07032020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 23 اسفند 1392 ساعت 13:50

گزارشگر ويژه سازمان ملل : شرايط حقوق‌بشر در ايران دليلي براي نگراني جدي است مطلب ویژه

نوشته شده توسط
مركز خبري سازمان ملل 13 مارس 2014: « يك كارشناس مستقل سازمان ملل امروز در مورد شرايط عمومي حقوق‌بشر در ايران ابراز نگراني جدي كرد و به شكنجه "گسترده و سيستماتيك "و هم‌چنين اذيت و آزار، دستگيري و حملات عليه مدافعين حقوق‌بشر، وكلا و خبرنگاران اشاره كرد.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه در رابطه با شرايط حقوق‌بشر در ايران گفت، "شرايط متداول حقوق‌بشر در ايران كماكان گواه نگراني جدي است و مستلزم طيفي از راه‌حلهايي مي‌باشد كه هم جنبه‌هاي فرهنگي را محترم بشمارد و هم حقوق پايه‌يي جهانشمول رسماً اعلام شده توسط معاهداتي كه ايران بخشي از آن است را در نظر بگيرد".آقاي شهيد، در ارائه گزارش به شوراي حقوق‌بشر مستقر در ژنو گفت، ايران ميزاني "پيشرفت قابل‌توجه "در زمينه حقوق زنان، از جمله بهبود بهداشت، بيسوادي و ثبت‌نام در سطوح مقدماتي و عالي [تحصيلي] داشته است. او خاطرنشان كرد: "هرچند، گزارشات درباره سياستها و ممنوعيت دسترسي زنان به تعدادي از پهنه‌هاي درسي، محدوديت بيشتر آزادي تردد زنان و سياستهاي اخير كه كماكان مانع از توانايي زنان در به‌دست گرفتن مواضع تصمصم گيرنده مشخص در دولت وجود دارد كه كماكان حل‌وفصل ناشده است"...همزمان، "گزارشات قانع كننده‌يي "كه امسال به او داده شده، بيانگر اين است كه شرايط براي اشخاصي در ايران كه از حقوق‌بشر حمايت مي‌كنند، يا كساني كه عليه نقض حقوق‌بشر اعتراض، گزارش يا مستند سازي مي‌كنند، "ناگوار است و كماكان وخيم مي‌شود". نفراتي كه از حقوق زنان، مذاهب و اقليتهاي قومي دفاع مي‌كنند، هم‌چنين كساني كه براي بهبود حفاظت از محيط زيست، كارگران و كودكان كار مي‌كنند كماكان هدف اذيت و آزار، دستگيري، بازجويي و شكنجه قرار مي گيرند و "اغلب به اتهامات مبهم جرايم امنيت ملي، كه ظاهراً به‌منظور نابود كردن دفاع از حقوق‌بشر در اين كشور است، متهم مي‌شوند". آقاي شهيد گفت: "گزارش اخير من هم‌چنين چيزي را كه به نظر مي‌رسد مدركي غيرقابل انكار مبني بر اين‌كه شكنجه در ايران به‌صورت گسترده جغرافيايي و سيستماتيك (در چند شاخه دولت)، صورت مي گيرد، را ارائه مي‌دهد". او هم‌چنين نسبت به ميزان بالاي اعدامهاي صورت گرفته در ايران ابراز نگراني كرد كه اكثر آنها به‌خاطر جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر صورت مي گيرد كه با استانداردهاي بين‌المللي براي "جرايم خيلي جدي "مطابقت ندارد. آقاي شهيد ماه گذشته به چندين همكاري حقوق‌بشري خودش پيوست تا از ايران بخواهد كه سريعاً دستگيرهاي فراوان خبرنگاران را متوقف نمايد و آنهايي كه قبلاً دستيگر شده‌اند و اكثراً براي منابع خبري مستقل كار مي‌كنند را آزاد نمايد. او گفت: "ما بر نگراني خود مبني اين‌كه اين دستگيريهاي صورت گرفته بخشي از يك كارزار گسترده براي سركوب خبرنگاران و مطبوعات مستقل است، تأكيد مي‌كنيم. آن هم تحت اتهام اين‌كه آنها با مطبوعات خارجي و سازمانهاي حقوق‌بشري "ضد انقلاب "همكاري مي‌كنند". او افزود، ارزيابي مي‌شود كه تعداد 40 وكيل از سال 2009 تاكنون تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و حداقل 10نفر در حال حاضر زنداني هستند. علاوه بر اين، گزارش شده است كه 110 بهايي در حال حاضر به‌خاطر مذهبشان در ايران زنداني هستند، و اين‌كه حداقل 13 مسيحي پروتستان در حال حاضر در مراكز سراسر ايران زنداني هستند، و اين‌كه دراويش، اعضاي مذهب يارسان (Yarasen)، و مسلمانان سني كماكان هدف اعمال مجازات هستند، كه اين موضوع نگراني جدي در مورد شرايط اقليتهاي مذهبي در ايران را مطرح مي‌كند. گزارشگران ويژه توسط شوراي حقوق‌بشر تعيين شده‌اند تا شرايط يك كشوريا موضوع حقوق‌بشر ويژه را مورد بررسي قرار داده و گزارش كنند. اين مواضع افتخاري است و اين كارشناسان كارمند سازمان ملل نيستند و براي كاري كه مي‌كنند پول دريافت نمي‌كنند».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان