01152021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 10 فروردين 1393 ساعت 20:58

فراخوان كميسيون زنان براي نجات يك زن جوان مطلب ویژه

نوشته شده توسط
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري به ويژه گزارشگر اعدام و گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران و ارگانهاي مدافع حقوق زنان را به اقدام فوري براي لغو حكم اعدام خانم ريحانه جباري، 26ساله، فرا مي‌خواند

خانم ريحانه جباري، يك طراح دكوراسيون، از هفت سال پيش كه با سلاح سرد در مقابل يك مأمور اطلاعات به دفاع از خود پرداخت، در زندان به سر مي برد. اين مأمور اطلاعات در يك طرح فريبكارانه قصد تعرض به ريحانه را داشت كه او به ناچار به دفاع از خود برخاست. اين درگيري به قتل اين مأمور منجر شد. دژخيمان رژيم آخوندي براي وادار كردن ريحانه به اعترافات اجباري او را تحت شكنجه هاي وحشيانه قرار داده اند.
خانم سروناز چيت ساز ، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت در اين باره گفت، دختران و زنان جوان ايراني كه از تبعيض نهادينه شده و از سركوب مضاعف رنج مي برند، در هيچ كجا از شر رذالتهاي آخوندها و عوامل اطلاعاتي و مزدوران رژيم در امان نيستند. تأييد حكم اعدام براي اين زن جوان براي تشديد جو ارعاب در جامعه و به ويژه زهرچشم گرفتن از دختران و زناني است كه قصد كرده اند به هر نحو ممكن در مقابل رذالتها و سركوبگريهاي اين رژيم ضدبشري و زن ستيز سر خم نكنند.
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران
9فروردين 1393 (29مارس 2014)

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان