09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 04 اسفند 1396 ساعت 00:14

كنفرانس بين‌المللي «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» مطلب ویژه

نوشته شده توسط
پروفسور ريتا زوسموت – رئيس پيشين پارلمان فدرال آلمان پروفسور ريتا زوسموت رئيس پيشين پارلمان فدرال آلمان در سخنان خود در كنفرانس بين‌المللي «زنان نيروي تغيير» بر اهميت نقش زنان در پيشبرد مبارزات آزادي‌خواهانه تأكيد كرد و دربارة قيام بزرگ مردم ايران، گفت: اتفاقي که در ايران رخ داد نشان مي‌دهد بعد از ساليان زيادي كه مردم طي آن کشته و شکنجه شدند (اكنون آنها) بار ديگر به (صحنه) آمده‌اند، چرا كه تسليم نشدند. بنابراين بايد سپاسگزار همة اين زنان و مردان باشيم که اعتراض مي‌کنند و مي‌گويند: ما خواهان آزادي هستيم؛ آزادي شخصي و آزادي تفکر، بيان و انتخاب شيوة زندگي. ريتا زوسموت در ادامة سخنانش از نقش مقاومت ايران و رئيس‌جمهور برگزيدة آن در مبارزه عليه حكومت زن‌ستيز آخوندي تقدير كرد. و گفت: خانم رجوي قبل از هر چيز به شما بگويم زماني که کسي نيست كه مسير را ادامه بدهد و هدايت کند ما گم ميشويم و هدايت توسط زنان اميدوارم امروز متفاوت از هدايت توسط مردان باشد. ما به اعتماد نياز داريم و توانايي براي تغيير جهان. و آنچه ما اين روزها آموختيم و آنچه در ايران اتفاق افتاد، اين بود كه آنها دست برنداشتند. ما به هدايت نياز داريم. البته ما با ميزان معيني انرژي در خودمان شروع کرديم اما نميتوانيم به تنهايي انجامش دهيم. هيچ کجا نمي شود به تنهايي انجامش داد. (امروز) اميد تازه‌يي وجود دارد؛ اميدي از سوي مردمي كه گردهم مي‌آيند... و اعتراضاتشان را به قدري بلند و روشن ابراز مي‌كنند كه ما نيز مي‌توانيم آن‌را دنبال كنيم. ايران نيز ميتواند اين فرصت را داشته باشد که بداند يک گروه هست، خانم رجوي هست که بدنبال جهان بهتر است. اميدوارم امروز روزي باشد که ما يک بار ديگر شروع کنيم. انگيره گرفته ايم و متقاعد شده ايم توسط قيام ايران كه فرياد ميکشند، فرياد ميکشند براي نيازهاي انساني که حمايت بشوند، امن باشند و آزاد باشند بارونس ورما-نماینده ارشد مجلس اعیان و معاون وزیرپیشین توسعه بین المللی انگلستان بارونس ورما عضو برجسته مجلس اعيان و وزير پيشين انرژي و توسعه بين المللي در دولت محافظه كار انگلستان، سخنران ديگر كنفرانس زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان بود. بارونس ورما در سخنان خود، به نقش زنان در بوجود آوردن تغييرات اجتماعي در جوامع اشاره كرد و گفت: تغييرات اجتماعي تنها وقتي واقع می شود كه زنان برميخيزند. زنان چه آنهایي كه در ايران هستند و يا هر كجا ديگر كه سركوب ميشوندبايد بايستند و از حقوق خود دفاع كنند. در صورتي كه مقاومت كنيد و به چيزي كه براي آن مبارزه مي كنيد اعتقاد داشته باشيد، مردم نيز با شما خواهند خواهند ايستاد. بارونس ورما در ادامه خواستار حمايت از قيام مردم ايران و مبارزه زنان در ايران شد و گفت: بنابراين من جامعه جهانی را فرا مي خوانم، پارلمانترها در سراسر جهان که تعداد زيادی از آنها اينجا در اين سالن هستند را فرا مي خوانم: بگذاريد از دولتهايمان بپرسيم، از آنها بپرسيم براي به چالش طلبيدن آنچه در ايران می گذرد چه کار دارند مي کنند؟ بگذاريد اين سوال را در برابرشان بگذاريم که نقض حقوق بشر براي آنها به چه معني است. آيا با نقض حقوق بشر در کشورهاي ديگر متفاوت است؟ چون به نظر من نقض حقوق بشر در هر کشور مثل هم است. آزادی توانايي ابراز عقيده بايد حق هر کسي در اين کره زمين باشد. بنابراين خانم رجوي من فکر مي کنم ما به عنوان پارلمانتر، ما به عنوان مردمي که در فضاي سياسي هستيم، وظيفه اي نه تنها در برابر مردم اين کشور در اين سالن داريم، بلکه نسبت به آنهايي که به ما نگاه مي کنند که بايستيم، صحبت کنيم و از زنان و از آن مردان و پسراني که امروز در ايران از زنان حمايت مي کنند حمايت کنيم، چون اين يک مبارزه براي يک گروه کوچک نيست، مبارزه براي مردمي است که بايد به حقوق بشرشان احترام گذاشته شود. من مي دانم که از کشوري مي ايم که در اين لحظه از زمان وارد تغييرات سياسي عظيمي شده است، ولي در ضمن حق اين است که آنهايي که در تعامل با دولتها در سراسر جهان هستند، سوال کنند وقتي ما با شما تعامل مي کنيم، بر سر زندانيان سياسي چه مي آيد؟ بر سر معترضين چه مي آيد؟ چرا زنان و دختران ناگهان ما را وسط خود مي اندازند؟ چرا پدران و برادران ناگهان ناپديد مي شوند؟ آنها کجا هستند؟ چه بر سر آنها مي آيد؟ بارونس ورما در ادامه به نقش زنان در ايجاد تغييرات در جوامع پرداخت و گفت: تغيير سياسي اقتصادي تنها در صورتي محقق مي شود که زنان در رهبری باشند زنان در سياست گذاري باشند و زناني مثل شما خانم رجوي باشند که بايستند و توجه کنند. بگذاريد فقط يک خانم رجوي نداشته باشيم، بگذاريد ميليونها خانم رجوی داشته باشيم. چون بدون صداهای بسيار بسيار زياد، متاسفانه سرکوب و ستم ادامه خواهد داشت. بنابراين وظيفه همه ماست که فضاي سياسي را هر جا که هستيم به چالش بکشيم. ما همه آزاد هستيم که صدايمان را ابراز کنيم. بگذاريد ساکت نباشيم چون صداي آنها هزارها کيلومتر از اينجا فاصله دارد. زنان، دختران، زنان و مردان آزاد کشورهايي مثل ايران از ما انتظار دارند که بايستيم. بنابراين خانم رجوي من به شما مي گويم این سالن مملو از مردمي است که به شما ايمان دارند. بگذاريد افراد بسيار زياد ديگري مثل شما پيدا کنيم که اين جهان محلي عاری از سرکوب و ستم و نفرت بشود. متشکرم. ليندا چاوز مدير پيشين روابط عمومي کاخ سفيد ليندا چاوز مدير پيشين روابط عمومي کاخ سفيد در سخنراني خود در كنفرانس بين‌المللي پاريس، دربارة قيام مردم ايران، گفت: در پايان ماه دسامبر هنگامي که اولین تظاهرات در دومين شهر بزرگ ايران شروع شد رسانه هاي غربي فوري گفتند اين اعتراض عليه قيمتهاي بالا و عليه فساد و موسسات مالی است. اما ناگهان به چيز ديگري تبديل شد. که فراخوان براي تغيير رژيم آخوندها در تهران تبديل شد و ما متوجه شديم که اين نه تنها اعتراض محلي نبود، فقط چند هزار نفر در اين شهر يا يک شهر ديگر نبود. بلكه اعتراضات سازمان‌يافته‌يي عليه رژيم دیکتاتوری حاکم برایران است. ليندا چاوز با اشاره به شكست توهم اصلاح‌طلبي در درون حاكميت آخوندي و با انتقاد از سياست مماشات غرب در قبال رژيم، افزود: و يکي از چيزهايي که ما ديديم اين بود که مردم گفتند که نمي توانيد اصلاح کنيد يک سيستم تماميت خواه را. شما در نظامي كه به واسطة ماهيت خود تمامي جنبه‌هاي زندگي افراد را كنترل مي‌كند تمام عمر فرد را ، تحصيلات آنها را ، زندگي عمومي افراد را نمي‌توان اصلاح‌طلب و يا مدره داشت آن‌چه ما ديده‌ايم اين است که مردم ايران مي‌گويند خير! ديگر‌ کافي است. ما تغيير رژيم مي‌خواهيم، (شعار ما) مرگ بر خامنه‌اي (است) يک چيز اين است که ميگوييم ما تغيير ميخواهيم و ميخواهيم بالگد شيطان را بيرون کنيم. اين هم يک حرف است که بگوييم ميخواهيم سيستم را تغيير دهيم. سهير آتاسي از رهبران وشخصيتهاي برجسته اپوزيسيون سوريه در سخنراني خود در كنفرانس بين‌المللي پاريس بر ايستادگي انقلابيون سوري بر سر اهداف انقلاب سوريه تأكيد كرد، و گفت: خواست اصلي، ايجاد يك حاكميت موقت است كه هيچ جايي براي اسد و جنايتكاران جنگي در آن نيست. همان دولتي كه به خونريزي مردم سوريه پايان دهد و به آنها اعتماد را به اصول انساني و دموكراسي بازگرداند. زنان سوريه فقط با ادامة مشي انقلاب تا سرنگوني سيستم استبداد و نفس‌كشيدن در هواي آزادي تعريف مي‌شوند». سهير آتاسي در سخنانش بر لزوم محاكمة جنايتكاران جنگي و در رأس آنها خاندان اسد و رژيم آخوندي تأكيد كرد و سپس، گفت: آن‌چه در محدودة جغرافيايي سوريه مي‌گذرد و همچنين به‌لحاظ نوع استبداد و شدت آن، همان درد و رنجي است كه مردم ايران نيز به‌خاطر استبداد ديني و سياسي و سركوب آزادي‌خواهي، دچار آن هستند. مقاومت ايران و مجاهدين خلق در مبارزه عليه رژيم آخوندي چند دهه است كه با پرداخت بها به‌سختي درگير هستند، چه به شكل دستگيري و يا تبعيد و يا اعدام. كار زنان ايران و زنان سوريه چه در رهبري تظاهرات و چه در انگيزه‌دادن به تظاهركنندگان و حمايت از آنها و هم‌چنين كار انساني و رهبري سياسي و ديپلماسي بين المللي، شبيه هم است. بنابراين مردم ما ديوار استبداد را شكسته‌اند و راه آزادگي و آزادي را انتخاب كرده‌اند و از آن كوتاه نخواهند آمد. بايد اين كنفرانس فرصتي براي هماهنگي اين نيرو و گردآوري زنان سوريه و ايران باشد. بايد زنان همة جهان براي همبستگي و تشريك مساعي جهت رويارويي با ائتلاف رژيم‌هاي استبدادي حاكم بر كشورهايمان قيام كند. همان راهي كه از گلوهاي مردم ما بلند شده و خواستار تغيير ريشه‌يي و دموكراتيك و محتوايي و فراگير شده‌اند. هنوز مردم ما خواستار سرنگوني رژيم و مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه‌اي و روحاني هستند. ما و شما، در اين مشي با هم به پيش مي‌رويم. متشكرم. رانجانا كوماري – مدير مركز تحقيق اجتماعي و معاون شبكه زنان براي تغيير از شما بخاطر دعوتی که از من کردید متشکرم. بخصوص به دلیل پیام خوبی که از ایران آمده است که زنان، خانم رجوی این زنان دلاور ایران ، و بی واهمه و با عزمی استوار ، در دسامبر، تحت فرماندهی شما جنگیدند و بسوی پیروزی پیش میتازند. میخواهم تأکید کنم که زمانی که زنان بپا میخیزند ملت بپا میخیزد. وقتی که زنان بپا میخیزند ملت ها استقلالشان را بدست میآورند. بنابر این وقتی که زنان ایران به پا خاسته اند بعد از این همه سالیان دراز و متمادی وقتی که به دسامبر 2017 میرسیم آنها را می بینیم که با پلیس درگیر میشوند. ما آنها را در شبکه های اجتماعی میبینیم وقتی که آن دختر شجاع که عکس هایش به ما رسید از میان دود گاز اشک آور عبور کرد، من فکر میکنم همه چیز بود از گلوله تا گاز اشک آور که به سمت او شلیک میشد . او از میان آنها عبور کرد و شعار آزادی و دموکراسی برای ایران سر داد، ما میدانستیم و فکر میکنم همه دنیا هم این پیام را گرفت که زنان ایران و مردان ایران اینک دیگر فی الواقع به پشت سر نگاه نخواهند کرد. همچنین زمان پیروزی برای نیروهای آزادی و دموکراسی فرا رسیده است. من آن را در فاصله نزدیکی در آن گوشه می بینم. من آنرا میبینم زیرا این واقعا زنان هستند که جسارت،‌ توانمندی و صدای خود را به نمایش گذاشته اند، تمام توان خود را برای این جنبش گذاشته اند و خانم رجوی، اینک زمان آنست که فکرمیکنم نیاز به یک جهش نهائی برای رسیدن به آنجا و توانستن برای رسیدن به هدف شما است. رانجانا كوماري در پايان سخنان خود تاكيد كرد: مهمترین موضوع این است که این یک جنبش برای آزادی و دموکراسی است که مدافع حقوق زنان است علیه هرگونه تبعییض و استثمار زنان تحت هر نام و مذهبی که باشد. بنابر این این نیروهای ‌زن ستیز و بنیادگرا بوسیله زنان و رهبری آنان شکست خواهند خورد. زیرا این بسیار مهم است . برای این که این ۸ مارس است که دارد میآید،‌بنابراین قدرتان افزون باد، عزم و اراده تان بسی استوار تر باد، زیرا در سالگرد ۸ مارس روز جهانی زن، زنان ایرانی از داخل ایران این پیام را به زنان جهان میدهند که وقتی شما جسارت دارید،‌وقتی شما عزم جزم دارید و نه تنها بر علیه تبعیض علیه زنان میجنگید بلکه برای دستیابی به دموکراسی برای مردم خود و رسیدن به آزادی آنان میجنگید و برای دستیابی به حقوق بشر در کشور خود مبارزه میکنید این پیام مرزهای کشور خودتان را در مینوردد و مطمئنم که ما در کنارتان ایستاده ایم تا شما همگی در این مبارزه برای این هدف پیروز شوید. نجات اسطل نمايندة پارلمان فلسطين، رئيس هيأت فلسطين در شوراي اروپا نجات اسطل نمايندة پارلمان فلسطين و رئيس هيأت فلسطين در شوراي اروپا در سخنان خود گفت: از سوي خودم و ازسوي خواهران در هيأت فلسطين و هيأت اردن بهترين درودها را در اين روز به شما مي‌فرستم. نجات اسطل در آدامه سخنانش گفت: ما به‌نام زنان مبارز فلسطيني، به مبارزة شما درود مي‌فرستيم و به پايداري شما و مبارزه شما براي عدالت، دموكراسي، آزادي وكرامت انساني درود مي‌فرستيم. قيام زنان ايران و جلوداري آنها در صحنه‌ها براي همه روشن و واضح است و اين دليلي بر اشتياق آنها براي آزادي، دموكراسي، عدالت و كرامت انساني است و همچنين وي براي تلاش ميكند براي رسيدن به حقوق خود و حقوق مردم خود. با شما و همراه شما همگي قيام ميكنيم به ارتقاي وضعيت زنان درهر كجا كه باشند، در فلسطين، در ايران، در سوريه و در همه جا، برمي خيزيم به بهبود اين واقعيت وبه زنان كمك ميكنيم در شركت گسترده سياسي وشركت گسترده اقتصادي واجتماعي وكسب انواع آزاديها؛ آزادي پوشش و آزادي تردد و آزادي انديشيدن و عدالت و برخورداري از حقوق بشر و حقوق زنان. ودر پايان از همة شما تشكر مي‌كنم و همراه با شما ادامه مي‌دهيم تا زمان تغيير وضعيت زنان به وضعيتي بهتر و به‌دنبال آن تغيير وضعيت خلق‌ها، ازهمه شما تشكر ميكنم.  

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان