06122021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 15 دی 1396 ساعت 00:01

بار دیگر صداسیما رژیم حماسه آفرید ((((: امامزاده با بیش از ۴ هزار سال قدمت؟!

نوشته شده توسط
بار دیگر صداسیمای رژیم حماسه آفرید ((((:امامزاده با بیش از ۴ هزار سال قدمت؟!زمانی که هنوز امام نداشتیم امامزاده داشتیم

رسانه

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان