خانم رجوي براي پايان دادن به دهها سال قساوت در ايران ، و حمايت از طرح ده ماده اي براي آينده ايران كه يك جمهوري مبتني بر جدايي دين و دولت و دمكراتيك را پيش بيني ميكند با لغو مجازات اعدام و شكنجه، و استقرار حكومت قانون و احترام به منشور ملل متحد. ما براي شما در محقق كردن يك تغيير دمكراتيك در كشورتان آرزوي موفقيت ميكنيم. ما بسيار نگرانيم كه نقض حقوق بشر و اعدامها هنوز در ايران ادامه دارد كه ناشي از مصونيتي است كه مقامات رژيم ايران طي سه و نيم دهه گذشته از آن بهره مند بودند. در نتيجه، ما كميسر حقوق بشر سازمان ملل، شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي و شوراي امنيت را فرا خوانده ايم به اجراي يك تحقيق و قرار دادن عاملين قتل عام 1988 در برابر قانون. وقتي ما به ايرلند برگرديم، ما بعلاوه براي توصيه به دولتمان جهت اتخاذ سياستي در قبال ايران مبتني بر دفاع ازحقوق بشر مردم ايران و عدالت اقدام خواهيم كرد. ما دولتمان را فراخوانده ايم به محكوم كردن قتل عام 1988 بعنوان يك جنايت عليه بشريت و حمايت از تلاشهاي مردم ايران و شوراي ملي مقاومت براي تحقق برنامه دمكراتيك ده ماده اي خانم رجوي در ايران. بنابراين ما امروز اينجا هستيم تا تاكيد كنيم كه در كنار شما هستيم و اينكه به همان اندازه شما براي يك ايران آزاد در آينده اي بسيار نزديك اميدواريم. و چشم انتظار ديدار شما در سال آينده در تهران هستيم.  تونه كلام – نماينده پارلمان اروپا از استوني عصر بخير برادران و خواهران عزيز، امتياز بسيار بزرگي است كه در بين شما باشم. من تنها هستم اما بزرگترين پارلمان دمكراتيك جهان، پارلمان اروپا را نمايندگي ميكنم. و من پيامي براي شما آورده ام كه توسط 265 نماينده پارلمان اروپا در حمايت از اپوزيسيون ايران امضا شده است. شما ميدانيد كه ما سالهاي زيادي است گروه دوستان ايران آزاد را در پارلمان اروپا داريم. من يكي از معاونين آن هستم و تنها عضو فعلي پارلمان اروپا هستم كه از اشرف بازديد كرده ام. در بيانيه اي كه براي شما توضيح و ارائه دادم، ما خواسته ايم كه سپاه پاسداران بدليل اعمالش در ليست تروريستي قرار گيرد. به سازمان ملل فراخوان داده ايم تا در مورد قتل عام 30 هزار زنداني سياسي درسال 1988 تحقيق كند ، خواسته ايم مجازات مرگ متوقف شود و از برنامه 10 ماده اي مريم رجوي حمايت كرده ايم. بنابراين امروز ديگر هيچ بهانه اي وجود ندارد براي اين كه به استقبال از توهم ديكتاتورهاي مدره ادامه بدهيم و دستان خونين آنها را ناديده بگيريم . سياست مبتني بر تامين منافع پراگماتيستي به قيمت اصول هميشه شكست خورده است. اكنون زمان آن است كه سياستمداران اروپايي اين را ياد بگيرند. چند روز قبل يك سياستمدار عالي امريكايي، نيكي هيلي كه امريكا را در شوراي امنيت نمايندگي ميكند، رژيم ايران را به عقرب تشبيه كرد كه عليرغم قولهاي زيبا براي رويكردش، اما ماهيت مرگبارش را حفظ ميكند و نيش ميزند. رژيم ايران از يك عقرب ديگر هم حمايت كرده است، رژيم اسد. ما بايد دراين مورد در اروپا شفاف باشيم. امروز هيچ شك ديگري وجود ندارد كه رژيم ايران از همه جهات در حال فروپاشي است و سقوط آن قريب الوقوع است. من سقوط شوروي را در 26 سال قبل ديده ام و هيچ كس آنرا در آن زمان باور نميكرد. اما امروز سوال اين نيست كه آيا رژيم ايران سقوط خواهد كرد، سوال در مورد زمان است و قيمت آن. زيرا هر روزي كه از حكومت اين رژيم ميگذرد يعني صدها نفر جان ميدهند و صدها نفر به قتل ميرسند، شكنجه ميشوند، دستگير ميشوند و ما بايد سوال كنيم كه آيا ما ميتوانيم چنين بهايي بدهيم. بنابراين امروز شعار اين نيست كه در اولين فرصت ممكن، بلكه هر چه سريعتر. ما ميتوانيم اين كار را بكنيم. متشكرم و تشكر ويژه من از همه شما كه از همه نقاط جهان آمده ايد. سخت بود اما ارزش آنرا داشت. و سلامهاي ويژه به خانواده و دوستان ما در اشرف. من فكر ميكنم عالي ترين چيز كه امروز ديدم لبخندهاي اشرفيان بود. لبخندهايي كه بهاي آن ترور، تهديد، غم و اندوه بوده است. اما اينها خنده هاي پيروزمندانه بود و ما لبخند پيروزي را مي بينيم.  

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان