01202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 08:22

ضرب ‌و شتم زندانی سیاسی سهیل عربی وانتقال وحشیانه به زندان تهران بزرگ

نوشته شده توسط
زندانی سیاسی سهیل عربی دژخیمان خامنه‌ای زندانی سیاسی در اعتصاب غذا سهیل عربی را به‌طور وحشیانه‌یی به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.  بنا‌ به گزارشهای دریافتی  روز یکشنبه ۸بهمن ماه؛ زندانی سیاسی سهیل عربی پس از احضار؛ به قرنطینه بند یک زندان اوین منتقل شد. مأموران زندان اوین به وی گفتند که تو را به زندان گوهردشت کرج منتقل می‌کنیم. مأموران انتقال ساعت ۱۲ظهر به جای انتقال سهیل عربی به زندان گوهردشت کرج، وی را به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. هنگامی که ساعت ۱۵۳۰به زندان تهران بزرگ رسیدند؛ دژخیمان زندان همراه با تعداد۱۰تا ۱۲مأمور اجیر شده؛ لباس وی را از تنش درآورده و اقدام به ضرب ‌و شتم شدید وی کردند. آنان با باتون و  پوتین به کمر؛ صورت و پای او پیاپی ضربه  وارد می‌کردند. به‌طوری که صورت و بینی و پاهایش مجروح و بدنش کبود شده است. این عمل در وضعیتی انجام شد که این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا بود.  آنها همچنین ظروف و وسایل فردی سهیل عربی را شکسته و تمامی کتابهایش را پاره کردند.  پس از این ضرب ‌و شتم وحشیانه که ساعتی به طول انجامید؛ دژخیمان زندان وی را بدون لباس در محوطه زندان نگه داشته و می‌خواستند به‌زور از وی در خصوص ضرب ‌و شتم‌کنندگان رضایت بگیرند. یکی از شکنجه‌گران زندان به سهیل عربی گفت: «فکر نکن که اینجا اوین و خانه خاله است. اینجا ته دنیا و جهنم است. فکر نکن که اعتصاب غذا کرده‌ای و صدایت به جایی می‌رسد». زندانی سیاسی سهیل عربی هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ است. وی ضمن تأکید بر ادامه اعتصاب غذا اعلام کرده است که تا رسیدن به خواسته‌اش که برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان اوین است؛ از اعتصاب غذا دست نخواهد کشید و تا به آخر خواهد ایستاد. گفتنی است که زندانی سیاسی سهیل عربی از روز ۴بهمن ماه: در اعتراض به انتقال وحشیانه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان